งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดย สิริร ดาพรหม สุนทร รหัส 5414652 635.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดย สิริร ดาพรหม สุนทร รหัส 5414652 635."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดย สิริร ดาพรหม สุนทร รหัส 5414652 635

2 ลักษณะการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความ แข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกายนั้น เป็น การออกกำลังที่เกิดจากการทำงานของ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ หลายกลุ่มในร่างกาย อวัยวะหลายระบบต้องทำงานเพิ่มขึ้นจาก ภาวะปกติ ตัวอย่าง ได้แก่ การเดิน การวิ่งเหยาะๆ การ ถีบจักรยาน การเต้นแอโรบิค การว่ายน้ำ เป็นต้น

3 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) การทดสอบความสามารถในการออกำลัง กายจึงมี 2 ระดับ กล่าวคือ. 1. ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพ ร่างกายค่อนข้างแข็งแรง 2. ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ เคยออกกำลังมาก่อน

4 อุปกรณ์ที่นิยมใช้ทดสอบ อุปกรณ์ที่นิยมใช้ทดสอบ มี 2 ชนิด ใช้ในการทดสอบคือการเดินหรือการ วิ่ง 1. Treadmill 2. Cycle ergometer

5 ข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ อุปกรณ์ข้อดีข้อเสีย Treadmill คุ้นเคยมาก่อน แล้ว - การบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้า หัวใจ ความดันโลหิตลำบาก - โอกาสที่จะหกล้มมีสูง. Cycle ergometer ราคาถูก ไม่มี โอกาสล้มระหว่าง ทดสอบ ในคนที่ไม่เคยชินกับการขี่ จักรยาน อาจเกิดกล้ามเนื้อ ล้าได้ง่าย ทำให้เพิ่มแรง เครียดต่อระบบหัวใจไม่ได้ เต็มที่นัก

6 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออก กำลังกาย 1. มีอาการแน่นหน้าอก 2. เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการ ทดสอบ 3. วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม 4. ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความ หนักในการออกกำลัง


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) โดย สิริร ดาพรหม สุนทร รหัส 5414652 635.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google