งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

News & Event. โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "News & Event. โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 News & Event

2 โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551

3 News & Event โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2551

4 News & Event โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2551

5 News & Event โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ สักภูเดือน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2551

6 News & Event โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ สักภูเดือน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt News & Event. โครงการสัมมนา “ นักขายสายพันธุ์ใหม่ ” ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google