งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นายพชรดนัย บุญประเสริฐ ม.4/10 เลขที่ 5 2. นายปริญญา จีนสมุทร ม.4/10 เลขที่ 7 3. นายพุฒิพงศ์ วนะวนานนท์ ม.4/10 เลขที่ 17 4. นายสาธิต ตันตระกูล ม.4/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นายพชรดนัย บุญประเสริฐ ม.4/10 เลขที่ 5 2. นายปริญญา จีนสมุทร ม.4/10 เลขที่ 7 3. นายพุฒิพงศ์ วนะวนานนท์ ม.4/10 เลขที่ 17 4. นายสาธิต ตันตระกูล ม.4/10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. นายพชรดนัย บุญประเสริฐ ม.4/10 เลขที่ 5 2. นายปริญญา จีนสมุทร ม.4/10 เลขที่ 7 3. นายพุฒิพงศ์ วนะวนานนท์ ม.4/10 เลขที่ 17 4. นายสาธิต ตันตระกูล ม.4/10 เลขที่ 20 5. นายไตรรัตน์ ธัญยนพพร ม.4/10 เลขที่ 23 6. นางสาวกรรณิกา ปานเหลือ ม.4/10 เลขที่ 26 7. นางสาวสายรุ้ง นุชตลัย ม.4/10 เลขที่ 31 8. นางสาวธนพร ทองนอก ม.4/10 เลขที่ 40 9. นางสาวพัทธ์ธีรา วัชรพฤกษ์ ม.4/10 เลขที่ 42

2 1) บ้านของชาวญี่ปุ่น สมัยก่อนแบ่งออกเป็นกี่ ชนิด มีลักษณะอย่างไร บ้าง

3 บ้านของชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน แบ่งได้เป็นสองชนิดใหญ่ ๆ คือเป็นบ้านสำหรับชาวเกษตร และบ้านสำหรับชาวเมือง บ้านของชาวเกษตรมีหลังคา เป็นหญ้า บ้านของชาวเมืองมี หลังคาเป็นกระเบื้อง

4 2) บ้านพักที่มีมาแต่ ดั้งเดิมของชาวฮั่นใน กรุงปักกิ่ง คือ ?

5 บ้านพักที่มีมาแต่ดั้งเดิมของ ชาวฮั่นคือ ซื่อเหอย่วน หรือ ว่า บ้านชั้นเดียวที่สร้าง ขึ้น ล้อมรอบลานบ้านทั้ง 4 ด้านที่ มีซื่อเหอย่วนในกรุงปักกิ่ง เป็นแบบฉบับ ส่วนมาก แบ่งเป็นสองส่วนคือ ลาน ด้านหน้ากับลานด้านหลัง ห้องทางด้านเหนือในลาน ด้านหน้า

6 3) ทำไมคนเกาหลี ส่วนใหญ่ในเมือง ใหญ่ชอบที่พักใน อาคารสูงมากกว่า บ้านเดี่ยว

7 คนเกาหลีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ นิยมอาศัยในอาคารสูง มากกว่าบ้านเดี่ยว สาเหตุ เพราะสะดวกสบายกว่า มี สาธารณูปโภคครบครัน อยู่ ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินและ ขนส่งมวลชน ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียนของลูกๆ ฯลฯ

8 4) บ้านกัมพูชามีความ แตกต่างในขนาด ตั้งแต่ กี่เมตรร ถึงกี่ เมตร

9 ในชนบทที่ทันสมัยกัมพูชา ครอบครัวนิวเคลียร์โดยปกติ จะอาศัยอยู่ในบ้าน ที่อาจมี ความแตกต่างในขนาดตั้งแต่ 46 เมตรถึง 60 เมตร มันถูก สร้างกรอบไม้ที่มีหลังคามุง และผนังของทอไม้ไผ่ บ้าน เขมร มักจะยกใต้ถุนให้มาก ที่สุดเท่า 3 เมตรบนเสาสำหรับ การป้องกันจากน้ำท่วม ประจำปี สอง บันได ไม้หรือ บันได ให้เข้าถึงบ้าน หลังคา มุงจากที่สูงชันยื่นออกผนัง บ้านป้องกัน การตกแต่ง ภายใน จากฝน

10 5) คนไทยส่วน ใหญ่ชอบปลูก บ้านแบบไหนและ ชอบประกอบ อาชีพอะไรและ ชอบปลูกบริเวณ ใด ?

11 คนไทยนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านโปร่ง สบาย น้ำไม่ท่วม เนื่องจาก คนไทยส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมจึงนิยมปลูก บ้านบริเวณริมแม่น้ำ ออกแบบ ให้เป็นหลังคาทรงสูง


ดาวน์โหลด ppt 1. นายพชรดนัย บุญประเสริฐ ม.4/10 เลขที่ 5 2. นายปริญญา จีนสมุทร ม.4/10 เลขที่ 7 3. นายพุฒิพงศ์ วนะวนานนท์ ม.4/10 เลขที่ 17 4. นายสาธิต ตันตระกูล ม.4/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google