งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน
เลนส์และกระจกโค้ง กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ ตา และ การเห็น กล้องถ่ายรูป 1

2 การหักเหผ่านรอยต่อโค้งทรงกลม
O A n1 so si h R fr n2 qi qt fo fi I C V Paraxial ray approximation ลำแสงจากจุดวัตถุตกลงบนผิวโค้งไม่ไกลจากแนวแกนมุข (ลำแสงทำมุมเล็กๆ) 2

3 การกำหนดเครื่องหมาย 3

4 การหักเหผ่าน เลนส์บาง
n1 n2 si2 so2 R2 วัตถุเสมือน2 ภาพ2 d s n1 n2 si1 so1 R1 ภาพจริง1 d --> 0 fi fo Fi Fo fo= fi=f 4

5 กำลังขยาย si yo Fo Fi yi so แนวตั้ง: 5

6 การเกิดภาพจากเลนส์ 2f f ภาพจริง วัตถุจริง วัตถุเสมือน ภาพเสมือน

7 การเกิดภาพของเลนส์ประกอบ
f1 7

8 กระจกโค้ง O R fi F O R si so I

9 การกำหนดเครื่องหมาย

10 ม่านตา -จำกัดปริมาณแสง
ตาและการมองเห็น กระจกตา - โฟกัสภาพ - ระยะโฟกัสคงที่ เลนส์ตา - โฟกัสภาพ - ระยะโฟกัสปรับได้ ม่านตา จำกัดปริมาณแสง เรตินา จอรับภาพ,เปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณกระแสประสาท ส่วนของตา n กระจกตา น้ำตา เยื่อเคลือบเลนส์ตา เลนส์ตา ของเหลวในกระบอกตา 10

11 ระยะจุดไกล <=> ระยะไกลสุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด @
ระยะจุดไกล <=> ระยะไกลสุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด @ ระยะจุดใกล้ <=> ระยะใกล้สุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด @ 25cm 11


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google