งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ดูแล การ เจริญ เติบโ ต ใน วัยรุ่น. การเจริญเติบโตใน วัยรุ่น เมื่อเข้าสู่ วัยรุ่นการ เจริญเติบโตใน เพศชายและเพศ หญิงจะแตกต่าง กันชัดเจน เนื่องจากอิทธิพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ดูแล การ เจริญ เติบโ ต ใน วัยรุ่น. การเจริญเติบโตใน วัยรุ่น เมื่อเข้าสู่ วัยรุ่นการ เจริญเติบโตใน เพศชายและเพศ หญิงจะแตกต่าง กันชัดเจน เนื่องจากอิทธิพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ดูแล การ เจริญ เติบโ ต ใน วัยรุ่น

2 การเจริญเติบโตใน วัยรุ่น เมื่อเข้าสู่ วัยรุ่นการ เจริญเติบโตใน เพศชายและเพศ หญิงจะแตกต่าง กันชัดเจน เนื่องจากอิทธิพล ของฮอร์โมนเพศ

3 ในเพศหญิง เริ่มมี growth spurt ( โตอย่างรวดเร็ว ) อายุ 11 ปี ความสูงเพิ่มขึ้น 7 ซม./ ปี หลังจากนั้นความ สูงจะค่อย ๆ ลดลงเมื่ออายุ 14 – 15 ปี ความสูงลดลงเหลือเพียง 0.5 – 1 ซม./ ปี ความสูงเฉลี่ยของผู้หญิงไทยขณะมี ประจำเดือนครั้งแรก คือ 148.8 ซม. และสูง เต็มที่วัยผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 6.2 ซม.

4 ในเพศชาย เริ่มมีความสูงอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้น 6 ซม./ ปี อายุ 14 ปี เริ่มมีการ เพิ่มความสูงมากที่สุด 8 ซม./ ปี หลังจากนั้นความสูงช้าลง อายุ 17 – 18 ปี ความสูงของคนไทย โดย เฉลี่ย 169.6 ซม.

5 ปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของคนเรา

6 กรรมพันธุ์ รูปร่างของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เป็นตัวกำหนด โครงสร้างพื้นฐานของ ลูกหลาน

7 ภาวะโภชนาการ อาหารมีผลต่อความ แข็งแรงของ กระดูกอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น ซึ่ง กระดูกจะมีการพอกพูนให้มีความแข็งแกร่งได้ ต่างจากในช่วงวัยอื่น ควรได้รับอาหารครบ 5 หมู่อย่างพอเพียง สารอาหารที่สำคัญในการทำ ให้กระดูกแข็งแรง ก็คือแคลเซียม อาหารที่มี แคลเซียมสูง ได้แก่ นม ปลาเล็กปลาน้อย ที่กินได้ทั้งก้าง กุ้งแห้ง ผักที่มีสีเขียว เข้มๆ ถั่วเหลือง และงา เป็นต้น

8 ฮอร์โมน ฮอร์โมนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คือ - Growth hormone จากการที่ฮอร์โมนตัวนี้ จะมีผลต่อการเจริญเติบโตดังกล่าว คนที่ขาด ฮอร์โมนตัวนี้จะมี รูปร่างเตี้ยเล็กกว่าปกติ - Thyroid hormone ไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งสร้างจากต่อมไทรอยด์ ก็มีผลต่อสมอง และความสูงอย่างมาก ถ้าขาดฮอร์โมนตัวนี้ มักจะมีพัฒนาการช้าและเตี้ย

9 -Sex hormone ฮอร์โมนเพศก็สำคัญ เช่นกัน หากเด็กเป็นสาวเป็นหนุ่มเร็ว จะส่งผลให้ กระดูกปิดเร็ว และค่อยๆ หยุด เจริญเติบโตในที่สุด พบว่าเด็กผู้หญิงที่มี ประจำเดือนเร็ว มีแนวโน้มที่จะโตเป็น ผู้ใหญ่ที่ไม่สูง ส่วนมากเด็กหญิงที่มี ประจำเดือนแล้ว 3 ปี และเด็กชายที่เสียง แตกมาแล้ว 3 ปี มักจะหยุดโตและหมด โอกาสที่จะสูงได้อีก นอกจากนี้ การ เพิ่มขึ้นของฮอร์โมนบางชนิดก็อาจทำให้ เด็กเตี้ยได้ ได้แก่ การมีฮอร์โมนจากต่อม หมวกไตมากเกินไป เด็กจะมีรูปร่างอ้วน เตี้ย

10 การออกกำลังกาย จะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่ง growth hormone ได้เหมือนกัน และยัง กระตุ้นให้เซลล์ที่สร้างเนื้อกระดูกดึง แคลเซียมจากเลือดมาสร้างกระดูก และ สร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกด้วย นอกจากนี้การได้รับแสงแดดอย่างพอเพียงใน ตอนเช้าหรือเย็น จะช่วยให้มีการสร้างวิตามินดีใน ร่างกาย เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมได้ คนที่เอาแต่ นั่งๆ นอนๆ พัฒนาการของกระดูกจะช้ากว่าคนที่ เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ

11 การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การ นอนหลับให้สนิทและนานพอ จะทำให้ร่างกาย หลั่ง growth hormone ออกมาได้อย่างเต็มที่ และพบว่าควรนอนก่อน 5 ทุ่ม เพราะจะเป็น ช่วงที่ร่างกายจะหลั่ง growth hormone ออกมาได้สูงสุด การนอนดึกมีผลทำให้ hormone หลั่งออกมาน้อย และมีผลต่อความ สูงได้ ในอนาคต

12 สุขภาพร่างกาย และจิตใจ การดูแล สุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย จะทำให้ร่างกาย เจริญเติบโตอย่าง เต็มที่ การเจ็บป่วย บ่อยๆ จะทำให้การ เติบโตหยุดชะงัก การใช้ยาบางชนิดก็มี ผลต่อการ เจริญเติบโตของ ร่างกาย นอกจากนี้ ความเครียดก็เป็นตัว บั่นทอนการ เจริญเติบโตได้ เช่นกัน

13 หลายคนมาที่นึกอยากสูงขึ้น เมื่ออายุเลย วัยรุ่น ไปแล้ว จึงไม่สามารถจะทำได้ เพราะ กระดูกได้ ปิดไปแล้ว การที่จะฉีดกระตุ้น Growth hormone ในขณะที่ระดับฮอร์โมนตัวนี้ใน ร่างกายปกติ จะก่อให้เกิดผลเสียเพราะมี ผลกระทบต่อฮอร์โมนตัวอื่นๆ ในร่างกาย ให้ผิดปกติได้ และก็จะมีผลต่อระบบความ ดันโลหิตและหัวใจ ดังนั้น คนที่ยังอยู่ในวัย ที่สร้างความสูงได้ ควรใส่ใจกับการสร้าง ความสูงและความแข็งแรงของกระดูกเสีย ตั้งแต่วัยเด็ก ดังปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าว มาแล้วข้างต้น ก่อนจะสายเกินไป

14 ภายใน 2 เดือน น้ำหนัก ตาม เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสูง เพิ่มขึ้น สมรรถภาพ ดี ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การ ดูแล การ เจริญ เติบโ ต ใน วัยรุ่น. การเจริญเติบโตใน วัยรุ่น เมื่อเข้าสู่ วัยรุ่นการ เจริญเติบโตใน เพศชายและเพศ หญิงจะแตกต่าง กันชัดเจน เนื่องจากอิทธิพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google