งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cloning : การ โคลน, โคลนนิง หมายถึง กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะ ทางพันธุกรรม เหมือนกันกับสิ่งที่ มีอยู่ก่อน มนุษย์รู้จักโคลนนิ่งมาแต่สมัยโบราณแล้ว แต่เป็นการรู้จักโคลนนิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cloning : การ โคลน, โคลนนิง หมายถึง กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะ ทางพันธุกรรม เหมือนกันกับสิ่งที่ มีอยู่ก่อน มนุษย์รู้จักโคลนนิ่งมาแต่สมัยโบราณแล้ว แต่เป็นการรู้จักโคลนนิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cloning : การ โคลน, โคลนนิง หมายถึง กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะ ทางพันธุกรรม เหมือนกันกับสิ่งที่ มีอยู่ก่อน มนุษย์รู้จักโคลนนิ่งมาแต่สมัยโบราณแล้ว แต่เป็นการรู้จักโคลนนิ่ง ที่เกิดกับพืช นั่นคือ การขยายพันธุ์พืชโดย ไม่อาศัยเพศ เช่น การแตกหน่อ

2

3 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยู่ได้ จาก เซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนและตัวเต็มวัย Nature 1997, 385: 810-3 ศ. เอียน วิลมุต ผู้สร้าง ตำนานการ โคลนนิง

4 " คอปปี แคท " (Copy Cat) หรือ ซี ซี (CC) แมว ตัวแรกของโลกที่โคลนขึ้นโดยทีม นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ แอนด์เอ็ม (Texas A&M University) ลูกแพะโคลนนิง ( กลาง ) กับ แพะต้นแบบเพศผู้ ( ขวา ) โดยมี แม่อุ้มบุญ ( ซ้าย ) ที่ไม่มีความ ข้องเกี่ยวทางพันธุกรรมยืนอยู่ ข้างๆ โดย ดร. รังสรรค์ พาล พ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ( มทส.)

5

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 22 มกราคม พ. ศ. 2551 นักวิทย์สหรัฐโคลนตัวอ่อนมนุษย์ บริษัทสเตมมาเจน ประกาศว่า ประสบความสำเร็จในการ โคลนตัวอ่อนมนุษย์ เป็นครั้งแรกจากเซลล์ผิวหนังของผู้ใหญ่ โดยใช้เทคนิคเดียวกับการโคลนแกะดอลลี่ โดยการเจาะเซลล์ไข่สตรีที่ได้รับบริจาค และฉีด นิวเคลียสของเซลล์ผิวหนังผู้ชายลงไป ตัวอ่อนที่ได้จากโคลน นิ่ง แลดูแข็งแรง แม้จะไม่มีผู้ใดทราบว่า ตัวอ่อนที่ได้จากการ โคลนนิ่งจะแข็งแรงพอจนสามารถเติบโตเป็นทารกต่อไปได้ หรือไม่

7 ถ้าเทคนิคการ โคลนนิง ในมนุษย์ประสบ ผลสำเร็จ นิสิตจะคิดทำ โคลนของตัวเอง หรือไม่ เพราะ เหตุใด

8 Stem Cell : เซลล์ ต้นกำเนิด 1. สามารถแบ่งตัวขึ้นมา ใหม่ได้ตลอดเวลาใน สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม 2. เมื่อแบ่งตัวแล้ว ยังคง สภาพการเป็นเซลล์ที่ ยังไม่ทำหน้าที่ เฉพาะเจาะจง 3. สามารถพัฒนาตัวเอง ไปเป็นเซลล์ที่ เฉพาะเจาะจง เช่น เป็น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือเป็น เซลล์อื่นๆ ได้

9 Stem Cell นำมาจากไหนได้บ้าง 1. สเต็มเซลล์จากตัวอ่อน : Embryonic stem cell ตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสท์ ( ไข่ผ่านการผสมกับสเปิร์มมาแล้วประมาณ 4-5 วัน ) Stem cell

10

11 2. สเต็มเซลล์ร่างกาย (Adult stem cell หรือ Somatic stem cell หรือ Mature stem cell) - จากเลือด - จากไข กระดูก - จากเลือด ในสายรก

12 กระบวนการสร้างตัวอ่อนลูกผสมโดยใช้เซลล์ไข่ ของวัวที่ดึงเอาดีเอ็นเอออกไปแล้ว ก่อนฉีดดีเอ็นเอของมนุษย์เข้าไปแทน สถาบันคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน และมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานการเจริญพันธุ์ มนุษย์และตัวอ่อนวิทยา (Human Fertilization and Embryology Authority: HFEA) ให้สามารถทำวิจัยสร้างตัว อ่อนลูกผสม (hybrid embryo) ระหว่างคนและสัตว์ได้เพื่อ งานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนเมื่อวันที่ 17 ม. ค.51 โดย เบื้องต้นให้เวลาทำวิจัย 1 ปี

13 - รัฐบาลประเทศเยอรมนี ประกาศสนับสนุนให้นักวิจัย ในประเทศศึกษาวิจัย สเต็ม เซลล์ได้แล้ว แต่เป็นสเต็ม เซลล์ที่ไม่ได้มาจากตัวอ่อน จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างส เต็มเซลล์จากผู้ใหญ่ขึ้นมา ทดแทนสเต็มเซลล์จากตัว อ่อน - วันที่ 28 ม. ค.51 นายจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ได้แถลง ต่อ รัฐสภาเพื่อของบประมาณ สนับสนุนการวิจัยสร้าง สเต็ม เซลล์ไลน์ โดยวิธีที่ไม่ทำลายตัว อ่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการนี้ จะนำเซลล์ผิวหนังของผู้ใหญ่มา ใส่ยีนสำคัญที่ควบคุมความเป็นส เต็มเซลล์ตัวอ่อน และเพาะเลี้ยง จนได้เซลล์ที่มีลักษณะคล้าย กับสเต็มเซลล์ตัวอ่อนขึ้น

14 Human Genome Project (HGP) : โครงการจีโนมมนุษย์ Genome คือ อะไร คือสารพันธุกรรมทั้งหมดที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในกรณีของ สิ่งมีชีวิตชั้นสูงจีโนมคือชุดของ DNA ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของ เซลล์ (" แบบพิมพ์เขียว " ของสิ่งมีชีวิต )

15 Human Genome Project (HGP)

16 โครงการจีโนมมนุษย์ได้รับการ ประกาศสิ้นสุดการศึกษาลำดับรหัส พันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2544 ( ค. ศ. 2001) วารสาร Nature และ Science ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ The Human Genome Project : from Nature 2001 (15 Feb.) The Human Genome Project : from Science 2001 (16 Feb.)

17

18 - การโคลนนิ่ง - สเต็มเซลล์ - ข้อมูล พันธุกรรม มนุษย์ ชีวจริยธรรม (Bioethics)

19 The New Macdonald Pharm


ดาวน์โหลด ppt Cloning : การ โคลน, โคลนนิง หมายถึง กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะ ทางพันธุกรรม เหมือนกันกับสิ่งที่ มีอยู่ก่อน มนุษย์รู้จักโคลนนิ่งมาแต่สมัยโบราณแล้ว แต่เป็นการรู้จักโคลนนิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google