งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตาและการ มองเห็น ส่วนของตา n กระจกตา 1.37 น้ำตา 1.33 เยื่อเคลือบเลนส์ตา 1.38 เลนส์ตา 1.41 ของเหลวในกระบอกตา 1.33 กระจกตา - โฟกัส ภาพ - ระยะโฟกัส คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตาและการ มองเห็น ส่วนของตา n กระจกตา 1.37 น้ำตา 1.33 เยื่อเคลือบเลนส์ตา 1.38 เลนส์ตา 1.41 ของเหลวในกระบอกตา 1.33 กระจกตา - โฟกัส ภาพ - ระยะโฟกัส คงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตาและการ มองเห็น ส่วนของตา n กระจกตา 1.37 น้ำตา 1.33 เยื่อเคลือบเลนส์ตา 1.38 เลนส์ตา 1.41 ของเหลวในกระบอกตา 1.33 กระจกตา - โฟกัส ภาพ - ระยะโฟกัส คงที่ เลนส์ตา - โฟกัส ภาพ - ระยะ โฟกัสปรับได้ ม่านตา - จำกัด ปริมาณแสง เรตินา - จอรับภาพ, เปลี่ยน สัญญาณแสงให้เป็น สัญญาณกระแส ประสาท

2 2 ระยะใกล้สุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด -- ระยะจุดใกล้ ระยะไกลสุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด -- ระยะจุดไกล

3 3 ∞  ∞ สายตาสั้นและการ แก้ มองไกลไม่ชัด ( จุด ไกลไม่ถึง ∞  ) ความโค้งกระจก มากกว่าปกติ หรือกระบอกตื้นกว่า ปกติ หรือเลนส์ตานูนมากไป สายตาปกติ ระยะชัดไกลสุดที่ยังมองได้ สายตายาวมองจุดไกลปกติ สายตายาวที่แก้ไขแล้ว ใช้เลนส์เว้าช่วยสร้าง ภาพเสมือนเพื่อยืด ระยะจุดไกล

4 4 สายตายาวและ การแก้ มองใกล้ไม่ชัด ( จุดใกล้ไกลกว่าปกติ ) ความโค้งกระจกน้อยกว่าปกติ หรือกระบอกตาลึกกว่าปกติ หรือเลนส์ตานูนไม่พอ ใช้เลนส์นูนช่วยสร้าง ภาพเสมือนเพื่อ ร่นระยะจุดใกล้ 25 cm สายตาปกติ  25 cm ระยะชัด ใกล้สุด 25 cm สายตาสั้นมอง จุดใกล้ปกติ สายตาสั้นที่แก้ไขแล้ว

5 5 ใช้เลเซอร์ ระเหยปรับความ โค้งของกระจก ตา Lasik แก้สายตาสั้น แก้สายตายาว Laser In situ kerato mileusis

6 6 กำลังขยาย เชิงมุม 11 h S1S1 22 S 2 < S 1 h  2 >  1

7 7  S 2 < f h S 1 = 25 cm (ข)(ข) (ก)(ก) h 11 แว่นขยาย

8 8 การขยายภาพโดย กล้องจุลทรรศน์ เลนส์ใกล้วัตถุขยายภาพจริงหัวกลับ เลนส์ใกล้ตาขยายภาพเสมือนหัวตั้ง fofo fefe 25c m. l เลนส์ใกล้ วัตถุ เลนส์ใกล้ ตา s O1 S o2 ภาพ จริง 1 ภาพเสมือน 2 วัต ถุ กรณี f o << l และ f e << 25 cm

9 9 รูเปิด กลม  b b  sin  = 1.22 /b sin  = /b ช่องเปิด

10 10 กำลังแยก  Rayleigh’s criterion

11 11 การเลี้ยวเบนผ่านรู ม่านตา จุดสองจุดที่ ระยะไกล  8  m ระยะ บนเรติ นา I จุดสี เขียว  = 500 nm ที่ ระยะไก ล ภาพ บน โฟ เวีย รูม่านตา ขนาด 3 mm 1.8 cm ภาพ ที่โฟเวีย

12 12


ดาวน์โหลด ppt 1 ตาและการ มองเห็น ส่วนของตา n กระจกตา 1.37 น้ำตา 1.33 เยื่อเคลือบเลนส์ตา 1.38 เลนส์ตา 1.41 ของเหลวในกระบอกตา 1.33 กระจกตา - โฟกัส ภาพ - ระยะโฟกัส คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google