งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

•ผู้เข้าอบรม: ประมาณ 60 คน •โรงเรียนขนาดเล็ก, ครู 1 คนสอนหลายวิชา •พระครู + ครูคอม + ครูสาระ •อินเทอร์เน็ตเร็วบ้าง ช้าบ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง •โรงเรียนบางแห่งยังไม่มีเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "•ผู้เข้าอบรม: ประมาณ 60 คน •โรงเรียนขนาดเล็ก, ครู 1 คนสอนหลายวิชา •พระครู + ครูคอม + ครูสาระ •อินเทอร์เน็ตเร็วบ้าง ช้าบ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง •โรงเรียนบางแห่งยังไม่มีเนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 •ผู้เข้าอบรม: ประมาณ 60 คน •โรงเรียนขนาดเล็ก, ครู 1 คนสอนหลายวิชา •พระครู + ครูคอม + ครูสาระ •อินเทอร์เน็ตเร็วบ้าง ช้าบ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง •โรงเรียนบางแห่งยังไม่มีเนื้อหา eDLTV การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” โรงเรียนพระปริยัติธรรม

3 เป้าหมาย 1.รู้จัก eDLTV 2.ค้นหาสื่อจาก eDLTV ได้ 3.ครูสาระ: ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ 4.ครูคอม: เทคนิคการสำเนาเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการ ใช้ และสามารถแก้ไข เพิ่มเติม เนื้อหา ใน eDLTV ได 5.สามารถใช้ Social Network ในการแลกเปลี่ยนและ เรียนรู้ร่วมกัน 6.ให้บริการสำเนาเนื้อหา eDLTV แก่โรงเรียนที่ยังไม่มี เนื้อหา (ตามความสมัครใจ)

4 กิจกรรม รู้จัก eDLTV •วีดิโอ eDLTV Beyond Tomorrow •ข้อดี / ข้อจำกัดของสื่อ

5 กิจกรรม ค้นหาสื่อ eDLTV •ค้นหาสื่อตามสาระวิชาที่สอน เมื่อค้นหาเสร็จแล้วให้ส่งงาน ใน Ning + สุ่มแสดงความคิดเห็น • สื่อ eDLTV • ใบกิจกรรม • Ning

6 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ •ฝึกปฏิบัติ โดยนำแผนการสอนเดิมมาปรับว่าจะนำสื่อไปใช้ ช่วยสอนนักเรียนช่วงไหน อย่างไร (เน้นกิจกรรม) •นำแผนที่ทำส่งผ่าน Ning แล้ว Comment กิจกรรมที่จัด

7 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ •เสาวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูที่เคยใช้มาก่อน

8 กิจกรรม ครูคอมพิวเตอร์ • ฝึกปฏิบัติการสำเนาเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการใช้ และ สามารถแก้ไข เพิ่มเติม เนื้อหา ใน eDLTV ได้

9 กิจกรรม Social Network ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน •สมัครเป็นสมาชิก, ส่งงานและแสดงความคิดเห็นใน Ning •บันทึกอนุทิน •ติดตามผลผ่านอนุทิน (คนที่ทำงานต่อเนื่องจะได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้ง ต่อไป) http://dharma.ning.com

10 กิจกรรม นักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ให้บริการสำเนาเนื้อหา

11 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาคใต้

12 •ผู้อบรมเป็นครูสอนศาสนา, ครูคอม, ครูสาระ •ส่วนใหญ่ไม่ได้จบครูมาโดยตรง, จบไม่ตรงสาขา •โรงเรียนยากจน มีคอมจำกัด •บางแห่งยังไม่มีอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน ฝ่ายเลขาฯ สนับสนุน External Harddisk ให้โรงเรียน

13 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ •จัดกิจกรรมกลุ่ม, ทำกิจกรรมแบบ Off line

14 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ •เสาวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเชิญโรงเรียนที่ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน •ใช้ VDO ของครู นครนายก ช่วยเล่าเรื่อง ให้เห็นภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt •ผู้เข้าอบรม: ประมาณ 60 คน •โรงเรียนขนาดเล็ก, ครู 1 คนสอนหลายวิชา •พระครู + ครูคอม + ครูสาระ •อินเทอร์เน็ตเร็วบ้าง ช้าบ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง •โรงเรียนบางแห่งยังไม่มีเนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google