งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาเขมร เป็นหนึ่งในภาษาหลัก ของภาษากลุ่มออสโตรเอเซีย ติก และได้รับอิทธิพลมาจากภาษา สันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ มาจากอิทธิพล ของศาสนาพุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาเขมร เป็นหนึ่งในภาษาหลัก ของภาษากลุ่มออสโตรเอเซีย ติก และได้รับอิทธิพลมาจากภาษา สันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ มาจากอิทธิพล ของศาสนาพุทธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ภาษาเขมร เป็นหนึ่งในภาษาหลัก ของภาษากลุ่มออสโตรเอเซีย ติก และได้รับอิทธิพลมาจากภาษา สันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ มาจากอิทธิพล ของศาสนาพุทธ และศาสนา ฮินดู ต่อวัฒนธรรมของชาวเขมร ในขณะที่อิทธิพลอื่นๆ เช่น จาก ภาษาไทย และภาษาลาว เป็นผล มาจากการติดต่อกันทางด้านภาษา และความใกล้ชิดกันในทาง ภูมิศาสตร์ ภาษาเขมรแปลกไปจาก ภาษาในประเทศเพื่อนบ้าน ( ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษา เวียดนาม ) เนื่องจากไม่มีเสียง วรรณยุกต์

5 นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมือง พระ นคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้าง ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถาน ประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับ การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ เพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอด มาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

6 อาม็อก (Amok) อาหารคาว ยอดนิยมของกัมพูชา มี ลักษณะคล้ายห่อหมกไทย โดยเป็นการนำเนื้อปลาสดๆ มา ลวกเครื่องแกง และกะทิ แล้ว ทำให้สุกโดยการนำไปนึ่ง ซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อปลาแล้ว อาจเลือกใช้เนื้อไก่แทน ส่วน สาเหตุที่คนในประเทสกัมพูชา นิยมรับประทานปลา เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศของกัมพูชา มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ ปลาเป็นอาหารที่หารับประทาน ได้ง่ายนั่นเอง

7 กัมพูชามีดอกไม้ประจำชาติ เป็น ดอกลำดวน (Rumdul) ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็ง เล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบบ กรุ่น ๆ ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิด หนึ่งเพราะมีความหมายถึง ความสดชื่นหอมกรุ่น และเป็น ดอกไม้สำหรับสุภาพสตรี วิธี ปลูกที่ถูกต้อง ต้องปลูกไว้ใน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัว บ้าน ที่สำคัญต้องปลูกใน วันพุธ ด้วยนะ

8 ศิลปะการดนตรีของกัมพูชาได้รับอิทธิพลจาก วัฒนธรรมพราหมณ์ - ฮินดู มีนาฏกรรมทางศาสนาและ เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ การแสดงบางชนิดใช้วงพิณพาทย์ (pinpeat) ที่ประกอบด้วย ฉิ่ง ระนาด ปี กระจับปี่ฆ้อง ซอ และกลองหลายชนิด การเคลื่อนไหวแต่ละท่าจะ เป็นแนวคิดแทนสิ่งต่างๆ การฟื้นฟูนาฏศิลป์เกิดขึ้นมาก ในราว พ. ศ. 2493 โดยพระนางสีสุวัตถิ์ กุสุมนารีรัตน์

9


ดาวน์โหลด ppt ภาษาเขมร เป็นหนึ่งในภาษาหลัก ของภาษากลุ่มออสโตรเอเซีย ติก และได้รับอิทธิพลมาจากภาษา สันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ มาจากอิทธิพล ของศาสนาพุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google