งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RESULTS FOR MAE KUANG DAM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RESULTS FOR MAE KUANG DAM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RESULTS FOR MAE KUANG DAM

2 SOIL MODEL AND FEM. MESH โครงการเขื่อนมูลบน

3 SOIL PARAMETERS FOR MUNBON DAM

4 ผลการวิเคราะห์ FEM SEEPAGE ของเขื่อนมูลบน
กำแพงทึบน้ำวางอยู่บนหน้าหิน กำแพงทึบน้ำวางอยู่สูงกว่าหน้าหิน 0.1 เมตร ไม่มีกำแพงทึบน้ำ

5

6 FEM. MESH FOR KEW KOR MAH DAM

7 EQUIPOTENTIAL LINES กรณีไม่มีการอัดฉีดน้ำปูน

8 EQUIPOTENTIAL LINES กรณีมีการอัดฉีดน้ำปูน

9 EQUIPOTENTIAL LINES กรณีมีการอัดฉีดน้ำปูนและท่อระบาย

10 ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
EQUIPOTENTIAL LINES กรณีมีการอัดฉีดน้ำปูนและท่อระบาย ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม

11 ผลการวิเคราะห์การไหลซึมของเขื่อนกิ่วคอหมา

12 โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รูปแบบของตัวเขื่อน การควบคุมการไหลซึม ตัวเขื่อน Upstream Facing Concrete Drainage Hole ฐานรากเขื่อน Grouting Curtain Drainage Curtain

13 กรณีที่ 1 แนวท่อระบายน้ำทำงานปกติ

14 กรณีที่ 2 แนวท่อระบายน้ำแนวแรกอุดตัน

15 กรณีที่ 3 แนวท่อระบายน้ำอุดตันทั้งหมด

16 UPLIFT PRESSURE UNDER FOUNDATION Elvation, m. MSL
Perfect drainage No drainage Drainage pipeI Blocked Design Uplift Pressure 120 100 80 60 40 20 40U/S 20U/S 20D/S 40D/S 60D/S 80D/S Offset, m. Total Head, m. Elvation, m. MSL UPLIFT PRESSURE UNDER FOUNDATION


ดาวน์โหลด ppt RESULTS FOR MAE KUANG DAM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google