งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีชีวภาพในการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีชีวภาพในการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีชีวภาพในการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ที่อยู่ของ DNA

3 Gene ทำงานอย่างไร Subunit enzyme (Protein) mRNA Protein exon1 exon2exon3exon4 intron1intron2intron3 mRNA 5’3’3’5’ tRNA, rRNA

4 ตับผิวหนัง เด็กผู้ใหญ่ การแสดงออกของ ยีน WHERE / WHEN / HOW MUCH WHERE / WHEN / HOW MUCH

5

6 Artificial Insemination (A.I.) เพื่มความก้าวหน้าทางพันธุกรรม (  G) ผ่านทางพ่อพันธุ์เป็นหลัก

7 Multiple Ovulation and Embryo Transfer (MOET) ตัวให้ X ตัวรับ

8 Increase level of genetic progress AI only AI + MOET Generation GG

9 Sex Control Sexing sperm flow cytometer Sexing embryo PCR

10 Genetic Markers Marker Assisted Selection (MAS) การใช้เครื่องหมาย พันธุกรรมช่วยในการ คัดเลือก ให้สัตว์มีพันธุกรรม ตามที่ต้องการ

11 เทคนิค PCR เป็นเทคนิคการเพิ่มชิ้นยีน ( หรือดี เอ็นเอ ) ที่ต้องการด้วยเครื่องมือ เฉพาะเรียก Thermal cycler ( นิยมเรียก ง่ายๆว่าเครื่อง PCR )

12 5’3’ 3’5’ Reverse Primer Forward Primer ชิ้นยีนที่ต้องการ

13 PCR-RFLP ขั้นตอนที่ 1 ตรวจหายีนที่ต้องการจาก DNA ของสัตว์ด้วยวิธี PCR ขั้นตอนที่ 2 นำยีนที่ได้มาตัดด้วย เอ็นไซม์ สัตว์ปกติ / ไม่ปกติ จะได้รูปแบบ ต่างกัน

14 การวิเคราะห์ยีนต้านทานโรค เต้านมอักเสบ ยีน BoLA เป็นยีนสร้างโปรตีนบนผิว เซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งช่วยในการจับ กับสิ่งแปลกปลอม โคแต่ละตัวจะมีโปรตีน BoLA นี้ แตกต่างกันออกไป เรียกชื่อเป็น DRB3 รูปแบบ 1, 2, 3, …. ปัจจุบันพบว่า DRB3 ที่สร้างโปรตีน รูปแบบ 51 มีความต้านทานต่อโรค เต้านมอักเสบมาก และยังพบว่าต้านทานต่อโรคไข้เห็บ จากเชื้อ Anaplasma ด้วย

15 PCR - RFLP Taq DNA polymerase Genomic DNA dNTPs Primers (HLO30,HLO32) MgCl 2 10X buffer ddH 2 O PCR- Products 94 o C for 30 s, 64 o C for 45 s, 72 o C for 45 s Step I. ตรวจหายีน DRB3 ด้วยวิธี PCR

16 การเพิ่มชิ้นยีน BoLA-DRB3 ด้วยวิธี PCR M 1 2 3 4 5 28 0 bp 300 bp PCR - RFLP

17 Rsa I Hae III BstY I PCR- Product s 37 o C, 3 ชม. 60 o C, 3 ชม. Step II. ตัดด้วยเอ็นไซม์

18 PCR - RFLP Step III. ตรวจหารูปแบบ 51 ซึ่งต้านทานโรคเต้านมอักเสบและไข้เห็บ

19 ตรวจสอบยีนต้านทานโรค / ความผิดปกติ ทางพันธุกรรม 600bp 400bp 200bp N = ปกติ n = เครียดง่าย ยีนเครียดใน สุกร สัตว์ปกติ / เครียดง่าย เมื่อใช้ เอ็นไซม์ตัดแล้วจะได้รูปแบบ ต่างกัน NNNNNNNnNn NnNNNnnnNn nnnnnnNnnnnn ปกติเครียดง่าย มียีนเครียด แฝงอยู่

20 ยีนที่มีการศึกษาและทดสอบแล้ว HAL Halothane gene ( ยีน เครียดในสุกร ) IGF2 (% เนื้อแดง ) Estrogen Receptor ( ยีนลูก ดกในสุกร ) MC4R (% ซากสุกร ) Napole ( นุ่มเนื้อในสุกร ) BoLA ( ยีนต้านทานโรคเต้า นมอักเสบ ) Kappa casein gene ( ยีน โปรตีนและน้ำนม )

21 ยีนที่มีการศึกษาและทดสอบแล้ว DGAT ( ยีน marbling ในโค ขุน ) Myostatin (% เนื้อแดงในโค ขุน ) Calpain ( ความนุ่มเนื้อ ) Boorula ( ยีนลูกดกใหแพะ แกะ )

22 QTL linked marker = gene marker QTL position marker ที่ควรนำไปใช้ ในการคัดเลือก SSC1 MARBLING 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0102030405060708090100110120130cM -logP Line-Cross

23

24 7 DNA จากเหยื่อ 3 DNA ผู้ต้องสงสัย S1, S2, S3 ใครเป็นคนร้าย ?

25 1 2 3 4 ลองหาความสัมพันธุ์ของ 1,2,3 and 4 วิเคราะห์พันธุ์ประวัติ (Pedigree analysis)

26 monchai@kku.ac.th http://agserver.kku.ac.th/monchai Tel. 081-8724207


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีชีวภาพในการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google