งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช

2 ทำไมต้องใช้ จุลินทรีย์ ?

3

4

5

6

7

8 ภาพจำลอง

9 ข้อเสียของการใช้สารเคมีทาง การเกษตร   อันตรายต่อ สุขภาพ  ราคาสูง  มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม - ปี 2540 สถิติการเสียชีวิตของคนไทย อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคตับ ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจาก โรคมะเร็ง มากที่สุด

10 การควบคุมโรคและ ศัตรูพืชโดยชีววิธี   เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราบิวเวอเรีย   เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า   เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริง เยนซิส ( บีที )   เชื้อแบคทีเรีย บาซิรัส ซับที ลิส ( บี เอส )

11 เชื้อราบิว เวอเรีย Beauveria bassiana

12 บิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถ ทำลายแมลง ได้หลาย ชนิด บิวเวอเรีย คือ อะไร ?

13

14 การทำลาย ศัตรูพืช เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล เพลี้ยไฟ ไร แดง หนอนห่อ ใบข้าว เพลี้ยจั๊กจั่น ต่างๆ ด้วงงวง เพลี้ย อ่อน หนอนผีเสื้อ ศัตรูพืชต่าง ๆ

15 เพลี้ย แป้ง

16 ลักษณะการ ทำลาย สัมผัสตัว แมลง งอกเข้าสู่ ตัวแมลง แมลง อ่อนแอ ป่วย ตาย

17  เมื่อแมลงตายเส้นใยจะ พัฒนาแล้ว แทง ออกมานอกตัวแมลง  สปอร์แพร่กระจายไปตาม ลม ฝน และคงอยู่ ในธรรมชาติต่อไป

18 อาการของ แมลงที่ติดเชื้อ เบื่ออาหาร กินอาหารน้อยลง อ่อนแอ และไม่เคลื่อนไหว ผนังลำตัวตรงที่เชื้อ ทำลายปรากฏจุดสีดำ มีเส้นใยและผงสีขาว ปกคลุมลำตัว

19 ขั้นตอนและ วิธีการ ผลิตเชื้อราบิว เวอเรีย

20 เมล็ดธัญพืชสำหรับ ขยายเชื้อ ข้าวโพ ด ข้าว ฟ่าง ข้าวเปลื อก

21 วัสดุ - อุปกรณ์  เมล็ด ข้าวโพด  ถุงพลาสติก ( ถุงร้อน ขนาดบรรจุครึ่งกิโลกรัม )  คอขวดพลาสติก

22  กระดา ษ  ยางรัด  สำลี  หัวเชื้อ ราฯ วัสดุ - อุปกรณ์ ( ต่อ )

23  แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและ อุปกรณ์ฉีดพ่น  ตะเกียง แอลกอฮอล์  เข็มเขี่ย เชื้อ

24  ตู้สำหรับ เขี่ยเชื้อ  หม้อนึ่ง ลูกทุ่ง  เตา แก็ส วัสดุ - อุปกรณ์ ( ต่อ )

25 ขั้นตอน การผลิต

26 1. แช่เมล็ดข้าวโพด 12 ชั่วโมงหรือ 1 คืน แล้วนำขึ้น ผึ่งพอหมาดๆ

27 2. บรรจุถุง ถุงละครึ่ง กิโลกรัม ปิดปากถุงด้วยคอ ขวดพลาสติก จุกสำลีและปิด ด้วยกระดาษ

28 3. นำมาวางเรียงในถังนึ่ง ( บรรจุประมาณ 120-150 ถุง / ถัง )

29 5. นึ่งด้วยหม้อนึ่ง ลูกทุ่งนาน 3 ชั่วโมงนับจากน้ำ เดือด 6. ทิ้งให้เย็น แล้วนำมา เขี่ยเชื้อ

30 1. พ่นทำความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อ อุปกรณ์และมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ขั้นตอนการ เขี่ยเชื้อ 2. นำตะเกียงแอลกอฮอล์ เข็มเขี่ย เชื้อ ถุงเมล็ดข้าวโพดและหัวเชื้อรา บนเมล็ดข้าวฟ่าง เข้าตู้เขี่ยเชื้อ

31 หัวเชื้อราฯบน เมล็ดข้าวฟ่าง

32 3. ลนความร้อนที่เข็มเขี่ยเชื้อ และปากขวดหัวเชื้อ

33 4. ลนความร้อนที่ปากถุงเมล็ด ข้าวโพดทุกครั้ง

34 5. เขี่ยเชื้อจากเมล็ดข้าวฟ่างใส่ถุง ข้าวโพด ประมาณ 8-10 เมล็ด

35 6. จุกสำลีเข้าที่และปิดปากถุง ด้วยกระดาษ

36 5. นำมาบ่มในห้อง ใต้ถุนบ้านหรือที่ อากาศถ่ายเท แสงสว่างพอประมาณ ไม่ถูกแสงแดด

37 15-20 วัน เชื้อจะเจริญจน เต็มถุง

38 วิธีการ นำไปใช้ เชื้อสด 1 ก. ก.(2 ถุง ) : น้ำ 20 ลิตร  น้ำ 5 ลิตร กรองกับเชื้อสด คนให้สปอร์หลุด  นำไปผสมน้ำอีก 15 ลิตร

39 ผสมเชื้อรากับน้ำ สะอาด 1-2 ก. ก./20 ลิตร เติมสารจับใบ

40 ปัจจัยของความรุนแรงใน การทำลายแมลง  ปริมาณสปอร์ที่ ถูกตัวแมลง  สภาพแวดล้อม ขณะที่ใช้  ปริมาณของเชื้อที่ เจริญออกมา ภายนอก ถ้าอุณหภูมิ 37 o C ขึ้นไปและความชื้น สัมพัทธ์น้อยกว่า 15 % เชื้อจะไม่เจริญ

41 การใช้เชื้อราฯอย่าง มีประสิทธิภาพ พ่นให้ถูกตัว แมลง พ่นเวลาเย็น แดดอ่อนหรือ ช่วงที่มีความชื้น พ่นเวลาแมลง ออกหากิน ให้น้ำแปลงพืชก่อน 1 ช. ม. สำรวจ / พ่นซ้ำ 5-7 วัน

42 การเก็บ รักษา เก็บในร่ม อุณหภูมิปกติ นาน 20-30 วัน เก็บในอุณหภูมิ ปกติ 7-10 องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน เก็บนาน เส้นใยจะ อัดกันแน่น ไม่เก็บในที่ชื้น แฉะหรือน้ำขัง

43 ข้อควร ระวัง ! เชื้อราบิวเวอเรีย ทำให้เกิดโรคกับ แมลงได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง แมลงศัตรูธรรมชาติด้วย กรณีต้องใช้ศัตรูธรรมชาติ ควรทิ้ง ระยะห่างกัน อย่างน้อย 7-10 วัน

44 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google