งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติการถ่ายภาพ (1) วิชาการถ่ายภาพ ได้มีการพัฒนา ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนจะมีกล้องถ่ายภาพ จนใน ศตวรรษที่ 19 มนุษย์ก็ประสบ ความสำเร็จในการคิดค้นกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติการถ่ายภาพ (1) วิชาการถ่ายภาพ ได้มีการพัฒนา ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนจะมีกล้องถ่ายภาพ จนใน ศตวรรษที่ 19 มนุษย์ก็ประสบ ความสำเร็จในการคิดค้นกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประวัติการถ่ายภาพ (1) วิชาการถ่ายภาพ ได้มีการพัฒนา ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนจะมีกล้องถ่ายภาพ จนใน ศตวรรษที่ 19 มนุษย์ก็ประสบ ความสำเร็จในการคิดค้นกระบวนการ สร้างภาพ จากผลการทดลองของ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาความรู้ จากศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ เรื่องของแสงและกล้อง ถ่ายภาพ และสาขาเคมี ในส่วนที่ เกี่ยวกับฟิล์มสารไวแสงและน้ำยา สร้างภาพ วิชาการถ่ายภาพ ได้มีการพัฒนา ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนจะมีกล้องถ่ายภาพ จนใน ศตวรรษที่ 19 มนุษย์ก็ประสบ ความสำเร็จในการคิดค้นกระบวนการ สร้างภาพ จากผลการทดลองของ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาความรู้ จากศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ เรื่องของแสงและกล้อง ถ่ายภาพ และสาขาเคมี ในส่วนที่ เกี่ยวกับฟิล์มสารไวแสงและน้ำยา สร้างภาพ

4 ประวัติการถ่ายภาพ (2) การถ่ายภาพเป็นการรวมหลักการ ที่สำคัญ 2 ประการเข้าด้วยกันคือ การทำให้เกิดภาพจำลองของวัตถุ สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ปรากฎบนฉาก รองรับได้และการใช้สื่อกลาง ในการ บันทึกภาพจำลองของวัตถุนั้น ให้ ปรากฎอยู่ได้อย่างคงทนถาวร การถ่ายภาพเป็นการรวมหลักการ ที่สำคัญ 2 ประการเข้าด้วยกันคือ การทำให้เกิดภาพจำลองของวัตถุ สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ปรากฎบนฉาก รองรับได้และการใช้สื่อกลาง ในการ บันทึกภาพจำลองของวัตถุนั้น ให้ ปรากฎอยู่ได้อย่างคงทนถาวร [Michael Busselle, The Encyclopedia of Photography,p10]

5 ประวัติการถ่ายภาพ (3) ในปี ค. ศ. 1925 บริษัท อี. ไลซ์ (E.Leiz) แห่งประเทศเยอรมัน ได้ ผลิตกล้อง ไลก้า 1 (Leica 1) ซึ่งเป็น กล้องที่ใช้กับฟิล์มขนาด 35 มม. ที่ สมบูรณ์เป็นตัวแรก ในปี ค. ศ. 1925 บริษัท อี. ไลซ์ (E.Leiz) แห่งประเทศเยอรมัน ได้ ผลิตกล้อง ไลก้า 1 (Leica 1) ซึ่งเป็น กล้องที่ใช้กับฟิล์มขนาด 35 มม. ที่ สมบูรณ์เป็นตัวแรก

6 ความรู้ แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพ ด้วยแสงแฟลช แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพ ด้วยแสงแฟลช ช่องว่างกับมุมกล้อง ช่องว่างกับมุมกล้อง กฎสามส่วน (Rule of Third) กฎสามส่วน (Rule of Third) ขนาดของหน่วยความจำและ ขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด ขนาดของหน่วยความจำและ ขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด

