งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์ วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์ วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์ วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

2 Free Powerpoint Templates Page 2 • โปรเจคเตอร์ เอาไว้สำหรับเชื่อมกับ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในการ นำเสนอสื่อการสอนต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อเข้า กับกล้อง VDO และเครื่องเล่น DVD หรือ มือถือบางรุ่นได้อีกด้วย วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

3 Free Powerpoint Templates Page 3 • โปรเจคเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่นิยม ใช้ในการเรียนการสอนหรือการ ประชุม เนื่องจากสามารถนำเสนอ ข้อมูลให้แก่ผู้ชมจำนวนมากๆให้ เห็นพร้อมๆ กัน วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

4 Free Powerpoint Templates Page 4 ประโยชน์ของ เครื่อง Visual วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

5 Free Powerpoint Templates Page 5 • เครื่อง visual หรือ ครื่องฉาย ภาพ 3 มิติ (Visualizer) คือ เครื่องมือการสอนระบบดิจิตอลซึ่ง ผู้สอนสามารถใช้แสดงและแบ่งปัน ข้อมูลที่เป็นภาพจริง ซึ่งนักเรียน สามารถมองเห็นเป็นแบบ 3 มิติ เหมือนภาพจริง ขยายภาพได้กว้าง สามารถมองเห็นทั้งชั้นเรียน และยัง ทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้น วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

6 Free Powerpoint Templates Page 6 1. นำเสนอวัตถุได้แทบทุกชนิด ตั้งแต่กระดาษ 1 แผ่นจนถึงสิ่งของ ชิ้นใหญ่ๆ ความสามารถของเครื่อง.... วัตถุที่สามารถฉายออกทาง เครื่องครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) มีดังนี้......... วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

7 Free Powerpoint Templates Page 7 วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

8 Free Powerpoint Templates Page 8 2. มีสีสันที่สว่างสดใส อีกทั้งยังใช้แสดง ให้เห็นภาพตัวบุคคลในห้องได้ด้วย วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

9 Free Powerpoint Templates Page 9 3. สามารถชี้, บันทึกหมายเหตุ, ขยาย ภาพเข้าและออก หรือเปลี่ยนมุมมองการ เห็นที่แตกต่างออกไป โดยการปรับหัว กล้องของเครื่อง วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

10 Free Powerpoint Templates Page 10 เราใช้ เครื่อง visual เพื่ออะไร วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

11 Free Powerpoint Templates Page 11 1. ฉายและขยายภาพวัตถุต่างๆ ลงบน จอใหญ่ ประโยชน์ที่ได้รับคือ การ ขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ทำ ให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิด, เพิ่มความกระตือรือร้นซึ่งส่งผลดีต่อ การสอน รวมทั้งนักเรียนยังสามารถ เห็นสิ่งที่ถูกฉายมาจากจุดใดจุดหนึ่งใน ชั้นเรียน ซึ่งเป็นการลดความแออัดใน การมุงดู ส่งผลดีต่อการจัดระเบียบใน ชั้นเรียน วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

12 Free Powerpoint Templates Page 12 2. สาธิตทักษะการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ครูสามารถสาธิตทักษะการปฏิบัติออกสู่ สายตาของทุกคนได้พร้อมกัน ประโยชน์ที่ได้รับคือ เครื่อง VISUAL ช่วยให้เข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนให้เข้าใจ ง่ายขึ้น เช่น งาน งานตัดเย็บ หรืองาน ทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยแสดงวิธี เคลื่อนไหวต่างๆ ใต้หัวกล้องเครื่อง VISUAL นักเรียนก็จะเห็นภาพและ เข้าใจง่ายขึ้น วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

13 Free Powerpoint Templates Page 13 3. สร้างบทเรียนให้มีชีวิตชีวาขึ้น เช่น เปลี่ยน สัตว์ตัวเล็กๆให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด ใหญ่โต นักเรียนจะตื่นตากับภาพธรรมชาติที่ เห็นจากเครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ ครูสามารถ ขยายภาพสิ่งมีชีวิตและแสดงการเคลื่อนไหว ของสิ่งนั้นรวมทั้งส่วนประกอบชิ้นเล็กๆให้ นักเรียนดูด้วยเครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ แทนการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับวงจรชีวิตที่น่า เบื่อ การนำเสนอด้วยของจริงนับว่าเป็นการ สอนที่น่าประทับใจที่สุดทางหนึ่ง วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

14 Free Powerpoint Templates Page 14 4. สร้างให้มีการโต้ตอบกันได้ในชั้นเรียน ให้ นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองลง บนกระดาษภายใต้เครื่องฉายให้เพื่อนๆใน ห้องเรียนเห็นทุกคนและให้นักเรียนคนอื่นๆมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้ครูได้เห็นว่า นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่สอนไปมาก น้อยเพียงใด วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

15 Free Powerpoint Templates Page 15 5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการ เตรียมการสอน ลดภาระในการทำสำเนาและ การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง กระดาษ เป็นต้น วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 ประโยชน์ของ เครื่องโปรเจคเตอร์ วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google