งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอดาษดา มั่นดีนายปรีชา เกื้อคลัง ดร. เบ็ญจาภา สุทธะ พินทุ บุคลากรฝ่ายวิจัยและ ฝึกอบรม นายธนัท ชัยยุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและฝึกอบรม ผศ. กาญจนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอดาษดา มั่นดีนายปรีชา เกื้อคลัง ดร. เบ็ญจาภา สุทธะ พินทุ บุคลากรฝ่ายวิจัยและ ฝึกอบรม นายธนัท ชัยยุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและฝึกอบรม ผศ. กาญจนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอดาษดา มั่นดีนายปรีชา เกื้อคลัง ดร. เบ็ญจาภา สุทธะ พินทุ บุคลากรฝ่ายวิจัยและ ฝึกอบรม นายธนัท ชัยยุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและฝึกอบรม ผศ. กาญจนา ตัน สุวรรณรัตน์

2 นางผุสดี นิลสมัคร ประจำสำนักงาน นางอรุณี มณที ประจำสำนักงาน นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน นักศึกษาฝึกงาน นายอดาษดา มั่นดี หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิจัย และฝึกอบรม นายปรีชา เกื้อคลัง หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและ การศึกษาพิเศษ ดร. เบ็ญจาภา สุทธะ พินทุ หัวหน้าแผนกวิจัย ผศ. กาญจนา ตัน สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษาแผนกวิจัย

3 นายอดาษดา มั่นดีนายปรีชา เกื้อคลังดร. เบ็ญจาภา สุทธะ พินทุ สมาชิก นายธนัท ชัยยุทธ อยู่ไม่อยู่

4 นางผุสดี นิลสมัคร อยู่ไม่อยู่ นางอรุณี มณที อยู่ไม่อยู่ นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน อยู่ไม่อยู่ นายอดาษดา มั่นดี อยู่ไม่อยู่ นายปรีชา เกื้อคลัง อยู่ไม่อยู่ ดร. เบ็ญจาภา สุทธะ พินทุ อยู่ไม่อยู่


ดาวน์โหลด ppt นายอดาษดา มั่นดีนายปรีชา เกื้อคลัง ดร. เบ็ญจาภา สุทธะ พินทุ บุคลากรฝ่ายวิจัยและ ฝึกอบรม นายธนัท ชัยยุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและฝึกอบรม ผศ. กาญจนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google