งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอนุภาค การศึกษาอนุภาคตั้งแต่ 2 อนุภาคขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอนุภาค การศึกษาอนุภาคตั้งแต่ 2 อนุภาคขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอนุภาค การศึกษาอนุภาคตั้งแต่ 2 อนุภาคขึ้นไป

2

3 ระบบ ( System ) คือสิ่งที่เราสนใจศึกษา ระบบโดดเดี่ยว คือระบบที่ไม่มี แรงภายนอกมากระทำ หรือมีแต่ ผลรวมเป็นศูนย์

4 m1m1 m2m2

5 m1m1 m2m2 System เป็นระบบ โดดเดี่ยว ไม่เป็นะบ บโดดเดี่ยว

6 m1m1 m2m2 System เป็นระบบโดดเดี่ยว เพราะไม่มีแรง ภายนอกกระทำต่อระบบ เป็นระบบโดดเดี่ยว หรือ อิสระ หรือไม่

7 m1 m3 m5 m6 เป็นะบบโดด เดี่ยว ไม่เป็นะบ บโดดเดี่ยว

8 m1 m2 m3 m4 ไม่ อิสระ ถ้ า ระบบ อิสระ

9 การบอกตำแหน่งของกล่มอนุภาค ไม่สะดวก จึงกำหนดตำแหน่ง เสมือนรวมมวลของทุกอนุภาคไว้ เรียก “ จุดศูนย์กลางมวล ” C.M.

10 จุดศูนย์กลางมวล (center of mass;CM) จุดเสมือนรวมมวล วัตถุทั้งก้อน

11

12 จุดศูนย์ถ่วง ( center of gravity ; c.g.) จุดเสมือนรวมน้ำหนักของวัตถุ ทั้งก้อน จุด c.m. และจุด c.g. อาจอยู่จุด เดียวกันหรือคนละจุด ก็ได้ c.m. c.g. c.m. c.g.

13 วิธีหาจุด c.g.

14 การหาจุด CM. ถ้ามวลไม่ต่อเนื่อง m1 X Y Z c.m.

15

16 ความเร็วจุด ศูนย์กลางมวล ความเร่งจุด ศูนย์กลางมวล

17 ถ้ามวล ต่อเนื่อง X Y Z dm

18 ตัวอย่าง จงหาจุด c.m. ต่อไปนี้ m1 m3 m2m4 m5 M1 = 500 g M2 = 200 g M3 = 100 g M4 = 800 g M5 = 400 g (0,2,0) (1,0,0) (0,-1,0) (0,0,1) m6 (1,1,1) M6 = 200 g

19 m1 m3 m2m4 m5 M1 = 500 g M2 = 200 g M3 = 100 g M4 = 800 g M5 = 400 g (0,2,0) (1,0,0) (0,-1,0) (0,0,1) M6 = 200 g m6 (1,1,1) M=2.2 Kg ตอบ

20 ตัวอย่าง จงหาความเร็วและความเร่งของ c.m. ต่อไปนี้ m1 m2 m3 M1= 500 g M2= 300 g M3= 200 g

21 m1 m2 m3 m1= 500 g m2= 300 g m3= 200 g M=1 kg ตอ บ

22

23 มวล ลดทอน

24 m1m1 m2m2 ถ้าผู้สังเกตอยู่บน m 2 จะเห็น m 1 เคลื่อนที่ตามสมการ เมื่ อ

25 โมเมนตัมเชิงมุม ของระบบ อนุภาค จะเท่ากับ ผลรวม ( เวกเตอร์ ) ของโมเมนตัมเชิงมุมของแต่ละ อนุภาค

26 m1m1 m2m2

27 m1m1 m2m2 ระบบ อิสระ m3 m4 อาจ เปลี่ยนแปลง ได้ อาจมีทิศใดก็ เป็นได้ ถ้ า

28 m1m1 m2m2 m3 m4 ระบบไม่ อิสระ อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมรวม ของระบบ เท่ากับทอร์ครวมจากแรง ภายนอก ถ้ า

29 อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมรวม ของระบบ มีขนาดและทิศ เท่ากับ ขนาดและทิศของทอร์ครวมจากแรง ภายนอก สรุป

30 ตัวอย่าง ระบบอนุภาคประกอบด้วยอนุภาค 3 ตัว แต่ละก้อนเป็นดังนี้ จงพิสูจน์ว่า เป็นระบบ อิสระ หรือไม่

31 ระบบ อิสระ โปรดสังเกตว่า โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ บางก้อนไม่คงที่ แต่โมเมนตัมเชิงมุมรวม คงที่ แสดง ว่า

32 ตัวอย่าง ระบบอนุภาคประกอบด้วยอนุภาค 3 ตัว แต่ละก้อนเป็นดังนี้ จงพิสูจน์ว่า เป็นระบบ อิสระ หรือไม่

33 อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมรวมของระบบ เท่ากับ 4 kg.m 2 /s จาก แสดง ว่า นั่น คือ ระบบไม่ อิสระ

34 สรุป ถ้าระบบ อิสระ โดยโมเมนตัมเชิงมุม แต่ละตัวอาจคงที่ หรือ ไม่คงที่ ถ้าไม่ระบบ อิสระ

35 จบบท

36 พลังงานจลน์การ หมุน I คือโมเมนต์ความ เฉื่อย เมื่อ

37


ดาวน์โหลด ppt ระบบอนุภาค การศึกษาอนุภาคตั้งแต่ 2 อนุภาคขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google