งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายภาพงาน พัฒนาชุมชน โดย ธนชล คูณสวันสดิ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน กองประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายภาพงาน พัฒนาชุมชน โดย ธนชล คูณสวันสดิ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน กองประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายภาพงาน พัฒนาชุมชน โดย ธนชล คูณสวันสดิ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน กองประชาสัมพันธ์

2 องค์ประกอบของการถ่ายภาพ • ผู้ถ่ายภาพ • กล้อง ถ่ายภาพ • ทักษะ / เทคนิค • จังหวะ / โอกาส

3 ผู้ถ่ายภาพ • บุคลิกภาพ • ความมั่นใจในตัวเอง • จินตนาการ / การเดินเรื่อง / การ สร้างสรรค์งาน • มีทักษะในการใช้โปรแกรม ตกแต่งภาพ

4 • กล้องดิจิตอล แม้จะมีหลักการทำงานคล้ายกับกล้องใช้ฟิล์มคือ แสง แผ่นเลนส์ ผ่านรูรับแสง และม่านชัตเตอร์ ไปตกกระทบ กับเซ็นเซอร์ภาพ ( ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ CCD) ก่อน กดชัตเตอร์กล้องจะปรับโฟกัสและวัดแสง หรือจะ ปรับตั้งเองก็ได้ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ แต่ด้วย ความที่เป็นดิจิตอล ทำให้ ปรับแต่ง ฟังก์ชั่น หรือ ลูกเล่นต่างๆ ได้มากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ใน กล้องใช้ฟิล์ม จึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และ ทำความ เข้าใจให้ดี จึงจะใช้กล้องดิจิตอลได้อย่างคุ้มค่าเต็ม ประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุด อุปกรณ์

5 ข้อพึงระวัง อย่าใส่การ์ดขณะเปิดสวิตซ์กล้อง เพื่อลด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรใส่การ์ด ขณะที่สวิตซ์กล้องถูกเปิดอยู่ และควรใส่การ์ด ด้วยความระมัดระวัง ให้ใส่การ์ดเข้าไปตรงๆ ใน ด้านที่ระบุไว้ในคู่มือ หากใส่ผิดด้านจะใส่ไม่ได้ อย่าไปฝืนโดยเด็ดขาด หากจะให้ผู้อื่นยืมไปใช้ ควรอธิบายให้เข้าใจด้วยทุกครั้ง

6

7 องค์ประกอบภาพ • เนื้อหารายละเอียดของภาพ • จุดเด่น หรือ ประธาน • ฉากหลัง • มุมกล้อง • ความสมดุล – ซ้ายขวา – ความรู้สึก

8 เนื้อหารายละเอียดของภาพ

9 จุดเด่น หรือ ประธาน • กฏสามส่วน เป็นการจัดภาพที่ นิยมมากที่สุด ภาพดูมีชีวิตชีวา ไม่ จืดชืด โดยแบ่งภาพ เป็น 3 ส่วน ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน จะเกิด จุดตัดขึ้น 4 จุด การ วางจุดสนใจของภาพ จะเลือกวางใกล้ ๆ หรือ ตรงจุด 4 จุดนี้ จุดใดจุดหนึ่ง โดยหัน หน้าของวัตถุไปใน ทิศทางที่มีพื้นที่ว่าง มากกว่า ทำให้ภาพ ดูเด่น ไม่อึดอัด ไม่ แน่น หรือหลวม จนเกินไป

10 องค์ประกอบภาพ • ฉากหลัง พื้นหลังของภาพก็มี ความสำคัญ หาก เลือกที่น่าสนใจ กลมกลืน หรือช่วยให้ สิ่งที่ต้องการ เน้นเด่น ขึ้นมา ควรเลือกฉาก หลังที่กลมกลืน ไม่ทำ ให้จุดเด่นของภาพ ด้อยลง หรือมา รบกวนทำให้ภาพนั้น ขาดความงามลงไป

11 มุมกล้อง

12 ความสมดุล ซ้าย - ขวา ความรู้สึก

13 การถ่ายภาพงานพัฒนาชุมชน • กรอบแนวคิด จินตนาการ การเดินเรื่อง ตามบทบาทภารกิจของกรมฯ • ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เพื่ออะไร เห็น ภาพแล้วอธิบายได้

14 ลักษณะภาพที่นำไปใช้ในงาน พัฒนาชุมชน

15 การตกแต่งภาพก่อนนำไปใช้ • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office,ACDsee • โปรแกรม Grapich เช่น Photoshop

16

17 การจัดเก็บภาพ • ฮาร์ดดิสก์ • ซีดีรอม แม้ว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณจะมีมากแค่ไหน แต่ถ้า เกิดปัญหาเสียขึ้นมา ภาพที่คุณอุตส่าห์ถ่ายมา ทั้งหมดก็จะสูญหายไปทันที เพื่อความปลอดภัย ควรบันทึกภาพลงแผ่นซีดี - รอม • คลังสื่อมัลติมีเดีย

18 ข้อเสนอแนะ • ควรสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์กับ หน่วยงานรัฐและเอกชน • มีความพร้อมเสมอทั้งบุคลากรและอุปกรณ์

19 The end


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายภาพงาน พัฒนาชุมชน โดย ธนชล คูณสวันสดิ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน กองประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google