งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุ นิ่วเกิดจากร่างกายสร้างก้อนนิ่วแล้วอุดตันหรือติด ค้างในระบบทางเดิน ปัสสาวะ ซึ่งก้อนนิ่วแต่ละชนิดประกอบด้วยสาร 1 - 3 ชนิด จับรวมกันเป็น ผลึกนิ่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุ นิ่วเกิดจากร่างกายสร้างก้อนนิ่วแล้วอุดตันหรือติด ค้างในระบบทางเดิน ปัสสาวะ ซึ่งก้อนนิ่วแต่ละชนิดประกอบด้วยสาร 1 - 3 ชนิด จับรวมกันเป็น ผลึกนิ่ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาเหตุ นิ่วเกิดจากร่างกายสร้างก้อนนิ่วแล้วอุดตันหรือติด ค้างในระบบทางเดิน ปัสสาวะ ซึ่งก้อนนิ่วแต่ละชนิดประกอบด้วยสาร 1 - 3 ชนิด จับรวมกันเป็น ผลึกนิ่ว และเรียกชื่อตามสารที่เป็นสารประกอบนั้น ๆ เช่น ก้อนนิ่ว แคลเซี่ยม - ออกซาเลจ ก้อนนิ่วยูริก้า เป็นต้น นิ่วเกิดจากร่างกายสร้างก้อนนิ่วแล้วอุดตันหรือติด ค้างในระบบทางเดิน ปัสสาวะ ซึ่งก้อนนิ่วแต่ละชนิดประกอบด้วยสาร 1 - 3 ชนิด จับรวมกันเป็น ผลึกนิ่ว และเรียกชื่อตามสารที่เป็นสารประกอบนั้น ๆ เช่น ก้อนนิ่ว แคลเซี่ยม - ออกซาเลจ ก้อนนิ่วยูริก้า เป็นต้น

3 อาการ อาการสำคัญที่เกิดจากก้อนนิ่วอุดตันในทางเดิน ปัสสาวะ ได้แก่ อาการปวดท้องบริเวณเอวหรือสีข้าง ลักษณะปวดบิดหรือปวดแน่นเป็นระยะ ๆ อย่างรุนแรง ในบางคนอาจปวดร้าวมาที่ท้อง น้อย อัณฑะ หรือต้นขาด้วย อาการปวดนี้เกิด จากก้อนนิ่วอุดตันทำให้น้ำปัสสาวะคั่งอยู่ใน ท่อที่อยู่เหนือการอุดตันนั้น มีผลทำให้เกิดท่อ ไตโป่งพอง ไตบวม และ ปวดตรงเอวจากไตบวมนี้ อาการสำคัญที่เกิดจากก้อนนิ่วอุดตันในทางเดิน ปัสสาวะ ได้แก่ อาการปวดท้องบริเวณเอวหรือสีข้าง ลักษณะปวดบิดหรือปวดแน่นเป็นระยะ ๆ อย่างรุนแรง ในบางคนอาจปวดร้าวมาที่ท้อง น้อย อัณฑะ หรือต้นขาด้วย อาการปวดนี้เกิด จากก้อนนิ่วอุดตันทำให้น้ำปัสสาวะคั่งอยู่ใน ท่อที่อยู่เหนือการอุดตันนั้น มีผลทำให้เกิดท่อ ไตโป่งพอง ไตบวม และ ปวดตรงเอวจากไตบวมนี้

4 อาการคลื่นไส้ อาเจียน มักจะเกิดร่วมกับอาการ ปวดท้อง บางคนรู้สึกหน้ามืด ใจสั่นจะเป็นลม ปัสสาวะสีเข้ม สีเหมือนน้ำล้างเนื้อ หรือสีแดง เพราะมีเลือดปน เป็นผลจากก้อนนิ่วกรีดทำลาย เนื้อเยื่อบุท่อ อาการไข้ จากการอักเสบติดเชื้อ ปัสสาวะมีเม็ดทราย เม็ดนิ่ว หลุดปนออกมา ปัสสาวะสะดุด เหมือนมีอะไรค้างในท่อปัสสาวะ และปวดในท่อ อาการคลื่นไส้ อาเจียน มักจะเกิดร่วมกับอาการ ปวดท้อง บางคนรู้สึกหน้ามืด ใจสั่นจะเป็นลม ปัสสาวะสีเข้ม สีเหมือนน้ำล้างเนื้อ หรือสีแดง เพราะมีเลือดปน เป็นผลจากก้อนนิ่วกรีดทำลาย เนื้อเยื่อบุท่อ อาการไข้ จากการอักเสบติดเชื้อ ปัสสาวะมีเม็ดทราย เม็ดนิ่ว หลุดปนออกมา ปัสสาวะสะดุด เหมือนมีอะไรค้างในท่อปัสสาวะ และปวดในท่อ

5 การป้องกัน ควรแนะนำให้ผู้ที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ รับประทานอาหารประเภทโปรตีน ( เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วต่าง ๆ ) ซึ่งมีปริมาณของสารฟอสเฟตสูง และลดการกินผักที่มีสารออกซาเลต ( เช่น ผักแพว ผักโขม ชะพลู ใบมันสำประหลัง หน่อไม้ ผักสะเม็ด ผักกะโดน เป็นต้น ) เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ควรแนะนำให้ผู้ที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ รับประทานอาหารประเภทโปรตีน ( เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วต่าง ๆ ) ซึ่งมีปริมาณของสารฟอสเฟตสูง และลดการกินผักที่มีสารออกซาเลต ( เช่น ผักแพว ผักโขม ชะพลู ใบมันสำประหลัง หน่อไม้ ผักสะเม็ด ผักกะโดน เป็นต้น ) เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุ นิ่วเกิดจากร่างกายสร้างก้อนนิ่วแล้วอุดตันหรือติด ค้างในระบบทางเดิน ปัสสาวะ ซึ่งก้อนนิ่วแต่ละชนิดประกอบด้วยสาร 1 - 3 ชนิด จับรวมกันเป็น ผลึกนิ่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google