งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูก เรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูก เรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูก เรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่น หลาน แต่ไม่ปรากฏในรุ่นลูกเรียกว่า ลักษณะด้อย - DNA มีลักษณะ เป็นรูปบันไดเวียนขวา - โครโมโซมในสิ่งมีชีวิตเป็นได้เป็นกี่ ประเภท........................ - เพศหญิงมีโครโมโซมเป็นเช่นใด..................... - เพศชายมีโครโมโซมเป็นเช่นใด.......................

2 - โครโมโซมของคนมีจำนวนกี่คู่................ - โครโมโซมของร่างกายคนมีจำนวนกี่คู่............. - สายพันธุ์รุ่นลูกหลานที่เกิดจากการผสมใน สายพันธุ์เดียวกันเรียกว่า พันธุ์แท้ - สายพันธุ์รุ่นลูกหลานที่เกิดจากการผสม พันธุ์แท้แต่ต่างลักษณะกันเรียกว่า พันธุ์ทาง - ลักษณะของยีนที่กำหนดและควบคุม ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละ หน่วย เรียกว่า จีโนไทป์ - ลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏให้ภายนอกเรียกว่า ฟีโน ไทน์ - หมู่เลือดใดมีมากที่สุดในคนไทย O

3 - หมู่เลือดใดมีน้อยที่สุดในคนไทย AB - กลุ่มเลือด ABO แบ่งตามชนิดของ โปรตีน - โครโมโซมคู่ที่ 21 ขาดหายไป คืออาการ ดาวน์ซินโดรม - เพศหญิงที่มีโครโมโซม X ขาดหายไป คืออาการ.......... - เพศหญิงที่มีโครโมโซม X เกินมา 1 แท่ง คืออาการ........ - เพศชายที่มีโครโมโซม X เกินมา 1 อัน คืออาการ......... - ทารกที่มีอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ มักเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ คือ อาการ........... - เด็กทารกที่มีเสียงร้องคล้ายแมวเป็น อาการชนิด คริดูชาตซินโดรม

4 - อาการใดที่เด็กทารกเกร็งตลอดเวลาทำให้ นิ้วเกยทับกัน อาการเอ็ดวาร์ดซินโดรม - คำกล่าวในข้อใดที่สนับสนุนหลักของ พันธุกรรมมากที่สุด คือ พ่อแม่เป็นอย่างไร ลูกก็มักจะเป็นอย่างนั้น - ปัจจัยใดที่มีผลต่อพันธุกรรมของคน คือ มิวทาเจน - พืชที่กำเนิดแรกเริ่มคือ สาหร่าย รา - สัตวชนิดแรกที่กำเนิดในโลกคือ ฟองน้ำ - ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพ การลดลงของสิ่งมีชีวิต การทำลายถิ่นกำเนิด การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ - การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสิ่ มีชีวิต เป็นผลทำให้เกิด วิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวิต

5 - ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาร์วิน มีหลักการที่ สำคัญ คือ หลักการคัดเลือกโดย ธรรมชาติ - ผลจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ คือ ได้ พันธุ์พืชที่เลวกว่าเดิม - สัตว์ชนิดแรกที่ประสบความสำเร็จในการ ทำโคลนนิ่งคือ แกะ ชื่อ DOLLY - อสุจิผสมกับไข่จากการร่วมเพศโดย ธรรมชาติ โดยปกติเรียกว่า การปฏิสนธิ ภายใน - สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งใดมีปัญหาการ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ บริเวณชายฝั่ง - การเลี้ยงปลาจึงเปิดไฟสว่าง เพื่อให้ปลา และพืชแลกเปลี่ยน O2 และ CO2 ซึ่งกันและ กัน


ดาวน์โหลด ppt แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูก เรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google