งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาต่อในประเทศจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาต่อในประเทศจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาต่อในประเทศจีน
จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจวิน

2 ที่มาของโครงงาน ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจัดการศึกษาของไทยเรากำลังก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติระดับสากล โดยการใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางอย่างเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลและหลักการดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะค้นคว้าว่าในการที่เราจะทำการค้าระหว่างไทย-จีน เราควรจะเข้าศึกษาต่อในเมืองใดจึงจะเหมาะสม ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในประเทศจีนอาจจะเปิดเรียนแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันไป แต่หากว่าเราต้องการที่จะเรียนสาขาวิชาที่เราสนใจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับอาชีพที่เราอย่างจะเป็น เช่น การทำการค้าระหว่างไทย – จีน เราควรจะดูว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยแห่งไหนในประเทศจีนที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงเมื่อเราเรียนจบแล้วสามารถที่จะทำการค้าระหว่างไทย – จีน ได้เลย ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าประวัติและความเป็นการค้าระหว่างไทย – จีน เกิดขึ้นเมื่อไรและมีรูปแบบการค้าอย่างไรบ้างและทราบสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละเมืองที่น่าสนใจ

3 การค้าระหว่างประเทศไทยกับจีน
1.ความสัมพันธ์ทางการค้า ภาครัฐบาล ภาคเอกชน 2 .รูปแบบการค้า การค้าปกติ การค้าผ่านแดน 3 .ช่องการจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มสินค้าเกษตร อาหารทะเล สินค้าวัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค

4 การค้าระหว่างประเทศของไทย

5 แนะนำเมืองที่น่าสนใจในการศึกษาและทำการค้าไทย - จีน
1.ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง 2. เทียนจิน หรือ เทียนสิน คือหนึ่งใน 4 เทศบาลนครของจีน เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจีนแผ่นดินใหญ่ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีน มีฉายา "เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ" เนื่องจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเช่าของตะวันตก การส่งออกอุตสาหกรรมหนัก เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

6 3.เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลกเซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้

7 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาต่อในประเทศจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google