งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ Survival on the Road

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ Survival on the Road"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ Survival on the Road
ผู้จัด : สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย และชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ ผู้สนับสนุน : บริษัทดัชมิลล์แห่งประเทศไทย

2 โครงการ Survival on the Road
เป้าหมาย : เยาวชนสร้างกลุ่มกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ รวมถึงกลุ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าชีวิต เยาวชนสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม ตามศักยภาพ วัยวุฒิ อย่างเป็นอิสระในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีครู ชมรมฯ สนับสนุน

3 โครงการ Survival on the Road
กิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ราคา & คุณค่าชีวิต และความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน โดยอาจารย์ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ข้อมูลการบาดเจ็บทางถนนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยปฐมพร ซื่อธานุวงศ์ อภิปรายกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - โรงเรียนและสถาบันในจังหวัดสงขลา 15 โรงเรียน/สถาบัน - โรงเรียนจากจังหวัดยะลา 6 โรงเรียน - จำนวน 40 คน

4 ภาพกิจกรรม 22 ตค.50

5 ผลงานนักเรียนบางส่วน 22 ตุลาคม 2550

6 ผลงานนักเรียนบางส่วน 22 ตค.50

7 ภาพกิจกรรม 22 ตุลาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt โครงการ Survival on the Road

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google