งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำ ลดระดับอย่างรวดเร็ว (RAPID DRAWDOWN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำ ลดระดับอย่างรวดเร็ว (RAPID DRAWDOWN)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำ ลดระดับอย่างรวดเร็ว (RAPID DRAWDOWN)

2 (3) 2. แรงกระทำภายนอก External Loads 3. ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว Water Level Rapidly Decreased 4. การสูญเสียกำลังของดิน Loss of Soil Strength 1. น้ำหนักดินเนื่องจากแรง โน้มถ่วงของโลก Gravity Force of Soil Mass น้ำหนักดิน (1) แรงภายนอก (2) s (4) 5. เกิดการเคลื่อนที่ของดิน Rapid Drawdown

3 (1) น้ำหนักดิน (2) แรงภายนอก ระดับน้ำปกติ แรงดันน้ำ ≥ (1) + (2) ระดับน้ำลดลงอย่าง รวดเร็ว แรงดันน้ำ ≤ (1) + (2) เกิดการพังทลายของคันทางอย่างเฉียบพลัน

4 1. วิธีการการตัดเปลี่ยนลาด (Geometrical Methods) ลดความสูง ลดลาดชัน

5 การตัดส่วนบนแล้วถมส่วนล่าง 1. วิธีการการตัดเปลี่ยนลาด (Geometrical Methods)

6 2. วิธีการระบายน้ำ (Hydrological Methods) Horizontal Drain

7 2. วิธีการระบายน้ำ (Hydrological Methods) Pump Pump Drain

8 2. วิธีการระบายน้ำ (Hydrological Methods) Surface Drain

9 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method) กำแพงกันดินเข็มเสริมแรง

10 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method) Cement Jet Grouting Soil Nailing

11 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method) Rock Berm

12 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรง (Strength Improvement Method) Gabion


ดาวน์โหลด ppt การพังทลายของคันทางเนื่องจากน้ำ ลดระดับอย่างรวดเร็ว (RAPID DRAWDOWN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google