งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจวิน.  ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ ประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจัดการศึกษาของไทยเรากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจวิน.  ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ ประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจัดการศึกษาของไทยเรากำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจวิน

2  ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ ประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจัดการศึกษาของไทยเรากำลัง ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติระดับสากล โดยการใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางอย่างเห็น ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลและหลักการดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะ ค้นคว้าว่าในการที่เราจะทำการค้าระหว่างไทย - จีน เราควรจะเข้าศึกษาต่อในเมือง ใดจึงจะเหมาะสม ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในประเทศจีนอาจจะเปิดเรียนแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่าง กันไป แต่หากว่าเราต้องการที่จะเรียนสาขาวิชาที่เราสนใจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ อาชีพที่เราอย่างจะเป็น เช่น การทำการค้าระหว่างไทย – จีน เราควรจะดูว่าในแต่ ละมหาวิทยาลัยแห่งไหนในประเทศจีนที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงเมื่อเราเรียนจบแล้ว สามารถที่จะทำการค้าระหว่างไทย – จีน ได้เลย ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าประวัติและความเป็นการค้าระหว่างไทย – จีน เกิดขึ้นเมื่อไรและมีรูปแบบการค้าอย่างไรบ้างและทราบสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละ เมืองที่น่าสนใจ

3  1. ความสัมพันธ์ทางการค้า ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน  2. รูปแบบการค้า การค้าปกติ การค้าผ่านแดน  3. ช่องการจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มสินค้าเกษตร อาหารทะเล สินค้าวัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค

4

5 1. ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาด ใหญ่อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเป็นศูนย์กลาง ทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง 2. เทียนจิน หรือ เทียนสิน คือหนึ่งใน 4 เทศบาลนครของจีน เทศบาลนคร เทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจีนแผ่นดินใหญ่ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีน มีฉายา " เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ " เนื่องจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเช่าของตะวันตก การส่งออก อุตสาหกรรมหนัก เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบ ตะวันตก

6  3. เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่ บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษ แบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้ อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือ ที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลกเซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้าน ชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่าง หนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็น สัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้

7 อ้างอิง www.aecthai.com www.banjean.com www.knowchinese.com www.lang-road.com http://www.youtube.com/watch?v=G0z6XV sJtQ0ww.toeasteducation.com


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจวิน.  ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ ประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจัดการศึกษาของไทยเรากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google