งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์เลือกเส้น ลักษณะต่าง ๆ มาประกอบกันเป็น รูปร่าง รูปทรง และมีทักษะ ปฏิบัติการเขียนภาพรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์เลือกเส้น ลักษณะต่าง ๆ มาประกอบกันเป็น รูปร่าง รูปทรง และมีทักษะ ปฏิบัติการเขียนภาพรูปร่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์เลือกเส้น ลักษณะต่าง ๆ มาประกอบกันเป็น รูปร่าง รูปทรง และมีทักษะ ปฏิบัติการเขียนภาพรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ตามขั้นตอน และหลักการที่ถูกต้อง ศ 41201 การขียน ภาพวาดเส้น โดยนายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์

3 รูปร่างและรูปทรงมี 3 ชนิด 1. รูปร่างและรูปทรง ธรรมชาติ 2. รูปร่างและรูปทรง เรขาคณิต 3. รูปร่างและรูปทรง อิสระ

4 รูปร่างและรูปทรง ธรรมชาติ

5 รูปร่างและรูปทรง เรขาคณิต

6 รูปร่างและ รูปทรงอิสระ

7 การเขียนรูปร่าง เรขาคณิต ควรนำเส้นพื้นฐานแบบต่างๆมาประกอบ กันเป็นรูปร่างเรขาคณิต ก่อนจะเขียนรูปร่างเรขาคณิตควรทำ ความเข้าใจกับเส้นเหล่านี้ 1. เส้นร่าง คือ เส้นที่เริ่มทำการเขียนภาพ ควรใช้เส้นน้ำหนักเบาและมีความ มั่นใจ สามารถขีดซ้ำหรือทับกันได้ 2. เส้นรูป คือ เส้นที่แสดงให้เห็นสัดส่วนที่ แท้จริงของรูปร่าง โดยขีดเส้นหนัก ทับเส้นร่าง

8 ควรเริ่มจากการร่างภาพด้วยเส้นน้ำหนักเบา และใช้เส้นแบบต่างๆลากตัดกัน เขียนเส้นรูปทับเส้นร่างให้มี น้ำหนักเข้มขึ้น

9 การเขียนรูปทรง เรขาคณิต 1. เริ่มจากการลากเส้นแกนกลางกำหนด ความสูงโดยใช้เส้นร่าง

10 2. กำหนดขนาดความกว้างและ แบ่งส่วนโครงสร้างภายนอก

11 3. เขียนโครงสร้างภายใน และสัดส่วนของหุ่น

12 4. เน้นเส้นรูปของรูปทรง

13 ขั้นตอนการเขียนรูปทรง เรขาคณิต

14

15

16 การเขียนรูปทรงกล่อง สี่เหลี่ยมในมุมมอง การจัดวาง และการเพิ่ม จำนวนขึ้น

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์เลือกเส้น ลักษณะต่าง ๆ มาประกอบกันเป็น รูปร่าง รูปทรง และมีทักษะ ปฏิบัติการเขียนภาพรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google