งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย ด. ช. ภีรสิทธิ์ ภมรพล เลขที่ 55 ด. ญ. ศุภชาดา จันทร์เจ้าฉาย เลขที่ 44 ด. ญ. ดมิสา ระบือพิน เลขที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย ด. ช. ภีรสิทธิ์ ภมรพล เลขที่ 55 ด. ญ. ศุภชาดา จันทร์เจ้าฉาย เลขที่ 44 ด. ญ. ดมิสา ระบือพิน เลขที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย ด. ช. ภีรสิทธิ์ ภมรพล เลขที่ 55 ด. ญ. ศุภชาดา จันทร์เจ้าฉาย เลขที่ 44 ด. ญ. ดมิสา ระบือพิน เลขที่ 15

2 โรคอาหารเป็นพิษ สาเหตุสำคัญเกิดจากเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น เนื้อไก่, หมู, วัว, ไข่เป็ด, ไข่ไก่, อาหารกระป๋อง, อาหารทะเล และน้ำ นมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ อาหารไม่ได้แช่เย็น และไม่ได้อุ่นก่อนรับประทาน ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อ และสารพิษที่ขับออกมา เชื้อโรค สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวน และผลิต สารพิษได้อย่างรวดเร็ว

3 อาการ อุจจาระร่วง, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้องเนื่องจากเชื้อ โรคทำให้เกิดการอักเสบของ ลำไส้ มีไข้, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัว รายที่ท้องเสียมากๆ เกิดอาการขาดน้ำและเกลือแร่ รายที่อาการรุนแรงเนื่องจากการติดเชื้อ เกิดการอักเสบ ที่อวัยวะต่างๆ เช่น ข้อ กระดูก ถุงน้ำดี, กล้ามเนื้อ, หัวใจ, ปอด, ไต เยื่อหุ้มสมองและเมื่อเข้าสู่กระแสโลหิตจะทำให้เกิด โลหิตเป็นพิษ ทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กทารก, เด็กเล็กและผู้สูงอายุ

4 การรักษา ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ หรืออาหารเหลวอ่อนย่อยง่าย, แกง จืด, ผลไม้, โจ๊กหรือข้าวต้ม, ปลาเนื้อสัตว์ต้มเปื่อย ให้ดื่ม สารละลายเกลือแร่ (ORS) ทุกครั้งที่ถ่ายเหลวเด็กที่ยัง กินนมอยู่ ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่สลับกันไป ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ถ่ายเป็นน้ำมาก อาเจียนบ่อย กระหายน้ำตาลึกโหล กินอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้ มีไข้ ถ่ายเป็นมูกมีเลือด ปน ให้ส่งต่อสถานบริการ สาธารณสุข ไม่จำเป็นต้องกินยาหยุดถ่าย เพราะการถ่าย อุจจาระเป็นกลไกของร่างกายที่ขับของเสีย สารพิษ และเชื้อโรคออกจากร่างกายการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ ควรอยู่ ในการดูแลของแพทย์ และใช้ในรายที่เป็นบิดถ่ายเป็น มูกมี เลือดปนอุจจาระร่วงอย่างแรง หรือมีอาการอื่นแทรก ซ้อน เนื่องจากอาจกระตุ้นให้แพ้ยา หรือดื้อยาได้

5 การป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุก ครั้ง ก่อนปรุงหรือ รับประทานอาหารและ หลัง เข้าห้องส้วมทุกครั้ง ประทานอาหารที่สะอาด สุก ใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหาร สุกๆ ดิบๆ และมีแมลงวัน ตอมผักสดหรือผลไม้ควร ล้างให้สะอาดด้วยน้ำผสม คลอรีนหรือด่างทับทิม กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ ถ่ายอุจจาระลงในส้วม ผู้ประกอบอาหาร พนักงาน เสริฟ ควรหมั่นล้างมือและ รักษาความสะอาด ภาชนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ ประกอบอาหาร หากมี อาการอุจจาระร่วง ควรหยุด ปฏิบัติงานจนกว่าจะหาย หรือตรวจไม่พบเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ จัดทำโดย ด. ช. ภีรสิทธิ์ ภมรพล เลขที่ 55 ด. ญ. ศุภชาดา จันทร์เจ้าฉาย เลขที่ 44 ด. ญ. ดมิสา ระบือพิน เลขที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google