งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ควรเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะทั้งสองแบบ เหมาะสมสำหรับการจัดสัดส่วนต่าง ๆ ลงตัวได้ดีควรที่จะเป็นที่ราบสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ควรเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะทั้งสองแบบ เหมาะสมสำหรับการจัดสัดส่วนต่าง ๆ ลงตัวได้ดีควรที่จะเป็นที่ราบสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ควรเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะทั้งสองแบบ เหมาะสมสำหรับการจัดสัดส่วนต่าง ๆ ลงตัวได้ดีควรที่จะเป็นที่ราบสูง น้ำ ท่วมไม่ถึง สภาพดินดี

3 2. สถานที่ สถานศึกษาเป็นองค์กร หนึ่งในสังคมที่มีหน้าที่เตรียมพลเมือง ที่ดีให้กับสังคมจึงจำเป็นต้องหา สถานที่ให้เหมาะสมเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ทำหน้าที่จัดการความรู้ พัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด พัฒนา ศักยภาพให้เกิดขึ้นใน เด็ก และ เยาวชน จึงควรต้องเป็นรูปแบบ ตัวอย่างที่ทันสมัย และเป็นแบบอย่าง ของคนทั่วไป คำนึงถึงความ สะดวกสบาย มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย เกิดความ สมดุล ระหว่างคนกับธรรมชาติมีความ สอดคล้องกัน

4 3. รั้ว เป็นสิ่งที่แสดงอาณาเขต หรือ ขอบเขตในความรับผิดชอบดูแลของ สถานศึกษา ดังนั้น รั้วโรงเรียนควรเป็น รั้วที่เตี้ยโปร่งมองเห็น เวลาผู้คนเดินผ่าน ไป - มา จะได้เห็นความเคลื่อนไหว และ เหมาะในการดูแลความปลอดภัย ทำให้ การบริหารงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ รั้ว ด้านหลัง ด้านข้างทั้ง 3 ด้าน ควรปลูก ต้นไม้สูง ภายในแถวรั้วคอนกรีตทึบ ควร ปลูกต้นสน และระหว่างต้นสนกับรั้ว คอนกรีตควรปลูกต้นไผ่

5 4. ประตูเข้า - ออก ด้านซ้ายของ สถานศึกษาด้านเดียว เพราะผู้มาเยือน เวลาขับรถผ่านด้านหน้าโรงเรียนได้ ชมความสง่างามของโรงเรียนก่อนเข้า โรงเรียน การมีประตูเข้าออกทางเดียว สามารถควบคุมดูแลนักเรียนและความ ปลอดภัยในการตรวจตรา ประหยัด งบประมาณกว่าประตูหลายด้าน

6 5. ป้ายชื่อโรงเรียน ขนาด เหมาะสม กับโรงเรียน ทำให้สง่างาม ที่ตั้งป้าย ติดกับรั้วโรงเรียนด้านหน้ากึ่งกลาง หรือมุมประตูเข้าออก เพื่อให้มองเห็น ง่าย เป็นสง่า ภูมิฐาน ตัวอักษรควร ถูกต้องตามหลักแบบภาษาไทย บริเวณติดตั้งป้ายต้องสะอาด เรียบร้อยไม่รกรุงรังควรมีลักษณะแผง ผนังทึบตัน แข็งแรง

7 6. ถนนภายในโรงเรียน ต้องกว้างพอ ให้รถวิ่งสวนได้เพื่อความคล่องตัวใน การสัญจร บริเวณสี่แยกจุดตัดควรมี พื้นที่พอทำวงเวียน เพื่อความปลอดภัย จาก การวิ่งของรถตามหลักของวง เวียน มีการชลอความเร็ว ลดความเร็ว ขวาไปก่อนมีน้ำใจต่อกันมีป้ายจราจร ตามความเหมาะสม เพื่อการเรียนรู้กฎ จราจร มีที่จอดรถของครูและผู้มา ติดต่อ ผู้ปกครอง ด้านหลังอาคาร อำนวยการ

8 7. การระบายน้ำ ต้องมีท่อระบาย น้ำหรือรางระบายน้ำ เมื่อฝนตกแล้ว น้ำไม่ท่วมขังและต้องไม่มีน้ำขังใน รางระบายน้ำ เพราะอาจเน่าเสียส่ง กลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และสัตว์นำโรค

9 8. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยทั่วไป ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นตาม สภาพของโรงเรียนที่พอจะทำได้ มี การจัดสวนหย่อมจัดที่นั่งพักผ่อน สำหรับนักเรียน ตลอดจนบรรยากาศ ต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียนให้เข้ามา อยู่ในโรงเรียนแล้วมีความสุข อยากที่ จะมาโรงเรียนเพราะชอบบรรยากาศ ของโรงเรียนและเกิดความรักความ ภาคภูมิใจในโรงเรียน

10 9. การจัดทำเส้นทางการ เดินทาง กำหนดเส้นทาง มา โรงเรียน เขียนแผนที่บริเวณรอบ โรงเรียน หรือให้นักเรียนเขียน แผนที่ชุมชน นักเรียนช่วยกำหนด เส้นทาง ที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้าน ของตนมาโรงเรียน โดยเลือก เส้นทางที่มีการจราจรน้อยที่สุด เมื่อจัดทำแผนที่กำหนดเส้นทาง เดินทางเท้าเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนควรส่งแผนที่ไปให้ทาง บ้านหรือผู้ปกครอง เพื่อจะได้ ศึกษา และรับรู้การเดินทางของ นักเรียน

11 ข้อเสนอแนะของกลุ่ม สถานที่ตั้งของโรงเรียนควรห่าง จากแหล่งอบายมุข เช่น ร้านขายสุรา ผับ บาร์ ต่างๆในรัศมีไม่ต่ำกว่า 500 เมตร, โรงงานต่างๆที่ปล่อยก๊าซหรือ ควันพิษในรัศมีไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร, สนามบิน ในรัศมีไม่ต่ำกว่า 3 กิโลเมตร • สถานที่ตั้งของโรงเรียนควรห่าง จากแหล่งอบายมุข เช่น ร้านขายสุรา ผับ บาร์ ต่างๆในรัศมีไม่ต่ำกว่า 500 เมตร, โรงงานต่างๆที่ปล่อยก๊าซหรือ ควันพิษในรัศมีไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร, สนามบิน ในรัศมีไม่ต่ำกว่า 3 กิโลเมตร

12 สมาชิกกลุ่ม 1 นายพิมล แจ่มคีรีรัตน์ 52181105 นางสาวจริยา เมืองตา แก้ว 52181112 นางสาวจริยา เมืองตา แก้ว 52181112 นางสาวศันสนีย์ สิงห์ตา 52181142 นางสาวศันสนีย์ สิงห์ตา 52181142


ดาวน์โหลด ppt 1. พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ควรเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะทั้งสองแบบ เหมาะสมสำหรับการจัดสัดส่วนต่าง ๆ ลงตัวได้ดีควรที่จะเป็นที่ราบสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google