7 ความรู้ - แฟลช และเทคนิค การถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช การใช้แฟลชช่วยในการ ถ่ายภาพได้ดังนี้ การใช้แฟลชช่วยในการ ถ่ายภาพได้ดังนี้ 1. ช่วยให้สามารถถ่ายภาพในที่มืด หรือแสงสว่างไม่เพียงพอ แต่ต้อง ทำใจกับแสงสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ 2. เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งซึ่ง แสงอาทิตย์ส่องมาด้านหลัง ทำให้ วัตถุเกิดเงาดำ หรือการถ่ายย้อนแสง เราสามารถเปิดแฟลช ทำให้ได้ รายละเอียดสวยงาม 3. ช่วยให้ได้ภาพคมชัด ไม่พร่ามัว

8 ความรู้ - แฟลช และเทคนิค การถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสง แฟลช เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสง แฟลช การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อนจาก แฟลช (Bounce Flash) ด้วยการปล่อย แสงแฟลชให้ตกกระทบกับวัตถุ แล้ว จึงสะท้อนกลับมาที่ตัวแบบ อาจใช้ ร่มสะท้อนแสง ฝาผนัง หรือเพดาน เตี้ยๆ

9 ความรู้ - ช่องว่างกับมุม กล้อง ช่องว่าง ช่องว่าง ตัวอย่าง การเว้นช่องว่างเพื่อให้เกิด ความรู้สึกเคลื่อนไหวไปข้างหน้า

10 ความรู้ - มุมกล้องกับ ช่องว่าง มุมกล้อง การถ่ายภาพในมุมที่ ต่างกัน มีผลต่อความคิด ความรู้สึก แบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ มุมกล้อง การถ่ายภาพในมุมที่ ต่างกัน มีผลต่อความคิด ความรู้สึก แบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ 1. ภาพระดับสายตา ภาพที่ได้จะให้ ความรู้สึกเป็นปรกติธรรมดา ภาพตัวอย่าง การถ่ายภาพ ในมุมมองปรกติ

11 ความรู้ - มุมกล้องกับ ช่องว่าง มุมกล้อง การถ่ายภาพในมุมที่ ต่างกัน มีผลต่อความคิด ความรู้สึก แบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ มุมกล้อง การถ่ายภาพในมุมที่ ต่างกัน มีผลต่อความคิด ความรู้สึก แบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ 2. ภาพมุมต่ำ ภาพที่ได้จะให้ ความรู้สึกถึงความสูงใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริง แสดงถึงความสง่า แสดงถึงความสง่า ภาพตัวอย่าง การ ถ่ายภาพในมุมต่ำ

12 ความรู้ - มุมกล้องกับ ช่องว่าง มุมกล้อง การถ่ายภาพในมุมที่ ต่างกัน มีผลต่อความคิด ความรู้สึก แบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ มุมกล้อง การถ่ายภาพในมุมที่ ต่างกัน มีผลต่อความคิด ความรู้สึก แบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ 3. ภาพมุมสูง ภาพที่ได้จะให้ ความรู้สึกถึงความเล็กความต้อย ต่ำ ไม่มีความสำคัญ ภาพตัวอย่าง การ ถ่ายภาพในมุมสูง

13 ความรู้ – กฎสามส่วน (Rule of Third) กฎสามส่วนกล่าวไว้ว่า ไม่ว่าภาพ จะอยู่แนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็นสาม ส่วน ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอน แล้วลากเส้นแบ่งภาพทั้งสามเส้น จะเกิดจุดตัดกันทั้งหมด 4 จุด ซึ่ง จุดตัดของเส้นทั้งสี่นี้ เป็น ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการ จัดวางวัตถุที่ต้องการเน้นให้เป็น จุดเด่นหลัก ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้น เป็นส่วนสำคัญที่รองลงมา กฎสามส่วนกล่าวไว้ว่า ไม่ว่าภาพ จะอยู่แนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็นสาม ส่วน ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอน แล้วลากเส้นแบ่งภาพทั้งสามเส้น จะเกิดจุดตัดกันทั้งหมด 4 จุด ซึ่ง จุดตัดของเส้นทั้งสี่นี้ เป็น ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการ จัดวางวัตถุที่ต้องการเน้นให้เป็น จุดเด่นหลัก ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้น เป็นส่วนสำคัญที่รองลงมา

