งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนทำโจทย์ พลศาสตร์ 1 เขียนแรงภายนอกที่ กระทำต่อวัตถุ 2 พิจารณาว่าอยู่ในกฏข้อ 1 หรือ 2 ของนิวตัน ตั้งสมการ ตามกฏข้อนั้น ๆ 3 แก้สมการตามโจทย์ ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนทำโจทย์ พลศาสตร์ 1 เขียนแรงภายนอกที่ กระทำต่อวัตถุ 2 พิจารณาว่าอยู่ในกฏข้อ 1 หรือ 2 ของนิวตัน ตั้งสมการ ตามกฏข้อนั้น ๆ 3 แก้สมการตามโจทย์ ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนทำโจทย์ พลศาสตร์ 1 เขียนแรงภายนอกที่ กระทำต่อวัตถุ 2 พิจารณาว่าอยู่ในกฏข้อ 1 หรือ 2 ของนิวตัน ตั้งสมการ ตามกฏข้อนั้น ๆ 3 แก้สมการตามโจทย์ ต้องการ

2 หลักการเขียนแรงภายนอก กระทำวัตถุ 1 น้ำหนัก ต้องมีเสมอ ทิศดิ่ง ลงพื้นเสมอ 2 ถ้าพิจารณาเห็นว่า วัตถุกด พื้น จะมีแรง N จากพื้น กระทำ ตั้งฉากต่อวัตถุ 3 ถ้าพื้นฝืด จะมีแรงเสียด ทานสถิตย์หรือแรงเสียดทาน จลน์ ทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่

3 หลักการเขียนแรงกระทำวัตถุ ( ต่อ ) 4 ถ้ามีเชือก และเชือกตึง จะมี แรงตึงเชือก (T) ทิศดึงออกจาก วัตถุเสมอ 5 แรงกระทำต่อวัตถุตาม โจทย์กำหนด มีทิศตามโจทย์ กำหนด 6 แรงเนื่องจากสปริง ถ้ามี สปริง

4 วัตถุมวล m วางบนพื้นราบมี ความฝืด m

5 วัตถุมวล m วางบนพื้นราบไม่ มีความฝืด m แรงโลก ดึงวัตถุ แรงวัตถุดึง โลก แรงวัตถุกด พื้น แรงพื้นดันวัตถุ แรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยา คู่

6 จะเขียนเพียงแรงภายนอก กระทำต่อวัตถุ m

7 M=2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด เมื่อถูก ดึงด้วยแรง F=10N วัตถุพอดี เคลื่อนที่ ( แต่ไม่เคลื่อนที่ ) จงหา สปส เสียดทานสถิตย์ F ตัวอย่าง ที่ 1

8 M=2kg F=10N เฉลย ตัวอย่างที่ 1 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน

9 คิดเอง

10 M=2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด เมื่อถูกดึง ด้วยแรง F=5N วัตถเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงที่ จงหา สปส เสียดทาน จลน์ F ตัวอย่าง ที่ 2

11 M=2kg F=5N เฉลย ตัวอย่างที่ 2 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน

12 คิด เอง

13 2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด เมื่อถูกดึง ด้วยแรง F วัตถุเคลื่อนที่ด้วย ความเร่ง จงหาขนาดของแรง F F ตัวอย่าง ที่ 3

14 M=2kg F เฉลย ตัวอย่างที่ 3 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน

15

16 2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด ถูกดึง ด้วยแรง F ทำให้วัตถุพอดีขยับไป ทางขวา ( แต่ยังนิ่ง ) จงหา สปส เสียดทานสถิตย์ F=10N ตัวอย่าง ที่ 4 30

17 M=2kg F=10N เฉลย ตัวอย่างที่ 4 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน 30

18 คิดเอง

19 M=2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด ถูกดึง ด้วยแรง F ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไป ทางขวาด้วยความเร็วคงที่ จงหา สปส เสียดทานจนล์ F=4N ตัวอย่าง ที่ 5 30 ให้นิสิตทำ เอง

