งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย… นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ- ส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย… นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ- ส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย… นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ- ส่ง
แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ-ส่ง ผู้ป่วย จัดทำโดย… นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ- ส่ง

2 1. แนะนำสถานที่และการปฏิบัติตัวใน ผู้ป่วย OPD ที่มารับบริการ
1.1 ให้ผู้ป่วยยื่นใบประวัติการเจ็บป่วย (OPD card) 1.2 แนะนำสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 1.2.1 ชุดผู้ป่วยสีขาวเตรียมไว้ในตระกร้าหน้าห้องสลายนิ่ว สถานที่เปลี่ยนชุดผู้ป่วย ห้องแต่งตัวชาย / ห้องแต่งตัวหญิง ห้องน้ำผู้ป่วยชาย / ห้องน้ำผู้ป่วยหญิง แนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น แนะนำสถานที่นักพักคอยสำหรับผู้ป่วยและญาติ

3 2. แนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจหรือการผ่าตัด
2.1 แนะนำผู้ป่วยเปลี่ยนชุดจากชุดทั่วไปเป็นชุดผู้ป่วยสีขาว พร้อมอธิบายรายละเอียด เช่น - ห้ามสวมชุดชั้นใน - ห้ามใส่เครื่องประดับ - ห้ามใส่ฟันปลอม - ให้เปลี่ยนรองเท้า - เงิน/ของมีค่าให้ฝากญาติ กรณีไม่มีญาติให้ฝากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัด และมารับคืนเมื่อตรวจ/ผ่าตัด เสร็จแล้ว

4 2.2 ในกรณีผู้ป่วยทำการผ่าตัดด้วยยาชาเฉพาะที่
สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัดที่ผู้ป่วยต้องประสบ - อากาศหนาว - เตียงแคบ - เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ - เจ้าหน้าที่สวมชุดสีเขียว 2.2.2 แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณที่ทำการผ่าตัด ไม่ควรเอามือขึ้นบริเวณที่ทำความสะอาด เพราะอาจทำให้แผลติดเชื้อได้

5 2.2.3 ขณะที่แพทย์ฉีดยาชา ถ้ามีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ทราบทันที เช่น มีอาการหายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ฯ ก่อนทำการผ่าตัด แพทย์จะเอาผ้าสะอาดปราศจากเชื้อมาคลุมตัวผู้ป่วย 2.2.5 ระหว่างทำการผ่าตัดหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งให้ แพทย์ทราบทันที หลังจากผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยที่ได้รับยาชาเฉพาะที่ เช่นผ่าตัดตา ,หู จะส่งกลับหอผู้ป่วย แต่การผ่าตัดบางชนิดต้องนอนสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยพักฟื้นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จนกว่าจะหายชาหรือไม่มีอาการแพ้ยา

6 2.3 แนะนำให้ผู้ป่วยและญาตินั่งรอในบริเวณที่จัดไว้ให้ได้แก่
2.3.1 ผู้ป่วยให้นั่งม้ายาวด้านเคาน์เตอร์หน่วยรับ-ส่ง และผู้ป่วยที่สลายนิ่วให้นั่งรอบริเวณม้ายาวหน้าห้องสลายนิ่ว ญาติผู้ป่วยนั่งบริเวณม้ายาวนอกห้องผ่าตัด

7 3. แนะนำผู้ป่วย OPD หลังทำการผ่าตัดเล็กที่ได้รับยาชาเฉพาะที่
3.1 หลังผ่าตัดใหญ่ให้ญาติผู้ป่วยไปชำระค่าผ่าตัดที่การเงิน โดยพนักงานทำความสะอาดจะพาไปชำระด้วยทุกครั้ง 3.2 ผู้ป่วยที่มีบัตรประกันสังคมต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่การเงินทุกครั้ง 3.3 ผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องนำใบ ม.ช 19 ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริการอนามัย 3.4 ให้ญาติไปซื้อยาเตรียมไว้ขณะที่รอผู้ป่วยที่นอนอยู่หอผู้ป่วยพักฟื้น 3.5 แนะนำให้ผู้ป่วยไปทำแผลที่สถานีอนามัย

8 3.6 แนะนำให้สังเกตอาการผิดปกติหลังจากการผ่าตัด เช่น มีเลือดออกจากแผลผ่าตัดมากขึ้น หรือผู้ป่วยหลังทำการสลายนิ่ว ถ้ามีปัสสาวะเล็ดเป็นสีแดงเข้มมากขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

9 จบ.. สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย… นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ- ส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google