งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารเป็นพิษ จังหวัดเชียงใหม่. เหตุการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์โรค ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยตามรายงาน 506 จำนวน 2,811 ราย ซึ่งพบสูงกว่าช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารเป็นพิษ จังหวัดเชียงใหม่. เหตุการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์โรค ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยตามรายงาน 506 จำนวน 2,811 ราย ซึ่งพบสูงกว่าช่วงเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารเป็นพิษ จังหวัดเชียงใหม่

2 เหตุการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์โรค ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยตามรายงาน 506 จำนวน 2,811 ราย ซึ่งพบสูงกว่าช่วงเวลา เดียวกันของปี 2556 และค่ามัธยฐาน มีการ รายงานเหตุการณ์การระบาด จำนวน 34 เหตุการณ์ เกิดขึ้นใน 17 อำเภอ พบการระบาด เกิดขึ้นในโรงเรียน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.12 ชนิดของอาหารที่พบเป็นสาเหตุมากที่สุด ได้แก่ ข้าวมันไก่ (13 เหตุการณ์ ) รองลงมาคือ ลาบดิบ / หลู้ ส้มตำ ข้าวผัด ข้าวขาหมู ยำต่าง ๆ ฯลฯ

3 แนวทางการดำเนินงานแก้ปัญหา อาหารเป็นพิษ การศึกษ า ท้องถิ่นสาธารณ สุข เขต การศึกษา 1- 6 สำนักพุทธ ศาสนา เขต มัธยมศึกษา ให้รร. ตรวจ มาตรฐานร้านอาหาร ในรร. โดยครูและกลุ่ม นักเรียน อย. น้อย / ชมรม / ลูกเสือ เป็น ประจำอย่างน้อย เทอมละครั้ง * ส่งผลการตรวจให้ ผู้บริหารและเขต พื้นที่ / ท้องถิ่นใน กรณีให้การสนับสนุน อาหาร * ให้การ สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ให้รร. SI2 * ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจในรร. * อนุญาติให้รร. ตรวจสอบอาหาร ที่ท้องถิ่น สนับสนุน รร. * สนับสนุนด้านวิชาการ แก่รร. ในเขต รับผิดชอบ รพช / รพ สต. * ตรวจสุ่มประเมิน มาตรฐานในรร. * สำรวจและให้ความรู้ สุขาภิบาลอาหารแก่ ผู้รับเหมาทำอาหาร / อาหารกล่อง / ร้านอาหาร ในเขต รับผิดชอบ * ให้คำแนะนำ / การ ปรับปรุงตลาดในพื้นที่

4 ข้าวมันไก่

5 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำเวลาในการรอเสิร์ฟไม่ควรเกิน 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่การปรุงสุกสำหรับแบคทีเรียที่ตรวจพบ ในข้าวมันไก่ คือ S.aureus, C.perfringens, Salmonella โดยเฉพาะเนื้อไก่ที่ปรุงทิ้งไว้ใน อุณหภูมิห้องนานเกิน 5 ชั่วโมงเชื้อจะ เจริญเติบโตเพิ่มจำนวนขึ้นมากและ พบเชื้อ E.coli ในแตงกวาปอกเปลือกทุกชิ้นที่เป็นเครื่อง เคียงกินกับข้าวมันไก่คาดว่าติดมากับใบมีด เขียงและมือที่ไม่สะอาดโดยจุลินทรีย์ที่พบ สามารถก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้องมีไข้หนาวสั่นและอ่อนเพลีย

6 บทเรียนที่เชียงใหม่ ประเด็นเลือดไก่ ประการใช้เขียงมีด อาหารสุก ดิบร่วมกัน กว่าจะกินหลายชั่วโมง สั่งทีละมากๆ สรุปประเด็นจากการสอบสวนการระบาด จากการสอบสวนการระบาด พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษของจังหวัดเชียงใหม่ 1. กรณีข้าวมันไก่ สรุปว่า เลือดในข้าวมันไก่มีการ ปนเปื้อนของเชื้อ V.parahemolyticus 2. กระบวนการปรุงอาหารที่มีการใช้ภาชนะ อุปกรณ์ ปะปนกันระหว่างอาหารดิบ และอาหารสุก เช่นเขียง มีด ภาชนะใส่อาหาร 3. การปรุงอาหารให้สุก และรับประทานหลังปรุงเกินกว่า 2 ชั่วโมง

7 กล่องโฟม

8

9 ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับสารสไตรีนในกล่อง โฟมได้ง่ายถึง 5 ปัจจัยได้แก่ 1. อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ทำให้สไตรีน ซึมเข้าสู่อาหารได้สูง 2. ถ้าปรุงอาหารโดยใส่น้ำมัน น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ จะดูดสารสไตรีนจากกล่องโฟมได้มากกว่า ปกติ 3. ถ้าซื้ออาหารใส่กล่องทิ้งไว้นาน ๆ ไม่ได้ รับประทาน อาหารจะดูดสารสไตรีนได้มาก 4. ถ้านำอาหารที่บรรจุโฟมเข้าไมโครเวฟ สไตรีนจะ ไหลออกมาในปริมาณมาก 5. ถ้าอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกล่องโฟมมาก ๆ รวมถึง ร้านไหนตัดถุงพลาสติกใสรองอาหาร ขอบอกว่าได้รับสาร ก่อมะเร็ง 2 เด้ง ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติก เลยทีเดียว

10 กล่องโฟมที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไป (Styrofoam) เป็นของเสียเหลือทิ้งสีดำ ๆ จาก กระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ประกอบด้วยสารสไตรีน (Styrene) มีโครงสร้าง โมเลกุลคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง อาหารตามสั่งที่บรรจุกล่องโฟม จึงเป็น แหล่งสะสมสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้ สมองมึนงง สมองเสื่อมง่ายหงุดหงิดง่าย มีผลทำ ให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ และเป็นสารก่อมะเร็งอีก 3 ชนิด ถ้าเป็นผู้ชายรับประทานเข้าไปมาก ๆ มี โอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ขณะที่ ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม และทั้งสองเพศมี โอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตับ แม้จะไม่ได้ดื่ม แอลกอฮอล์เป็นประจำก็ตาม


ดาวน์โหลด ppt อาหารเป็นพิษ จังหวัดเชียงใหม่. เหตุการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์โรค ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยตามรายงาน 506 จำนวน 2,811 ราย ซึ่งพบสูงกว่าช่วงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google