งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็น เอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology) มณฑารพ ยมาภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็น เอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology) มณฑารพ ยมาภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็น เอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology) มณฑารพ ยมาภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร montarop@ccs.sut.ac.th

2 หัวข้อการบรรยาย ๑.ดีเอ็นเอ กับชีวิต ๒.วิทยาศาสตร์พันธุกรรม พันธุวิศวกรรม การตรวจเอกลักษณ์ด้วยดีเอ็นเอ จีโนม มนุษย์ กุญแจไขความลับของชีวิต ? ๓.จีเอ็มโอ (GMO) จุลชีพ GMO พืช GMO สัตว์ GMO ๔. เทคโนโลยีดีเอ็นเอ กับชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต การรักษาโรคแนวใหม่ ดีเอ็นเอ เพื่องานทางนิติเวช SARS ไข้หวัดนก RT-PCR Cloning และ Stem cell

3

4 ๑. ดีเอ็นเอกับชีวิต

5 DNA DEOXYRIBONUCLEIC ACID

6

7 ribose deoxyribose nucleotide deoxyribonucleic acid

8 DNA คือสารพันธุกรรม

9

10

11

12 หลวงพ่อ George Mendel, ค. ศ. 1865

13

14

15

16 Model Organisms Flower Arabidopsis thaliana Mouse Rat Worm Caenorhabitis elegans Fly Drosophila melanogaster Yeast Saccharomyces cerevisiae

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 กฎแห่งชีวิต The Central Dogma

44

45

46

47

48 การคัดลอกรหัสจาก DNA เป็น RNA Transcription

49

50 การถอดรหัสจาก RNA ไปเป็น Protein

51

52 วิทยาศาสตร์พันธุกรรม

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 PCR MOVIE

64

65

66

67

68 GMOs

69

70

71

72

73 Cloning

74

75

76

77

78

79

80 STEM CELLS

81

82

83

84 gene is a region of the chromosomal DNA that can be transcribed into a functional RNA at the correct time and place during development.

85


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็น เอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology) มณฑารพ ยมาภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google