งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ วัตถุมีพิษที่นำมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สัตว์ และมนุษย์ ทั้งในการเกษตร อุตสาหกรรมและ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ วัตถุมีพิษที่นำมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สัตว์ และมนุษย์ ทั้งในการเกษตร อุตสาหกรรมและ สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือ วัตถุมีพิษที่นำมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สัตว์ และมนุษย์ ทั้งในการเกษตร อุตสาหกรรมและ สาธารณสุข

2 เมื่อได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าร่างกาย จะเกิดปฎิกิริยาเคมีกับเอนไซม์ในร่างกาย มีผลทำให้เกิดการขัดขวางการทำหน้าที่ตามปกติ ของระบบประสาททั้งในคนและสัตว์

3 ขึ้นกับคุณสมบัติสารเคมีแต่ละชนิด วิธีการได้รับสารเข้าสู่ร่างกาย ปริมาณความถี่ สุขภาพของผู้ได้รับสารพิษ อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ มึนงง หายใจลำบาก แน่นในอก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน กล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ลิ้นและหนังตา กระตุก ชักหมดสติ

4 ผักสด ผลไม้สด ใช้ชุดทดสอบตรวจ

5

6 ปริมาณสารเคมี กำจัดศัตรูพืช กลุ่มสารประกอบ ฟอสเฟตและหรือสารคาร์บาเมต ที่ให้ผลขัดขวาง การทำงานของเอ็นไซม์โคลีน เอสเตอเรส ได้ไม่เกิน ร้อยละ 50 ผักสด ผลไม้สด ปลาเค็ม

7 น้ำยาสกัด 1 น้ำยาสกัด 2 จีที 1 จีที 2 จีที 2.1 จีที 3 จีที 3.1 จีที 4 จีที 5 ถาดน้ำอุ่น เทอร์โมมิเต อร์ อุปกรณ์ระเหยตัวอย่าง หลอดหยดพลาสติก หลอดหยด แก้ว หลอดทดลอง ขวดพลาสติก ที่ตั้งหลอด คู่มือชุดทดสอบ

8 อุณหภูมิ 35 - 37 องศา C

9 4 ขีด = 1 มิลลิลิตร 2 ขีด = 0.5 มิลลิลิตร 1 ขีด ครึ่ง

10 หั่นให้เล็ก ๆ

11 ตักประมาณ 5 กรัม ใส่ขวดพลาสติก สูง 2 ขีด ผัก ผลไม้ ที่มีน้ำมาก ตักประมาณ 2.5 กรัม ใส่ขวดพลาสติก สูง 1 ขีด

12 เติมน้ำยาสกัด 1 …..5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ประมาณ …... 15 นาที

13 ดูดน้ำยาจากสารละลายสกัดตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร กรณี ผัก ผลไม้ ที่มีน้ำมากดูดสารละลาย สกัด 2 มิลลิลิตร

14 เติมน้ำยาสกัด 2 …..1 มิลลิลิตร

15 ระเหยจนชั้นล่าง ( สกัด 1) จนแห้ง

16 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอด ที่ 3 ดูดน้ำยาสกัด 2 จำนวน 1 ขีด (0.25 มล.) ดูดน้ำยาจากสกัดตัวอย่าง จำนวน 1 ขีด (0.25 มล.) เติมน้ำยา GT 1 จำนวน 2 ขีด (0.50 มล.)

17 ทิ้งไว้ 5 - 10 นาที (30 นาที )

18 ระหว่างรอเวลา ผสม สารละลายดังนี้ GT 2.1 ลงใน GT 2 GT 3.1 ลงใน GT 3

19 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอด ที่ 3 เติมน้ำยา GT 2 ผสม จำนวน 1.5 ขีด (0.375 มล.) เติมน้ำยา GT 2 ผสม จำนวน 1 ขีด (0.25 มล.) ทิ้งไว้ 30 นาที ตามเวลาที่ เขียนไว้ที่ GT 1

20 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอด ที่ 3 เติมน้ำยา GT 3 ผสม จำนวน 4 ขีด (1 มิลลิลิตร )

21 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอด ที่ 3 เติมน้ำยา GT 4 จำนวน 2 ขีด (0.50 มิลลิลิตร )

22 หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอด ที่ 3 เติมน้ำยา GT 5 จำนวน 2 ขีด (0.50 มิลลิลิตร )

23 หลอดที่ 3 หลอดที่ 2 หลอดที่ 1

24 หลอดที่ 3 สีอ่อนหรือ เท่ากับ หลอดที่ 2 หลอดที่ 3 หลอดที่ 2

25 หลอดที่ 3 สีอ่อนกว่า หลอดที่ 1 แต่ เข้มกว่าหลอดที่ 2 หลอดที่ 3 หลอดที่ 2 หลอดที่ 1

26 หลอดที่ 3 สีเข้มกว่าหรือเท่ากับ หลอดที่ 1 หลอดที่ 2 หลอดที่ 3 หลอดที่ 1

27 1. ผักที่มีน้ำยาสกัด 1 แช่อยู่ใน ขวดพลาสติก ให้เทใส่ภาชนะปากกว้าง นำไปวางกลางแดดหรือวาง ที่โล่งแจ้งให้น้ำยาระเหย หมด ก่อนที่นำไปทิ้ง ( ระวังอย่า วางใกล้เปลวไฟ ทำให้น้ำยา สกัด 1 ติดไฟได้ ) 2. น้ำยาสสมจีที 2 และ น้ำยา ผสมจีที 3 เมี่อผสมแล้วเก็บในตู้เย็น ใช้ได้ 1 สัปดาห์

28 น้ำยาทดสอบบอแรกซ์ 1 มีสภาพเป็นกรด หากหกเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก

29 น้ำยาที่ใช้ในการตรวจ หากหกเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก

30 เก็บในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส 6 เดือ น

31 ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แช่ผักและผลไม้ในน้ำยาล้างผัก และล้างน้ำยา ให้หมดด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ผักและผลไม้ที่ปอกเปลือกได้ ควรล้างน้ำ ให้สะอาดก่อนปอกเปลือก การต้มจะช่วยลดปริมาณสารเคมีในผักสดได้

32


ดาวน์โหลด ppt คือ วัตถุมีพิษที่นำมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สัตว์ และมนุษย์ ทั้งในการเกษตร อุตสาหกรรมและ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google