งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงาน

2 พลังงาน พลังงานคือ ความสามารถ ในการทำงานได้
สิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ มีการเคลื่อนที่สิ่งนั้นย่อมมีพลังงาน งาน

3 ประเภทของพลังงาน พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.พลังงานจลน์ คือ พลังงานที่เกิดกับ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น น้ำไหล คนเดิน รถกำลังแล่น นกกำลังบิน 2.พลังงานศักย์ คือ พลังงานที่อยู่ใน วัตถุเนื่องมาจากตำแหน่งของวัตถุ แบ่งออกเป็น -พลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่น ก้อนหินบนที่สูง -พลังงานศักย์ยืดหยุ่น เช่น สปริง

4 รูปของพลังงาน พลังงานทั้ง 2 ประเภทอาจอยู่ใน รูปของพลังงานต่างๆ ดังนี้
1.พลังงานเคมี 2.พลังงานไฟฟ้า 3.พลังงานกล 4.พลังงานแผ่รังสี 5.พลังงานนิวเคลียร์


ดาวน์โหลด ppt พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google