งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน เลนส์และกระจกโค้ง กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ ตา และ การเห็น กล้องถ่ายรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน เลนส์และกระจกโค้ง กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ ตา และ การเห็น กล้องถ่ายรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน เลนส์และกระจกโค้ง กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ ตา และ การเห็น กล้องถ่ายรูป

2 22 O A n1n1 soso sisi h R rr n2n2 ii tt oo ii I C V การหักเหผ่านรอยต่อ โค้งทรงกลม Paraxial ray approximation ลำแสงจากจุดวัตถุตกลงบนผิวโค้งไม่ ไกลจากแนวแกนมุข ( ลำแสงทำมุม เล็กๆ )

3 33 การกำหนด เครื่องหมาย

4 44 s n1n1 n2n2 s i1 s o1 R1R1 ภาพจริง 1 n1n1 n2n2 s i2 s o2 R2R2 วัตถุเสมือน 2 ภาพ 2 d การหักเหผ่าน เลนส์ บาง d --> 0 fifi fofo FiFi FoFo f o = f i =f

5 55 กำลังขยาย แนวตั้ง : soso sisi yiyi yoyo FoFo FiFi

6 6 การเกิดภาพจาก เลนส์ f f วัตถุ จริง ภาพเสมื อน f f วัตถุ เสมือน ภาพ จริง f 2f2f f 2f2f วัตถุ จริง ภาพ จริง f 2f2f f 2f2f วัตถุ จริง ภาพ จริง f f วัตถุ เสมือน ภาพจริง f f วัตถุ เสมือน ภาพเสมื อน f f วัตถุ จริง ภาพเส มือน

7 77 การเกิดภาพของเลนส์ประกอบ f1f1 f1f1

8 8 กระจกโค้ง O R fifi F O R sisi soso I

9 9 การกำหนดเครื่องหมาย

10 10 ตาและการมองเห็น ส่วนของตา n กระจกตา 1.37 น้ำตา 1.33 เยื่อเคลือบเลนส์ตา 1.38 เลนส์ตา 1.41 ของเหลวในกระบอกตา 1.33 กระจกตา - โฟกัส ภาพ - ระยะโฟกัส คงที่ เลนส์ตา - โฟกัส ภาพ - ระยะ โฟกัสปรับได้ ม่านตา - จำกัด ปริมาณแสง เรตินา - จอรับภาพ, เปลี่ยน สัญญาณแสงให้เป็น สัญญาณกระแส ประสาท

11 11 ระยะจุดใกล้ ระยะใกล้สุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด  25cm ระยะจุดไกล ระยะไกลสุดที่ตา โฟกัสภาพได้ชัด  


ดาวน์โหลด ppt 11 บทที่ 4 ระบบทางทัศนศาสตร์พื้นฐาน เลนส์และกระจกโค้ง กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ ตา และ การเห็น กล้องถ่ายรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google