งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7/8/2014 น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร ซ้ำกันหลายๆครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7/8/2014 น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร ซ้ำกันหลายๆครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7/8/2014 น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร ซ้ำกันหลายๆครั้ง

2 7/8/2014 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283( พ. ศ. ๒๕ 47) กำหนดให้ น้ำมันทอดซ้ำที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหาร เพื่อจำหน่าย มีสารโพลาร์ได้ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของ น้ำหนักหรือไม่เกิน 25 % หาก เกินจัดเป็นอาหารผิด มาตรฐาน ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อ จำหน่าย หรือจำหน่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าหมื่น บาท

3 7/8/2014 สารโพลาร์มีผลทำให้เกิดความดัน โลหิตสูง คุณค่าทางโภชนาการลดลง ในหนูทดลองทำให้เกิดการ เจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาด ใหญ่ มีการสะสมไขมันในตับ การหลั่ง น้ำย่อยทำลายสารพิษในกระเพาะ อาหารเพิ่มขึ้น ไขมันที่ถูกออกซิไดซ์ปริมาณสูงอาจ ทำให้ไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอลมี โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้

4 7/8/2014 ใช้ตรวจน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ชนิดต่างๆ ได้แก่น้ำมันปาลม์, น้ำมัน ถั่วเหลือง และน้ำมันรำข้าว สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบจะ ทำปฏิกิริยากับสารประกอบที่มีประจุ ( สารโพลาร์ ) ในตัวอย่างให้สีชมพูจาง ถึงเข้มเมื่อปริมาณสารโพลาร์มีค่าไม่ เกิน 25 % และไม่มีสีชมพูเมื่อปริมาณ สารโพลาร์มีค่ามากกว่า 25 %

5 7/8/2014 1. ขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง 2 ขวด 2. สารละลายโพลาร์ 1 1 ขวด 3. สารละลายโพลาร์ 2 1 ขวด 4. สารละลายโพลาร์ 3 1 ขวด 5. หลอดฉีดยา (Syringe) ขนาด 5 ซีซี พร้อมเข็ม 1 ชุด 6. หลอดฉีดยา (Syringe) ขนาด 1 ซีซี 2 อัน 7. คู่มือการใช้ชุดทดสอบ 1 ชุด

6 7/8/2014 1. ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน ( ตัวอย่างน้ำมันต้องไม่ร้อน หรือเป็นไข หากเป็นไขอุ่นให้เหลวก่อนและรอ ให้เย็น ) ใช้หลอดยาขนาด 1 ซีซี ดูดตัวอย่างน้ำมัน จนถึง ขีด 1 ซีซี ปล่อยลงในขวดวิเคราะห์ตัวอย่าง

7 7/8/2014 1 2 2. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 5 ซีซี พร้อมเข็ม ดูดสารละลายโพลาร์ 1 ถึง ขีด 4 ซีซี แล้วปล่อยลงในขวดใส่ ตัวอย่าง และหยดสารละลายโพลาร์ 2 จำนวน 2 หยด ปิดจุกขวดเขย่าแรงๆ ประมาณ 30 วินาที

8 7/8/2014 1 2 3. ใช้หลอดฉีดยา ขนาด 1 ซีซี สารละลาย โพลาร์ 3 ถึง ขีด 0.20 ซีซี แล้วปล่อยลงในขวด ใส่ตัวอย่าง แล้วปล่อยในขวดใส่ตัวอย่าง ปิดจุกขวดเขย่าแรงๆ ประมาณ 30 วินาที

9 7/8/2014 12 4. ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้ สารละลายแยกชั้น สังเกตสีของสารละลายแล้วแปรผล จากตารางแปรผล สีของสารละลายชั้น บน ผลการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารโพลาร์ (%) สีชมพูเข้ม <20 สีชมพูจาง 20-25 ไม่มีสีชมพู >25

10 7/8/2014 1. หลังจากใช้ชุดทดสอบควรทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด ด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด 2. ควรเก็บชุดทดสอบให้ไกลมือเด็ก

11 7/8/2014 1. สารโพลาร์ 3 เมื่อใช้เสร็จ ให้เก็บในกล่อง เนื่องจาก เป็นสารที่ไวต่อแสงซึ่งจะทำ ให้ชุดทดสอบมีอายุการใช้ งานน้อยลง 2. สารโพลาร์ 2 เป็นสารที่ ระเหยง่าย เมื่อใช้เสร็จให้ ปิดจุกให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิห้อง /12 เดือน


ดาวน์โหลด ppt 7/8/2014 น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร ซ้ำกันหลายๆครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google