งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Jongkolnee.moph@gmail.com จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Jongkolnee.moph@gmail.com เวทีปฐมนิเทศพี่เลี้ยง ชุดโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องอบรม 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร

2 Good Health Starts Here

3 หลัก ๕ ประการสู่อาหารปลอดภัย FIVE KEYS FOR SAFER FOOD >>>>>>>>>> ๑.การรักษาความสะอาด ๒.แยกอาหารที่ปรุงสุกแล้วไม่ให้ปนกับอาหารสด ๓.ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงที่ ๗๐ องศาเซลเซียส ๔.เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ๕.ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร รวมถึงภาชนะใส่อาหาร

4 กินผักอย่างไรให้ปลอดภัย • ปลูกเอง ไม่ใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช • เลือกซื้อผักอินทรีย์ หรือ ปลอดภัย ที่เชื่อถือได้ • ล้างผักให้สะอาด ทุกใบ ทั้งดิน ไข่พยาธิ • ล้างผักแบบลดสารเคมี

5 วิธีล้างผักให้สะอาดทำได้อย่างไร ?

6 วิธีล้างผักให้สะอาด ลดสารพิษใน ผักผลไม้ วิธีการแช่นานขั้นต่อไป ลดปริมาณ สารพิษ ลอกหรือปอก เปลือก แช่น้ำสะอาด 5-10 นาที ล้างน้ำสะอาด อีกครั้ง 27-72 ล้างด้วยน้ำไหล จากก๊อก 2 นาที 25-39 แช่น้ำปูนใส 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 34-52 การใช้ความร้อน 48-50 ด่างทับทิม 20- 30 เกล็ด ผสม น้ำ 4 ลิตร 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 35-43 แช่น้ำซาวข้าว 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 29-38 น้ำส้มสายชูหรือ เกลือ 1 ช้อน โต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร 10 นาที ล้างด้วยน้ำ สะอาด 29-38 ใช้เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสม น้ำ 4 ลิตร 10 นาทีล้างด้วยน้ำ สะอาด 27-38

7 การประเมินความสำเร็จของ โครงการ • ปริมาณที่เด็กกินจริง ต่อมื้อ ต่อวัน • ชนิด และคุณค่าของผัก • ความสะอาดและความปลอดภัย -- รู้ได้อย่างไร ??


ดาวน์โหลด ppt การจัดการอาหารปลอดภัยใน โรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกิน ผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google