งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย … นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ - ส่ง แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง ผู้ป่วย แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย … นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ - ส่ง แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง ผู้ป่วย แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย … นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ - ส่ง แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง ผู้ป่วย แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง ผู้ป่วย

2 1. แนะนำสถานที่และการ ปฏิบัติตัวใน ผู้ป่วย OPD ที่มารับบริการ 1.1 ให้ผู้ป่วยยื่นใบประวัติการเจ็บป่วย (OPD card) 1.2 แนะนำสถานที่และสิ่งอำนวยความ สะดวก 1.2.1 ชุดผู้ป่วยสีขาวเตรียมไว้ในตระกร้า หน้าห้องสลายนิ่ว 1.2.2 สถานที่เปลี่ยนชุดผู้ป่วย ห้อง แต่งตัวชาย / ห้องแต่งตัวหญิง 1.2.3 ห้องน้ำผู้ป่วยชาย / ห้องน้ำผู้ป่วย หญิง 1.2.4 แนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำจากเครื่อง ทำน้ำเย็น 1.2.5 แนะนำสถานที่นักพักคอยสำหรับ ผู้ป่วยและญาติ

3 2. แนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย ก่อนเข้ารับการตรวจหรือการผ่าตัด 2.1 แนะนำผู้ป่วยเปลี่ยนชุดจากชุดทั่วไป เป็นชุดผู้ป่วยสีขาว พร้อมอธิบาย รายละเอียด เช่น - ห้ามสวมชุดชั้นใน - ห้ามใส่เครื่องประดับ - ห้ามใส่ฟันปลอม - ให้เปลี่ยนรองเท้า - เงิน / ของมีค่าให้ฝากญาติ กรณีไม่มี ญาติให้ฝากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้อง ผ่าตัด และมารับคืนเมื่อตรวจ / ผ่าตัด เสร็จแล้ว

4 2.2 ในกรณีผู้ป่วยทำการผ่าตัดด้วยยาชา เฉพาะที่ 2.2.1 สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัดที่ ผู้ป่วยต้องประสบ - อากาศหนาว - เตียงแคบ - เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ - เจ้าหน้าที่สวมชุดสีเขียว 2.2.2 แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณที่ ทำการผ่าตัด ไม่ควรเอามือขึ้นบริเวณที่ ทำความสะอาด เพราะอาจทำให้แผลติด เชื้อได้

5 2.2.3 ขณะที่แพทย์ฉีดยาชา ถ้ามีอาการ ผิดปกติให้แจ้งแพทย์ทราบทันที เช่น มี อาการหายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ฯ 2.2.4 ก่อนทำการผ่าตัด แพทย์จะเอาผ้า สะอาดปราศจากเชื้อมาคลุมตัวผู้ป่วย 2.2.5 ระหว่างทำการผ่าตัดหากมีอาการ ผิดปกติให้แจ้งให้ แพทย์ทราบทันที 2.2.6 หลังจากผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยที่ได้รับ ยาชาเฉพาะที่ เช่นผ่าตัดตา, หู จะ ส่งกลับหอผู้ป่วย แต่การผ่าตัดบางชนิด ต้องนอนสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยพักฟื้น อย่างน้อย 2 ชั่วโมง จนกว่าจะหายชา หรือไม่มีอาการแพ้ยา

6 2.3 แนะนำให้ผู้ป่วยและญาตินั่งรอใน บริเวณที่จัดไว้ให้ได้แก่ 2.3.1 ผู้ป่วยให้นั่งม้ายาวด้านเคาน์เตอร์ หน่วยรับ - ส่ง และผู้ป่วยที่สลายนิ่วให้นั่ง รอบริเวณม้ายาวหน้าห้องสลายนิ่ว 2.3.2 ญาติผู้ป่วยนั่งบริเวณม้ายาวนอก ห้องผ่าตัด

7 3. แนะนำผู้ป่วย OPD หลังทำ การผ่าตัดเล็กที่ได้รับยาชา เฉพาะที่ 3.1 หลังผ่าตัดใหญ่ให้ญาติผู้ป่วยไปชำระ ค่าผ่าตัดที่การเงิน โดยพนักงานทำ ความสะอาดจะพาไปชำระด้วยทุกครั้ง 3.2 ผู้ป่วยที่มีบัตรประกันสังคมต้องแสดง บัตรต่อเจ้าหน้าที่การเงินทุกครั้ง 3.3 ผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องนำใบ ม. ช 19 ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริการอนามัย 3.4 ให้ญาติไปซื้อยาเตรียมไว้ขณะที่รอ ผู้ป่วยที่นอนอยู่หอผู้ป่วยพักฟื้น 3.5 แนะนำให้ผู้ป่วยไปทำแผลที่สถานี อนามัย

8 3.6 แนะนำให้สังเกตอาการผิดปกติ หลังจากการผ่าตัด เช่น มีเลือดออกจาก แผลผ่าตัดมากขึ้น หรือผู้ป่วยหลังทำ การสลายนิ่ว ถ้ามีปัสสาวะเล็ดเป็นสีแดง เข้มมากขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

9


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย … นาง สุรินทร์ สามใจ ผู้ช่วยพยาบาลหน่วยรับ - ส่ง แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง ผู้ป่วย แผนการสอนสุขศึกษาระยะสั้นของหน่วยรับ - ส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google