งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงาน  พลังงานคือ ความสามารถ ในการทำงานได้สิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนที่สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงาน  พลังงานคือ ความสามารถ ในการทำงานได้สิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนที่สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พลังงาน  พลังงานคือ ความสามารถ ในการทำงานได้สิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนที่สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานงาน

3 ประเภทของพลังงาน พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. พลังงานจลน์ คือ พลังงานที่เกิดกับ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น น้ำไหล คนเดิน รถกำลังแล่น นกกำลังบิน 2. พลังงานศักย์ คือ พลังงานที่อยู่ใน วัตถุเนื่องมาจากตำแหน่งของวัตถุแบ่งออกเป็น - พลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่น ก้อนหินบนที่สูง - พลังงานศักย์ยืดหยุ่น เช่น สปริง

4 รูปของพลังงาน พลังงานทั้ง 2 ประเภทอาจอยู่ใน รูปของพลังงานต่างๆ ดังนี้ 1. พลังงานเคมี 2. พลังงานไฟฟ้า 3. พลังงานกล 4. พลังงานแผ่รังสี 5. พลังงานนิวเคลียร์


ดาวน์โหลด ppt พลังงาน  พลังงานคือ ความสามารถ ในการทำงานได้สิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนที่สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google