งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โภชนบัญญัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวอรสิริ วนิชานันท์ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โภชนบัญญัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวอรสิริ วนิชานันท์ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โภชนบัญญัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวอรสิริ วนิชานันท์ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบาง ซื่อ กรุงเทพมหานคร

3 เธอรู้ไหมตอนนี้โรงเรียน วัดบางโพโอมาวาสของเรา กำลังส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลัก โภชนบัญญัติที่ดี แล้วโภชนบัญญัติเป็นอย่างไรล่ะ ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน

4 โภชนบัญญัติ คือ ข้อปฏิบัติการกินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 9 ข้อ หรือ เรียกว่า “ โภชนบัญญัติ 9 ประการ ” ร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่มี อยู่ในอาหารต่างๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง แต่เราจำเป็นต้องรู้ว่า จะกินอะไรบ้าง กินอย่างไร และกิน มากน้อยเพียงใด จึงจะได้สารอาหาร ครบถ้วน และเพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกาย ควรปฏิบัติตาม โภชนบัญญัติ 9 ประการ มีดังนี้

5 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้ หลากหลาย และหมั่น ดูแลน้ำหนักตัว เนื่องจากร่างกาย ต้องการสารอาหาร ต่างๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน รวมทั้งน้ำและใย อาหาร ซึ่งสารอาหาร ต่างๆ มีอยู่ในอาหาร แต่ไม่มีอาหารชนิดใด ชนิดเดียวที่ให้ สารอาหารครบใน ปริมาณที่ร่างกาย ต้องการ เราจึง จำเป็นต้องกินอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ และกิน อย่างหลากหลาย ควรควบคุมน้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน

6 2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับ กับอาหารประเภทแป้งเป็นบาง มื้อ ข้าวเป็นอาหารหลัก ของคนไทยที่ให้ พลังงาน มีสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และใย อาหาร ควรกินข้าวที่ขัดสี แต่น้อย และกินสลับกับ อาหารประเภทแป้งอื่นๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง เผือก และมัน

7 3. กินพืชผักให้มากและกิน ผลไม้เป็นประจำ 3. พืชผักและผลไม้ นอกจากให้วิตามิน แร่ ธาตุ และใยอาหารแล้ว ยัง มีสารอื่นๆที่ช่วยป้องกัน ไม่ให้ไขมันไปเกาะตาม ผนังหลอดเลือด และช่วย ทำให้เยื่อบุของเซลล์ และ อวัยวะต่างๆแข็งแรงอีก ด้วย

8 4. กินปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ เนื้อสัตว์ ทุกชนิดมีโปรตีน ปลามีประโยชน์อย่างมาก เพราะให้โปรตีนสูง และช่วย บำรุงสมอง ไข่ เป็นอาหารที่มีโปรตีน ราคาถูก หาซื้อ ง่าย เด็กสามารถกินได้ทุกวัน แต่ผู้ใหญ่ควร กินไม่เกินสัปดาห์ละ 2 - 3 ฟอง ถั่วเมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์จากถั่ว มี โปรตีนและราคาถูก ควรกินสลับกับ เนื้อสัตว์เป็นประจำ

9 5. ดื่มนมให้เหมาะสม ตามวัย นมมีโปรตีน วิตามินบี และแคลเซียมซึ่งสำคัญ ต่อการเจริญเติบโต และเสริมสร้างความ แข็งแรงให้กระดูกและฟัน จึงเป็นอาหาร ที่เหมาะสมกับบุคคลทุกวัย สำหรับ คนอ้วนควรดื่มนมพร่องมันเนย

10 6. กินอาหารที่มีไขมัน แต่พอควร ไขมัน ให้พลังงานและความ อบอุ่นแก่ร่างกาย ทั้งช่วยดูด ซึมวิตามินเอ ดี อี เค แต่ไม่ควร กินมากเกินไป เพราะจะทำให้ อ้วน และเกิดโรคอื่นๆตามมา การได้รับไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ และอาหารที่มีคอเลสเตอรอล มากเกินไป จะทำให้ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

11 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรส หวานจัด และเค็มจัด การกินอาหารรสจัดมากจนเป็นนิสัยให้โทษ แก่ร่างกาย รสหวานจัด ทำให้ได้พลังงาน เพิ่มทำให้อ้วน กินรสเค็มจัดเสี่ยงต่อภาวะ ความดันโลหิตสูง

12 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่กินต้อง สะอาด ปรุงสุก ใหม่ๆ มีการปิดให้ มิดชิดเพื่อป้องกัน แมลงวันตอม และ ควรบรรจุใน ภาชนะที่สะอาด มี อุปกรณ์หยิบจับที่ ถูกต้องย่อมทำให้ ปลอดภัยจากการ เจ็บป่วย

13 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นโทษแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายทำงานได้ ลดลง ขาดสติ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเสี่ยง ต่อการเป็นโรคตับแข็ง โรคแผลในกระเพาะ อาหารและโรคอื่นๆ

14 น้องๆก็ได้ทราบความสำคัญของโภชนบัญญัติแล้ว นะครับ พี่เหมียวหวังว่าน้องๆทุกคนคงจะปฏิบัติตาม นะครับ ……… สวัสดีครับ

15 คณะที่ปรึกษ า นางดวงพร เชื้อเนตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส นางผ่องพรรณ ตรีสุวรรณ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสุชาดา วรวิทยพิทยา ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โภชนบัญญัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวอรสิริ วนิชานันท์ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google