งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร ซ้ำกันหลายๆครั้ง 4/4/2017

2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 283(พ.ศ.๒๕47) กำหนดให้ น้ำมันทอดซ้ำที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหาร เพื่อจำหน่าย มีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ ของ น้ำหนักหรือไม่เกิน 25 % หากเกินจัดเป็นอาหารผิด มาตรฐาน ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท 4/4/2017

3 สารโพลาร์มีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง คุณค่าทางโภชนาการลดลง
ผลกระทบต่อสุขภาพ สารโพลาร์มีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง คุณค่าทางโภชนาการลดลง ในหนูทดลองทำให้เกิดการเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ่ มีการสะสมไขมันในตับ การหลั่งน้ำย่อยทำลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ไขมันที่ถูกออกซิไดซ์ปริมาณสูงอาจทำให้ไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอลมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 4/4/2017

4 การใช้งาน หลักการของชุดทดสอบ
ใช้ตรวจน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารชนิดต่างๆ ได้แก่น้ำมันปาลม์,น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันรำข้าว หลักการของชุดทดสอบ สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบจะทำปฏิกิริยากับสารประกอบที่มีประจุ(สารโพลาร์)ในตัวอย่างให้สีชมพูจางถึงเข้มเมื่อปริมาณสารโพลาร์มีค่าไม่เกิน 25 %และไม่มีสีชมพูเมื่อปริมาณสารโพลาร์มีค่ามากกว่า 25 % 4/4/2017

5 1. ขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง 2 ขวด
1. ขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง ขวด 2. สารละลายโพลาร์ ขวด 3. สารละลายโพลาร์ ขวด 4. สารละลายโพลาร์ ขวด 5. หลอดฉีดยา(Syringe) ขนาด 5 ซีซี พร้อมเข็ม 1 ชุด 6. หลอดฉีดยา(Syringe) ขนาด 1 ซีซี 2 อัน 7. คู่มือการใช้ชุดทดสอบ ชุด 4/4/2017

6 ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ตัวอย่างน้ำมันต้องไม่ร้อน
หรือเป็นไข หากเป็นไขอุ่นให้เหลวก่อนและรอให้เย็น) ใช้หลอดยาขนาด 1 ซีซี ดูดตัวอย่างน้ำมัน จนถึง ขีด 1 ซีซี ปล่อยลงในขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง 4/4/2017

7 1 2 ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 5 ซีซี พร้อมเข็มดูดสารละลายโพลาร์ 1
ถึง ขีด 4 ซีซี แล้วปล่อยลงในขวดใส่ตัวอย่าง และหยดสารละลายโพลาร์ 2 จำนวน 2 หยด ปิดจุกขวดเขย่าแรงๆ ประมาณ 30 วินาที 1 2 4/4/2017

8 1 2 3. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี สารละลายโพลาร์ 3
3. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี สารละลายโพลาร์ 3 ถึง ขีด 0.20 ซีซี แล้วปล่อยลงในขวดใส่ตัวอย่าง แล้วปล่อยในขวดใส่ตัวอย่าง ปิดจุกขวดเขย่าแรงๆ ประมาณ 30 วินาที 1 2 4/4/2017

9 1 2 4. ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายแยกชั้น
4. ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สารละลายแยกชั้น สังเกตสีของสารละลายแล้วแปรผลจากตารางแปรผล 1 2 สีของสารละลายชั้นบน ผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารโพลาร์(%) สีชมพูเข้ม <20 สีชมพูจาง 20-25 ไม่มีสีชมพู >25 4/4/2017

10 หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด
ข้อควรระวัง หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก 4/4/2017

11 การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน
สารโพลาร์ 3 เมื่อใช้เสร็จให้เก็บในกล่อง เนื่องจากเป็นสารที่ไวต่อแสงซึ่งจะทำให้ชุดทดสอบมีอายุการใช้งานน้อยลง สารโพลาร์ 2เป็นสารที่ระเหยง่าย เมื่อใช้เสร็จให้ปิดจุกให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิห้อง/12 เดือน 4/4/2017


ดาวน์โหลด ppt สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google