งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน ความรู้ด้านข้อมูล เชิงพื้นที่ โครงสร้างบ้าน ตัวบุคคล ความมีศิลปะและการนำออกมาใช้ ทุกคนมีศิลปะในตนเองจะนำมาใช้เมื่อ ต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน ความรู้ด้านข้อมูล เชิงพื้นที่ โครงสร้างบ้าน ตัวบุคคล ความมีศิลปะและการนำออกมาใช้ ทุกคนมีศิลปะในตนเองจะนำมาใช้เมื่อ ต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน ความรู้ด้านข้อมูล เชิงพื้นที่ โครงสร้างบ้าน ตัวบุคคล ความมีศิลปะและการนำออกมาใช้ ทุกคนมีศิลปะในตนเองจะนำมาใช้เมื่อ ต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลักการของศิลปะเพื่อการออกแบบสวน เป็นหลักเดียวกันกับศิลปะแขนงอื่น เช่น จิต กรรม ปฏิมากรรม บทที่ 6

2 ความกลมกลืน (unity) หมายถึงลักษณะความกลมกลืนกัน ของทุกสิ่งภายในบ้านและสวน รูปแบบสไตล์ของบ้านและสวนต้องไป ด้วยกัน บ้านทรงไทย สวนแบบไทย บ้านญี่ปุ่น สวนแบบญี่ปุ่น วัสดุที่ใช้สร้างบ้านและสวนต้อง กลมกลืนกัน ต้นไม้ หิน รูปปั้น น้ำพุ น้ำตก ทางเท้า รั้ว ศาลา

3

4 รูปแบบของสวน (styles) Formal style ใช้รูปทรงทางเรขาคณิต แบ่งให้ สมดุล Informal style ไม่ใช้รูปทรงทางเรขาคณิต อาศัย หลักในการจัดวางวัสดุให้สมดุล โดยมวลร่วม แต่น้ำหนักไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน Abstract style จัดพรรณไม้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ เน้นสี ตัดกัน

5 Formal style

6

7 Informal style

8 Abstract style

9 เวลา (Timing) ศิลปะอื่น ๆ สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ สวยงามทันตา งานจัดสวนต้องรอเวลาให้ต้นไม้โต 5-10 ปีข้างหน้า งานจัดสวนจึงต้องเข้าใจถึง ธรรมชาติของพรรณไม้ และต้องมี จิตนาการถึงอนาคต

10 สัดส่วน (scale) องค์ประกอบของสวนต้องมีสัดส่วน ตามความเป็นจริง การจัดวัสดุจัดสวนจะเหมือนกันกับการ จัดวางวัสดุตกแต่งห้อง Overhead plane Vertical space divider Base plane

11 การแบ่งพื้นที่ (space division) ที่โล่ง สนามหญ้า น้ำ ลานหิน ใน บริเวณโล่งแจ้ง ที่ทึบ ต้นไม้ให้ร่ม อาคาร ศาลา เรือน ไม้ระแนง อัตราส่วนระหว่างที่โล่งกับที่ ทึบ 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30

12 เส้น (line) ความหมายและความรู้สึกของเส้น ให้จิตนาการและความรู้สึกของ มนุษย์ต่างกัน เส้นตรงแนวนอน สงบ ราบเรียบ เส้นตรงแนวตั้ง ตื่นเต้น เคลื่อนไหว

13 เส้นตรงแนว ทแยง รวดเร็ว ว่องไว เส้นโค้ง เคลื่อนที่ช้าหรือ เร็ว

14 รูปร่าง (Form) เมื่อนำเส้นชนิดต่างๆกันมาต่อกันจะ เกิดเป็นรูปร่าง ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน

15 การวางรูปร่างต่างๆ พิจารณาจาก style, scale, space, color

16 ผิวสัมผัส ( texture) ผิวสัมผัสหยาบ ให้ความรู้สึกหยาบกระด้าง บีบบังคับ เชื่องช้าโบราณ ผิวสัมผัสละเอียด ให้ความรู้สึกร่าเริง ลึกลับ ต้องจัดให้สองสิ่งนี้เหมาะสมกัน สวนญี่ปุ่นหยาบ สเปนตัดกันอย่าง ชัดเจน อังกฤษใกล้เคียงกันและกลมกลืนกัน

17

18

19

20 สี (color) สร้างให้สวนสวยเกิดความหมาย มากมายตามสีของวัสดุต่างๆที่ใช้จัด สาน แม่สี โทนสี สีตรงข้าม

21 การใช้สีในงานจัดสวน * Contrac t * Unit y

22 หลักจิตวิทยาในการจัดสวน (Psychology of design) มนุษย์จะถอยห่าง จากสิ่งใด มนุษย์จะเดินเข้าหา สิ่งใด มนุษย์ต่อความ ราบเรียบ มนุษย์ต่อการเดิน ขึ้นสู่ที่สูง มนุษย์ต่อการเดิน ขึ้นสู่ที่ต่ำ

23 การออกแบบสวนให้มีจุด สนใจ ให้มีชีวิต...................... ไม่น่าเบื่อ ทำให้น่าตกใจ.............. กระตุ้น ความรู้สึก ทำให้สวยงาม.............. ประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ..... พยายามที่จะ ประสบความสำเร็จ มีเหตุผล แปลกตาประหลาด หายาก สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการศึกษา

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน ความรู้ด้านข้อมูล เชิงพื้นที่ โครงสร้างบ้าน ตัวบุคคล ความมีศิลปะและการนำออกมาใช้ ทุกคนมีศิลปะในตนเองจะนำมาใช้เมื่อ ต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google