20 2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด ถูกดึง ด้วยแรง F ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไป ทางขวา ด้วยความเร่ง จงหาขนาดของแรง F F ตัวอย่าง ที่ 6 30 ให้นิสิตทำ เอง

21 2 kg วัตถุวางนิ่ง ( เกือบเลื่อนลง ) อยู่ได้บน พื้นเอียงที่มีความฝืด จงหา สปส เสียดทานสถิตย์ ตัวอย่างที่ 7

22 2 kg เฉลย ตัวอย่าง 7 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน

23 คิดต่อ เอง

24 2 kg วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียง ที่มีความฝืด ด้วยความเร็วคงที่ จงหา สปส จลน์ ตัวอย่างที่ 8 ให้นิสิตทำ เอง

25 10 kg วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียง ที่มีความฝืด จงหาว่าวัตถุจะเลื่อน ลงด้วยความเร่งคงที่เท่าไร ตัวอย่างที่ 9

26 10 kg เฉลย ตัวอย่างที่ 9 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน

27

28 2 kg วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นตามพื้นเอียง ที่มีความฝืด ด้วยความเร็งคงที่ จง หา สปส เสียดทานจลน์ F=60N ตัวอย่างที่ 10

29 2 kg F=30N เฉลยตัวอย่าง ที่ 10 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน

30 คิดเอง

31 4 kg วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียง ที่มีความฝืด ด้วย ความเร็วคงที่ จงหา สปส เสียดทานจลน์ F=60N ตัวอย่างที่ 11

32 4 kg F=10N เฉลย ตัวอย่างที่ 11 กฎข้อ 1

33 คิดเอง

34 4 kg 1 kg 2 kg พื้นไม่มีความฝืด และ มากกว่า จงหาว่าวัตถุ เคลื่อนที่อย่างไร m2m2 m1m1 ตัวอย่างที่ 12

35 4 kg 1 kg 2 kg เฉลย ตัวอย่างที่ 12 a a a วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน มวล 1 กก มวล 4 กก มวล 2 กก

36 (1)+(2)+(3)

37 6 kg 2 kg 4 kg พื้นมีความฝืด และวัตถุพอดี ขยับ จงหา สปส เสียดทาน สถิตย์ ตัวอย่าง ที่ 13 ทำเองนะ จ๊ะ

38 6 kg 2 kg 4 kg เฉลย ตัวอย่างที่ 13 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน มวล 2 กก มวล 6 กก มวล 4 กก คิดต่อ เอง

39 6 kg 1 kg 3 kg พื้นมีความฝืด และวัตถุเคลื่อนที่ด้วย ความเร่ง 2 m/s 2 จงหา สปส ความเสียด ทานจลน์ ตัวอย่างที่ 14 ทำเองนะ จ๊ะ

40 6 kg 1 kg 3 kg เฉลย ตัวอย่างที่ 14 a a a วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน มวล 1 กก มวล 6 กก มวล 3 กก คิดต่อ เอง

41 ตัวอย่างที่ 15 4 kg 2 kg F ถ้าทุกผิวสัมผัสไม่มีความฝืด ถ้า F=20N วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร

42 4 kg 2 kg F=20N เฉลยตัวอย่าง 15 a a

43 ตัวอย่างที่ 16 4 kg 2 kg F=40N ผิวสัมผัสระหว่าง 2 กก และ 4 กก มี ส. ป. ส. สถิตย์เท่าใด วัตถุพอดีขยับ เคลื่อนที่ ผิวสัมผัสระหว่างพื้น และ 4 กก มี ส. ป. ส. สถิตย์เท่าใด

44 4 kg 2 kg F=40N


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนทำโจทย์ พลศาสตร์ 1 เขียนแรงภายนอกที่ กระทำต่อวัตถุ 2 พิจารณาว่าอยู่ในกฏข้อ 1 หรือ 2 ของนิวตัน ตั้งสมการ ตามกฏข้อนั้น ๆ 3 แก้สมการตามโจทย์ ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google