14 ความรู้ – กฎสามส่วน (Rule of Third)

15

16 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แนวเส้นแบ่ง 3 เส้นนี้ เป็นแนวในการจัดสัดส่วนของภาพ ได้ อย่างเช่นการจัดวางเส้นขอบฟ้าให้ อยู่ในแนวเส้นแบ่ง โดยให้ส่วนพื้นดิน และท้องฟ้าอยู่ในอัตราส่วน 3:1 หรือ 1:3 แต่ไม่ควรแบ่ง 1:1 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แนวเส้นแบ่ง 3 เส้นนี้ เป็นแนวในการจัดสัดส่วนของภาพ ได้ อย่างเช่นการจัดวางเส้นขอบฟ้าให้ อยู่ในแนวเส้นแบ่ง โดยให้ส่วนพื้นดิน และท้องฟ้าอยู่ในอัตราส่วน 3:1 หรือ 1:3 แต่ไม่ควรแบ่ง 1:1

17 ความรู้ – ขนาดของหน่วยความจำและ ขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด

18 ตัวอย่างการถ่ายภาพ Portrait/People Portrait/People

19 ตัวอย่างการถ่ายภาพ

20 ตัวอย่างการถ่ายภาพ Landscape/Cityscape Landscape/Cityscape

21 ตัวอย่างการถ่ายภาพ

22 ตัวอย่างการถ่ายภาพ Macro/Closeup Macro/Closeup

23 ตัวอย่างการถ่ายภาพ Animal Animal

24 ตัวอย่างการถ่ายภาพ Food Food

25 ตัวอย่างการถ่ายภาพ

26 ตัวอย่างการถ่ายภาพ

27 ตัวอย่างการถ่ายภาพ

28 หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือ เทคนิคการถ่ายภาพ ฉบับสมบูรณ์ Creative Photography หนังสือ เทคนิคการถ่ายภาพ ฉบับสมบูรณ์ Creative Photography

29 หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือชุด เทคนิคการถ่ายภาพ ฉบับสมบูรณ์ ผลงานคุณภาพ จาก ทีมงาน นิตยสาร SHUTTER PHOTOGRAPHY หนังสือชุด เทคนิคการถ่ายภาพ ฉบับสมบูรณ์ ผลงานคุณภาพ จาก ทีมงาน นิตยสาร SHUTTER PHOTOGRAPHY

30 อ่านใจ... จากการ ถ่ายภาพ เอามือกอดอก เอามือกอดอก นั่งไขว่ห้าง นั่งไขว่ห้าง ชอบทำหน้าตาทะเล้น เด๋อด๋า ชอบทำหน้าตาทะเล้น เด๋อด๋า วางมือไว้หลังศีรษะ วางมือไว้หลังศีรษะ ชอบหันใบหน้าด้านข้างเข้าหากล้อง ชอบหันใบหน้าด้านข้างเข้าหากล้อง ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย ยิ้มเห็นฟันนิดหน่อย ถ่ายรูปทีไร ยิ้มกว้างทุกที ถ่ายรูปทีไร ยิ้มกว้างทุกที เอามือจับที่คาง เอามือจับที่คาง

31 แหล่งที่มาของข้อมูล :

32

33

34 Thank You Presented by Nitima


ดาวน์โหลด ppt ประวัติการถ่ายภาพ (1) วิชาการถ่ายภาพ ได้มีการพัฒนา ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนจะมีกล้องถ่ายภาพ จนใน ศตวรรษที่ 19 มนุษย์ก็ประสบ ความสำเร็จในการคิดค้นกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google