งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับทุกกลุ่ม. 1. ประวัติ ( คร่าวๆ ) 2. แรงจูงใจในการเผยแพร่ 3. วิธีการเผยแพร่ 4. หลักคำสอนที่เน้นในการเผยแพร่ 5. ปัญหาและอุปสรรคในการ เผยแพร่ 6. ผลที่ได้รับจากการเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับทุกกลุ่ม. 1. ประวัติ ( คร่าวๆ ) 2. แรงจูงใจในการเผยแพร่ 3. วิธีการเผยแพร่ 4. หลักคำสอนที่เน้นในการเผยแพร่ 5. ปัญหาและอุปสรรคในการ เผยแพร่ 6. ผลที่ได้รับจากการเผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับทุกกลุ่ม

2 1. ประวัติ ( คร่าวๆ ) 2. แรงจูงใจในการเผยแพร่ 3. วิธีการเผยแพร่ 4. หลักคำสอนที่เน้นในการเผยแพร่ 5. ปัญหาและอุปสรรคในการ เผยแพร่ 6. ผลที่ได้รับจากการเผยแพร่

3  กลุ่ม ๑ หลวงพ่อพุทธทาส และ พระพรหมคุณา ภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )  กลุ่ม ๒ หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน และ หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร วัดปทุมวนาราม  กลุ่ม ๓ หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ และ ท่าน ว. วชิรเมธี ( พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี )  กลุ่ม ๔ เสถียรธรรมสถาน และ วัดพระธรรมกาย  กลุ่ม ๕ คุณแม่สิริ กรินชัย และ แพทย์หญิงอมรา มลิลา  กลุ่ม ๖ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และ อาจารย์ วศิน อินทสระ  กลุ่ม ๗ สื่อเผยแพร่พุทธศาสนา WBTV ( วัดยาน นาวา ) และสถานีวิทยุพุทธมณฑล


ดาวน์โหลด ppt สำหรับทุกกลุ่ม. 1. ประวัติ ( คร่าวๆ ) 2. แรงจูงใจในการเผยแพร่ 3. วิธีการเผยแพร่ 4. หลักคำสอนที่เน้นในการเผยแพร่ 5. ปัญหาและอุปสรรคในการ เผยแพร่ 6. ผลที่ได้รับจากการเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google