งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 7. แสง => C o = 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ ) C = C o / n ( ตัวกลางใดๆ ) เมื่อ n = ดัชนีหักเหของแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 7. แสง => C o = 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ ) C = C o / n ( ตัวกลางใดๆ ) เมื่อ n = ดัชนีหักเหของแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 7. แสง => C o = 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ ) C = C o / n ( ตัวกลางใดๆ ) เมื่อ n = ดัชนีหักเหของแสง

2 2 การสะท้อนและ การหักเห แสงเดินทางไปตามแนวเส้นตรงตราบเท่าที่ยังไม่ เปลี่ยนแปลงตัวกลาง  rr tt nini ntnt กฎการหักเหของ snell กฎของการสะท้อน ถ้าแสงมีการเปลี่ยนทิศทาง ==> มีการ เปลี่ยนแปลงตัวกลางเกิดขึ้น

3 3 การสะท้อนกลับ หมดภายใน cc 100% 0%0%  c จะอยู่ในตัวกลางที่มี  สูงกว่า เกิดขึ้นเมื่อ  i สูง กว่า  c

4 4 เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optics) Cladding Core: SiO 2 แสงถูกกักภายในแกนกลางถ้า n core > n cladd 2 1 3 11 00 cc n0n0 n core n clad 1 2 3

5 5 วัตถุ เลนส์ วัตถุ มัดใยนำ แสง เลนส์ใกล้ ตา ไฟแสง สว่าง A มัดใยนำ แสง

6 6 การหักเหผ่านรอยต่อโค้งทรงกลม O A n1n1 soso sisi R n2n2 I C V Paraxial ray approximation ลำแสงจากจุดวัตถุตกลงบนผิวโค้งไม่ ไกลจากแนวแกนมุข ( ลำแสงทำมุม เล็กๆ )

7 7 การกำหนดเครื่องหมาย

8 8 s n1n1 n2n2 sisi soso n1n1 สำหรับเลนส์บาง d --> 0 fifi fofo FiFi FoFo f o = f i =f o การหักเหผ่าน เลนส์ บาง

9 9

10 10 กำลังขยาย แนวตั้ง : soso sisi yiyi yoyo FoFo FiFi + = ภาพจริงหัวกลับ

11 11 f2f f วัตถุจริงภาพจริง f2f f วัตถุจริง ภาพจริง f f วัตถุจริง ภาพเสมือ น การเกิดภาพจากเลนส์ f f วัตถุ จริง ภาพเสมื อน

12 12 ตาและการ มองเห็น ส่วนของตา n กระจกตา 1.37 น้ำตา 1.33 เยื่อเคลือบเลนส์ตา 1.38 เลนส์ตา 1.41 ของเหลวในกระบอกตา 1.33 กระจกตา - โฟกัส ภาพ - ระยะโฟกัส คงที่ เลนส์ตา - โฟกัส ภาพ - ระยะ โฟกัสปรับได้ ม่านตา - จำกัด ปริมาณแสง เรตินา - จอรับภาพ, เปลี่ยน สัญญาณแสงให้เป็น สัญญาณกระแส ประสาท

13 13 ระยะใกล้สุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด -- ระยะจุดใกล้ ระยะไกลสุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด -- ระยะจุดไกล  25 cm

14 14   สายตาสั้นและการ แก้ มองไกลไม่ชัด ( จุด ไกลไม่ถึง  ) ความโค้งกระจก มากกว่าปกติ หรือกระบอกลึกกว่า ปกติ หรือเลนส์ตานูนมาก ไป สายตาปกติ ระยะชัดไกลสุด สายตายาวมองจุดไกลปกติ สายตายาวที่แก้ไขแล้ว ใช้เลนส์เว้าช่วย สร้างภาพเสมือน เพื่อยืดระยะจุด ไกล

15 15 สายตายาวและ การแก้ มองใกล้ไม่ชัด ( จุดใกล้ไกลกว่าปกติ ) ความโค้งกระจกน้อยกว่าปกติ หรือกระบอกตาตี้นกว่าปกติ หรือเลนส์ตานูนไม่พอ ใช้เลนส์นูนช่วยสร้าง ภาพเสมือนเพื่อ ร่นระยะจุดใกล้ 25 cm สายตาปกติ  25 cm ระยะชัด ใกล้สุด 25 cm สายตาสั้นมอง จุดใกล้ปกติ สายตาสั้นที่แก้ไขแล้ว

16 16 การขยายภาพโดย แว่นขยาย SoSo 25 cm f แว่น ขยาย วัต ถุ ภาพเสมือ น ภา พ จริ ง เป็นเลนส์นูนที่ถูกใช้งานในการเกิดภาพเสมือน กำลังขยายมากที่สุดขณะภาพเกิดที่จุดใกล้ และแว่นชิดตาที่สุด กรณีแว่นชิดตา

17 17 การขยายภาพโดย กล้องจุลทรรศน์ เลนส์ใกล้วัตถุขยายภาพจริงหัวกลับ เลนส์ใกล้ตาขยายภาพเสมือนหัวตั้ง fofo fefe 25c m. l เลนส์ใกล้ วัตถุ เลนส์ใกล้ ตา s O1 S o2 ภาพ จริง 1 ภาพเสมือน 2 วัต ถุ กรณี f o << l และ f e << 25 cm


ดาวน์โหลด ppt 1 7. แสง => C o = 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ ) C = C o / n ( ตัวกลางใดๆ ) เมื่อ n = ดัชนีหักเหของแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google