งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองมะขามเทศ เขต ประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองมะขามเทศ เขต ประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองมะขามเทศ เขต ประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร

4

5 แสงและเงา แสงและเงา • ภาพแสงและเงาเป็นภาพที่เกิดจาก การนำเอาแสงและเงามาประกอบโดย วางตำแหน่งแสงและเงาให้สมดุลกัน ชึ่งจะช่วยให้เกิดภาพที่สวยงามได้ ชึ่งจะช่วยให้เกิดภาพที่สวยงามได้

6 องค์ประกอบของภาพแสง และเงามีดังนี้ 1. แสง แบ่งเป็น 2 ประเภท 1 แสงจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวง อาทิตย์ แสงจากดวงจันทร์ 2 แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น แสงจาก หลอดไฟ แสงจากเทียนไข

7 2. เงา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1 เงาในตัวเอง คือ เงาที่เกิดขึ้นในตัว วัตถุ 2 เงาตกทอด คือ เงาของวัตถุที่เกิด บนพื้น เงาในตัวเอง เงาตกทอด

8 การสังเกตแสงและเงาในธรรมชาติและสิง แวดล้อมจะช่วย ในการเขียนภาพแสงและเงาให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงได้ เช่น ถ้ามีแสงสว่าง มาก หรือวัตถุอยู่ใกล้แสงมาก เงาจะเข้ม หรือดำ แต่ถ้าแสงอ่อนหรือวัตถุอยู่ไกล แสงมาก เงาก็จะจางลง เป็นต้น

9 วิธีเขียนภาพแสงและเงาให้เกิด ความสวยงาม มีดังนี้ • 1. วาดภาพลายเส้นของภาพถ่ายหรือ ภาพต้นแบบ • 2. เขียนน้ำหนักแสงและเงาตามที่ เห็นจากภาพต้นแบบ โดยไล่น้ำหนัก จากอ่อนไปเข้ม ดังนี้

10 1 ส่วนที่เป็นแสงสว่างของภาพ หรือส่วนที่โดนแสง ให้เขียนเส้น หรือแรเงาบาง

11 2 ส่วนที่เป็นเงามืดของภาพ ให้ เขียนหรือแรเงาเข้มตามลำดับ

12 สวัสดี

13 1 2 3 AB C D 1. จากภาพ หมายเลข 1 เป็นเงาชนิดใด ก. เงาในตัวเองข. เงาตกทอด ค. เงาสะท้อนง. เงาตกกระทบ

14 1 2 3 AB C D 2. หมายเลข 2 เป็นเงาชนิดใด ก. เงาในตัวเองข. เงาตกทอด ค. เงาสะท้อนง. เงาตกกระทบ

15 1 2 3 AB C D 3. หมายเลข 3 เป็นเงาชนิดใด ก. เงาในตัวเองข. เงาตกทอด ค. เงาสะท้อนง. เงาตกกระทบ

16 1 2 3 AB C D 4. จากภาพแสงส่องเข้ามาจากด้านใด ก. A ข. B ค. B ง. D

17 จบ บทเรียน จบ บทเรียน


ดาวน์โหลด ppt ผู้ผลิต นายเชิดชัย ประโปตินัง ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองมะขามเทศ เขต ประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google