งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 แรงโน้มถ่วง จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 1 ชั่วโมง 1. กฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิว ตัน 2. กฎของเคปเลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 แรงโน้มถ่วง จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 1 ชั่วโมง 1. กฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิว ตัน 2. กฎของเคปเลอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 แรงโน้มถ่วง จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 1 ชั่วโมง 1. กฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิว ตัน 2. กฎของเคปเลอร์

2 2 ตัวอย่าง จงหาแรงโน้มถ่วงระหว่างทรง กลมสองลูก ซึ่งมีมวลลูกละ โดยมวลทั้งสองอยู่ที่ตำแหน่ง และ ตามลำดับ วิธี ทำ

3 3 พิจารณามวล มี position vector คือ ดังนั้ น

4 4 จะได้ ว่า แล ะ

5 5 ตัวอย่าง ดาว มีค่า เป็น เท่าของดาว ถ้าดาวทั้งสองมีมวลเท่ากัน ดาว จะมี รัศมีเป็นกี่เท่าของดาว วิธีทำให้ดาว มีค่า รัศมี มว ล ให้ดาว มีค่า รัศมี มวล ได้ว่า ดาว

6 6 ดาว ดังนั้น

7 7 ตัวอย่าง จงหาคาบเวลาในการเคลื่อนที่ ของดาวเทียม ซึ่งมีวงโคจรเป็นวงกลมรอบ โลก เมื่อดาวเทียมโคจรอยู่เหนือผิวโลก กำหนดให้รัศมีโลกมีค่า วิธีทำ ให้ รัศมีของโลก คือ และ ระยะจากผิวโลกไปยัง ดาวเทียม คือ ได้ว่า จา ก

8 8 ได้ ว่า

9 9 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. เมื่อกำหนดให้ มวลของดาวพฤหัสบดี เท่ากับ มวลของดวงอาทิตย์เท่ากับ และดาวพฤหัสบดีอยู่ห่าง จากดวงอาทิตย์เป็นระยะทาง (a) จงหาแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำ ต่อดาวพฤหัสบดี (b) ถ้าสมมติว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเป็น วงกลมรอบดวงอาทิตย์ อัตราเร็ว ในการโคจรของดาวพฤหัสบดีจะมีค่า เป็นเท่าใด 2. ดาวพฤหัสบดีมีมวลเท่ากับ และมีรัศมียาว จงหาความเร่งเนื่องจาก แรงโน้มถ่วงบนผิวของดาว

10 10 3. ดาวเทียมมวล โคจรรอบ โลกเป็นวงกลมอยู่เหนือผิวโลก จงหาความเร็วและคาบใน การโคจรของดาวเทียมดวงนี้ เมื่อกำหนดให้รัศมีของโลกเท่ากับ 4. ที่ความสูงเหนือผิวโลกเท่าใด ความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงจึงจะมีค่า เมื่อกำหนดให้โลกมีมวล และมีรัศมีเท่ากับ 5. จงหามวลของโลก จากคาบเวลา และรัศมี ของวงโคจรของ ดวงจันทร์รอบโลก กำหนดให้ วันและ ไมล์

11 11 6. ถ้าสมมตีให้แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลแปร ผันเป็นสัดส่วนกับปริมาณ แทน จงหารูปแบบของกฎเคป เลอร์ข้อที่สาม 7. ถ้าสมมติให้แรงโน้มถ่วงระหว่างมวล และ เป็นไปตามสมการ เมื่อ เป็นเลขจำนวนเต็ม จงหา รูปแบบของกฎเคปเลอร์


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 แรงโน้มถ่วง จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 1 ชั่วโมง 1. กฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิว ตัน 2. กฎของเคปเลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google