งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”
การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” โรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้เข้าอบรม: ประมาณ 60 คน โรงเรียนขนาดเล็ก, ครู 1 คนสอนหลายวิชา พระครู + ครูคอม + ครูสาระ อินเทอร์เน็ตเร็วบ้าง ช้าบ้าง ใช้ไม่ได้บ้าง โรงเรียนบางแห่งยังไม่มีเนื้อหา eDLTV

3 เป้าหมาย รู้จัก eDLTV ค้นหาสื่อจาก eDLTV ได้
สามารถใช้ Social Network ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ให้บริการสำเนาเนื้อหา eDLTV แก่โรงเรียนที่ยังไม่มีเนื้อหา (ตามความสมัครใจ)

4 กิจกรรม รู้จัก eDLTV วีดิโอ eDLTV Beyond Tomorrow
ข้อดี / ข้อจำกัดของสื่อ

5 กิจกรรม ค้นหาสื่อ eDLTV
ค้นหาสื่อตามสาระวิชาที่สอน เมื่อค้นหาเสร็จแล้วให้ส่งงานใน Ning + สุ่มแสดงความคิดเห็น สื่อ eDLTV ใบกิจกรรม Ning

6 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติ โดยนำแผนการสอนเดิมมาปรับว่าจะนำสื่อไปใช้ช่วยสอนนักเรียนช่วงไหน อย่างไร (เน้นกิจกรรม) นำแผนที่ทำส่งผ่าน Ning แล้ว Comment กิจกรรมที่จัด

7 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เสาวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูที่เคยใช้มาก่อน

8 กิจกรรม ครูคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติการสำเนาเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่ต้องการใช้ และสามารถแก้ไข เพิ่มเติม เนื้อหา ใน eDLTV ได้

9 กิจกรรม Social Network ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน
สมัครเป็นสมาชิก, ส่งงานและแสดงความคิดเห็นใน Ning บันทึกอนุทิน ติดตามผลผ่านอนุทิน (คนที่ทำงานต่อเนื่องจะได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป)

10 กิจกรรม นักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ให้บริการสำเนาเนื้อหา

11 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาคใต้
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาคใต้

12 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาคใต้
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาคใต้ ผู้อบรมเป็นครูสอนศาสนา, ครูคอม, ครูสาระ ส่วนใหญ่ไม่ได้จบครูมาโดยตรง, จบไม่ตรงสาขา โรงเรียนยากจน มีคอมจำกัด บางแห่งยังไม่มีอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน ฝ่ายเลขาฯ สนับสนุน External Harddisk ให้โรงเรียน

13 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดกิจกรรมกลุ่ม, ทำกิจกรรมแบบ Off line

14 กิจกรรม ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เสาวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเชิญโรงเรียนที่สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน ใช้ VDO ของครู นครนายก ช่วยเล่าเรื่อง ให้เห็นภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt “การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google