งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเขื่อนมูล บน กำแพงทึบน้ำวางอยู่บน หน้าหิน กำแพงทึบน้ำวางอยู่สูงกว่า หน้าหิน 0.1 เมตร ไม่มีกำแพงทึบน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเขื่อนมูล บน กำแพงทึบน้ำวางอยู่บน หน้าหิน กำแพงทึบน้ำวางอยู่สูงกว่า หน้าหิน 0.1 เมตร ไม่มีกำแพงทึบน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการเขื่อนมูล บน

3

4 กำแพงทึบน้ำวางอยู่บน หน้าหิน กำแพงทึบน้ำวางอยู่สูงกว่า หน้าหิน 0.1 เมตร ไม่มีกำแพงทึบน้ำ

5

6

7 EQUIPOTENTIAL LINES กรณีไม่มีการอัด ฉีดน้ำปูน

8 EQUIPOTENTIAL LINES กรณีมีการอัดฉีด น้ำปูน

9 EQUIPOTENTIAL LINES กรณีมีการอัดฉีดน้ำปูน และท่อระบาย

10 ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม

11

12 รูปแบบของตัว เขื่อน การควบคุมการ ไหลซึม ตัวเขื่อน –Upstream Facing Concrete –Drainage Hole ฐานรากเขื่อน –Grouting Curtain –Drainage Curtain

13 แนวท่อระบายน้ำ ทำงานปกติ

14 แนวท่อระบายน้ำแนว แรกอุดตัน

15 แนวท่อระบายน้ำอุดตัน ทั้งหมด

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการเขื่อนมูล บน กำแพงทึบน้ำวางอยู่บน หน้าหิน กำแพงทึบน้ำวางอยู่สูงกว่า หน้าหิน 0.1 เมตร ไม่มีกำแพงทึบน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google