งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทาง วิชาการระดับมัธยมศึกษาเพื่อ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทาง วิชาการระดับมัธยมศึกษาเพื่อ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทาง วิชาการระดับมัธยมศึกษาเพื่อ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก ใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

2 ด. ญ. ปิยกัญญา กำภูพงษ์ ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

3 ด. ญ. พลอยแกมเพชร ชิว ชั้น ม.3/1 ด. ญ. ณัชชา จันทรโรทัย ชั้น ม.3/1 ด. ญ. ชนิกานต์ อุณหนันท์ ชั้น ม.3/1 ด. ญ. พัชรพรรณ รัศมีภูติ ชั้น ม.3/1 ด. ญ. นภัสสร ธนารักษ์โชค ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันละครสั้น (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 น. ส. มณีรัตน์ ศรีจรูญ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศและ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 ณ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

5 ปีการศึกษา 2552 จัดโดย ศูนย์ พัฒนาคุณภาพวิชา ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ อุปถัมภ์ สพท. กทม. 1 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร นางสาวพรรษพร เทพสุวรรณ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4

6 ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมปลาย จัดโดย British Council Thailand 1. น. ส. พิมพ์ชนก เจนวานิชกุล ชั้น ม.4/1 2. น. ส. ธาริกา วินิจฉัยกุล ชั้น ม.4/4 3. น. ส. อารียา เปสลาพันธ์ ชั้น ม.4/5 4. น. ส. ลลิตา ภูวธนสาร ชั้น ม.4/5 ผลการแข่งขัน ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 การแข่งขันโครงการบริหารจัดการทีมฟุตบอล (The Pitch)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทาง วิชาการระดับมัธยมศึกษาเพื่อ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google