งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ คณะกรรมการ / ที่ ปรึกษา ดร. ชวชาต สุคณธปฏิภาค คณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ คณะกรรมการ / ที่ ปรึกษา ดร. ชวชาต สุคณธปฏิภาค คณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ คณะกรรมการ / ที่ ปรึกษา ดร. ชวชาต สุคณธปฏิภาค คณะกรรมการ / ที่ ปรึกษา ดร. ชวชาต สุคณธปฏิภาค คณะกรรมการ / ที่ ปรึกษา นายณรงค์ ทรง อารมณ์ ผอ. คณะกรรมการ / ที่ ปรึกษา นายณรงค์ ทรง อารมณ์ ผอ. รองประธาน กรรมการบริหาร นายปรีชา ขันธ นันต์ รองประธาน กรรมการบริหาร นายปรีชา ขันธ นันต์ ฝ่ายบริหาร สำนักงาน นายไพศาล แก้ว รากมุก ฝ่ายบริหาร สำนักงาน นายไพศาล แก้ว รากมุก เจ้าหน้าที่สำนักงาน นางสาวศิริลักษณ์ กันธามูล เจ้าหน้าที่สำนักงาน นางสาวศิริลักษณ์ กันธามูล ฝ่ายวิชาการศูนย์ พระมหาไพรัช วชิ โร ฝ่ายวิชาการศูนย์ พระมหาไพรัช วชิ โร เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา พระสมศักดิ์ ฐิตธมฺ โม ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา พระสมศักดิ์ ฐิตธมฺ โม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การศึกษา

6

7 นายเสนีย์ ไชยรังสี ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายนูนสูง ) นางสาวมณฑกานต์ ตันทะรัตน์ ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายนูนสูง ) นางจันทร์สม เที่ยงจันตา ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายนูนต่ำ ) นางอำภา สงจันทร์ ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายนูนต่ำ ) นายปรีชา สานเมทา ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายนูนต่ำ ) นางกมลพรรณ สุทธิ ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายเบา ) นางนิตยา บุนนาค ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายเบา ) นายเชาว์เลิศ โกมาร ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายเบา ) สามเณรสุทธิพงษ์ มาผาบ ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน ( บุดุนลายเบา )

8 จำนวน ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๙ โรงเรียน

9 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ เรียน วันอังคาร ๕๓ รูป โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา เรียนวันพุธ ๘๐ รูป โรงเรียนอภัยอริยศึกษา เรียนวัน พฤหัสบดี ๗๔ รูป โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เรียนวันศุกร์ ๘๑ รูป

10 หมู่ช่างบุ ( งานบุดุน ) เวลาเรียน 800 ชั่วโมง เปิดสอนพัฒนาศักยภาพครูภูมิ ปัญญา หมู่ช่างบุ ( งานบุดุน ) เวลาเรียน 300 ชั่วโมง เปิดฝึกอบรมผู้สนใจทั่วไป จบหลักสูตร รับวุฒิบัตรจากวิทยาลัย ในวัง

11 ๑. วิชาหัตถกรรมเครื่องเงิน ( บุ ดุน ) หลักสูตร ๓, ๖, ๔๐, ๒๕๐, ๓๐๐ ชั่วโมง บุดุน ( ต้องลาย ) ลายเบา, ลาย นูนต่ำ, ๒. วิชาหัตถกรรม เครื่องเงินขึ้นรูป ๓. วิชาหัตถกรรมเครื่อง เขิน

12 ๑. วิชาหัตถกรรมแกะสลักไม้ สันป่าตอง ๒. วิชาหัตถกรรมทำร่ม แดงแม่วาง

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ ประธาน กรรมการบริหาร พระครูพิทักษ์สุทธิ คุณ คณะกรรมการ / ที่ ปรึกษา ดร. ชวชาต สุคณธปฏิภาค คณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google