งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด

2

3 โครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2549 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2549 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชน ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ติดตามผลการเรียนการสอน ของโรงเรียนและเปิดโอกาส ให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ระหว่าง อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนแต่ ละสถาบันตลอดจนเป็นการ สร้างเครือข่ายเยาวชน มี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 71 คน จาก 17 โรงเรียน ครู 21 คน นักเรียน 50 คน

4 ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2549 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2549 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

5

6


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google