งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสะท้อนแสง บนกระจกเงา. การสะท้อนแสงใน กระจกเงาระนาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสะท้อนแสง บนกระจกเงา. การสะท้อนแสงใน กระจกเงาระนาบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสะท้อนแสง บนกระจกเงา

2 การสะท้อนแสงใน กระจกเงาระนาบ

3 การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการ สะท้อน มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และ เส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

4

5 การเกิดภาพใน กระจกเงาราบ ตา

6 การเกิดภาพใน กระจก ตา 1 ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 2 ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 ภาพกลับซ้าย ขวา

7 เราใช้การสะท้อนแสงที่ผิวกระจก ราบมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้  กล้องเปอริสโคปเป็นกล้องที่ใช้สำหรับดูวัตถุที่ อยู่สูงกว่าระดับสายตา หรือดูสิ่งที่มีของขวางกั้น โดยนำกฎการสะท้อนของแสงมาใช้

8  ร้านขายสินค้าบางชนิด เช่น ร้านขายทอง หรือ ตามห้างสรรพสินค้า มักนำกระจกเงาระนาบ มา ช่วยตกแต่งร้าน โดยวางทำมุมต่างๆ เพื่อให้ ลูกค้ามองสินค้าแล้วรู้สึกว่ามีสินค้าวางจำหน่าย อยู่มาก และยังทำให้ร้านดูกว้างขวางอีกด้วย

9 การสะท้อนของแสง ทำให้เกิด ภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจาก กระจก กระจกเว้า กระจกนูน กระจกเงาระนาบ

10 การสะท้อนแสงบนกระจก โค้งทรงกลม ( กระจกเว้า, กระจกนูน )

11 กระจกโค้งทรง กลมเว้า C

12 กระจกโค้งทรง กลมนูน C

13 การเกิดภาพในกระจกโค้ง ทรงกลมเว้า ( กระจกเว้า )

14 หลักการเขียนภาพกระจก โค้งทรงกลมเว้า 1 ลากแกนมุข 2 ลากเส้นขนานกับแกนมุข สะท้อนผ่านโฟกัส 3 ลากเส้นผ่านจุดศูนย์กลาง สะท้อนกลับทางเดิม

15 C เกิดภาพจริง เล็ก.. เล็ก กว่าวัตถุ. วัต ถุ ภา พ

16 C เกิดภาพจริง เล็กกว่า วัตถุ วัต ถุ ภา พ

17 C เกิดภาพจริง ใหญ่ กว่าวัตถุ. วัตถุ ภา พ

18 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจก โค้งทรงกลมเว้า C เกิดภาพที่ไกล มาก ๆ. วัตถุ

19 C เกิดภาพเสมือน ใหญ่ กว่าวัตถุ วัตถุ ภา พ.

20 การเกิดภาพในกระจกโค้ง ทรงกลมนูน ( กระจกนูน )

21 C วัตถุ ภา พ.

22 C วัตถุ

23 สรุปได้ว่า ถ้าใช้ตัวสะท้อนแสงผิวโค้งนูน จะเห็นภาพของสิ่งต่างๆ ได้มาก ขึ้น แต่ภาพจะมีขนาดเล็กกว่า ของจริง และเป็นภาพหัวตั้ง และถ้าใช้ตัวสะท้อนแสงผิวโค้ง เว้า จะไดภาพที่มีขนาดต่างกัน ทั้งหัวตั้งและหัวกลับ

24 ภาพที่ปรากฎบนกระจกนูนและ กระจกเงาเว้า ลักษณะของกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน ผิวที่ทำหน้าที่สะท้อนแสง มีลักษณะโค้ง คล้ายผิวของรูปทรงกลม เมื่อใช้กระจกเงานูนส่องใบหน้าที่ระยะหนึ่ง ภาพที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กกว่าใบหน้าจริง เป็นภาพหัวตั้ง เมื่อกระจกเงานูนอยู่ห่างจากใบหน้าที่ระยะ ต่างๆ ภาพที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ เมื่อใช้กระจกเงาเว้าส่องดูใบหน้าที่ระยะ ต่างๆกัน พบว่าภาพที่เกิดขึ้นจะมีการ เปลี่ยนแปลงดังนี้ - ถ้ากระจกอยู่ใกล้ๆ จะเห็นภาพหัวตั้ง ขนาด ใหญ่กว่าใบหน้าจริง - ถ้ากระจกอยู่ไกลๆ จะเห็นภาพหัวกลับ มีทั้ง ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าใบหน้าจริง และบาง ตำแหน่งจะไม่เห็นภาพ

25 เรานำหลักการสะท้อนของแสง จากกระจกเงาโค้งมา ใช้ประโยชน์ ดังนี้

26


ดาวน์โหลด ppt การสะท้อนแสง บนกระจกเงา. การสะท้อนแสงใน กระจกเงาระนาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google