งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ : การอยู่ ร่วมกับธรรมชาติอย่างมี ความสุขโดยใช้เทคโนโลยี เป็นฐาน วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง โดย ดร. อมลวรรณ ศรีประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ : การอยู่ ร่วมกับธรรมชาติอย่างมี ความสุขโดยใช้เทคโนโลยี เป็นฐาน วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง โดย ดร. อมลวรรณ ศรีประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการเรียนรู้ : การอยู่ ร่วมกับธรรมชาติอย่างมี ความสุขโดยใช้เทคโนโลยี เป็นฐาน วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง โดย ดร. อมลวรรณ ศรีประเสริฐ

3 สนับสนุนโครงการ โดย สำนักงานส่งเสริม สังคมแห่ง การเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชน ( สสค. ) การเรียนรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

4

5

6

7

8

9 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติและภัยพิบัติ  เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีต้นแบบ เพื่อเป็น แนวคิดในการประดิษฐ์สิ่งของของนักเรียน อย่างน้อย 3 ชิ้น  เพื่อให้นักเรียนร่วมกับผู้ปกครองประดิษฐ์ สิ่งของโดยมีวิทยากรท้องถิ่นมาสนับสนุนให้ได้ สิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย 3 ชิ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ดูแล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

10 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนวัดสำเภาทองชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติและภัย พิบัติ  นักเรียนโรงเรียนวัดสำเภาทองชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 30 คน สามารถประดิษฐ์สิ่งของตามแนวความคิด ของเทคโนโลยีต้นแบบได้  นักเรียนโรงเรียนวัดสำเภาทองชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน มี ความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ดูแล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน และผู้ปกครองจำนวน 30 คน ร่วมจัดการ เรียนรู้ในการประดิษฐ์สิ่งของร่วมกับนักเรียน ตามแนวคิดของเทคโนโลยีต้นแบบ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 ตัวตู้อบแห้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมชนิดพิเศษ ลายเพชร ปลอดสนิม ตะแกรงสำหรับวางวัตถุดิบที่นำมาอบแห้ง ทำ จากสเตนเลส ซึ่งทนทานต่อการเกิดสนิม ด้านล่างของตู้อบแห้งทำจากแผ่นอลูมิเนียมพื้น สีดำ ทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์ มีกระจกป้องกันการสูญเสียความร้อน และฝุ่น ละออง มีต ะแกรงมุ้งลวดสำหรับป้องกันแมลงต่างๆ ที่ จะมารบกวน ใช้งานและดูแลรักษาง่าย มีประตูเปิด - ปิด และที่ จับด้านข้าง วัสดุอุปกรณ์

34

35 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะใช้ " หลักการไหลเวียนอากาศร้อน เพื่อระบาย ความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติ " กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจก พื้นอลูมิเนียมสี ดำซึ่งอยู่ภายในตู้จะทำหน้าที่ดูดกลืนความร้อน สะสมไว้ ทำให้อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสูงขึ้น ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อากาศร้อนในตู้อบจะถ่ายเทความชื้น ทีมีอยู่ใน อาหารให้ระเหยออกมา เกิดการลอยตัวสูงขึ้น ออกไปทางช่องลมด้านบนของตู้อบแห้ง อากาศ เย็นที่อยู่ภายนอกจะไหลเข้าทางช่องลมที่อยู่ ส่วนล่างทางด้านหน้าของตู้อบแห้งแทนที่ อากาศร้อน เป็นการถ่ายเทความชื้นให้กับ อาหารแบบธรรมชาติตลอดเวลา หลักการ

36

37 กล้วยตากอบน้ำผึ้ง จะใช้เวลาในการอบแห้ง 3 วัน โดยเลือกกล้วยที่สุกงอม ปอกเปลือกออก วาง เรียงบนตะแกรง แล้วนำเข้าตู้อบ ปิดฝาตู้ นำไป วางรับแสงอาทิตย์ หันหน้ากระจกไปทางทิศใต้ ตู้ จะรับแสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. ตอน เที่ยงควรกลับกล้วย โดยพลิกด้านล่างขึ้นมารับ แสงอาทิตย์ เพื่อให้กล้วยแห้งเท่ากันทั้งสองด้าน ตอนเย็นให้เก็บกล้วยบนตะแกรงใส่ถุงพลาสติก วางซ้อนทับกัน แล้วมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้ ความชื้นส่วนในออกมาอยู่ที่ผิว วันรุ่งขึ้นนำกล้วย ไปเรียงบนตะแกรงเช่นเดียวกับวันแรก ตอนเย็น ให้เก็บใส่ถุงพลาสติกมัดไว้ จนวันที่ 3 นำไปชุบ น้ำผึ้งผสมน้ำ 50% วางเรียงบนตะแกรง ตากใน ตู้อบแห้งจนเย็น จะได้กล้วยตากอบน้ำผึ้งมีสีสวย สะอาด น่ารับประทาน ปราศจากฝุ่นและแมลง รบกวน

38

39

40

41

42

43

44


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ : การอยู่ ร่วมกับธรรมชาติอย่างมี ความสุขโดยใช้เทคโนโลยี เป็นฐาน วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง โดย ดร. อมลวรรณ ศรีประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google