งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเลที่ตั้งสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเลที่ตั้งสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเลที่ตั้งสถานศึกษา

2 การเลือกทำเลที่ตั้งสถานศึกษาใหม่ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
1.  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะทั้งสองแบบ เหมาะสมสำหรับการจัดสัดส่วนต่าง ๆ ลงตัวได้ดีควรที่จะเป็นที่ราบสูง น้ำท่วมไม่ถึง สภาพดินดี

3 2. สถานที่ สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งในสังคมที่มีหน้าที่เตรียมพลเมืองที่ดีให้กับสังคมจึงจำเป็นต้องหาสถานที่ให้เหมาะสมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำหน้าที่จัดการความรู้ พัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด พัฒนาศักยภาพให้เกิดขึ้นใน เด็ก และเยาวชน จึงควรต้องเป็นรูปแบบตัวอย่างที่ทันสมัย และเป็นแบบอย่าง ของคนทั่วไป คำนึงถึงความสะดวกสบาย มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย เกิดความสมดุล ระหว่างคนกับธรรมชาติมีความสอดคล้องกัน

4 3.  รั้ว เป็นสิ่งที่แสดงอาณาเขต หรือขอบเขตในความรับผิดชอบดูแลของสถานศึกษา ดังนั้น รั้วโรงเรียนควรเป็นรั้วที่เตี้ยโปร่งมองเห็น เวลาผู้คนเดินผ่านไป-มา จะได้เห็นความเคลื่อนไหว และเหมาะในการดูแลความปลอดภัย ทำให้การบริหารงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ รั้วด้านหลัง ด้านข้างทั้ง 3 ด้าน ควรปลูกต้นไม้สูง ภายในแถวรั้วคอนกรีตทึบ ควรปลูกต้นสน และระหว่างต้นสนกับรั้วคอนกรีตควรปลูกต้นไผ่

5   4. ประตูเข้า-ออก ด้านซ้ายของสถานศึกษาด้านเดียว เพราะผู้มาเยือนเวลาขับรถผ่านด้านหน้าโรงเรียนได้ชมความสง่างามของโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียน การมีประตูเข้าออกทางเดียวสามารถควบคุมดูแลนักเรียนและความปลอดภัยในการตรวจตรา ประหยัดงบประมาณกว่าประตูหลายด้าน

6 5. ป้ายชื่อโรงเรียน ขนาด เหมาะสมกับโรงเรียน ทำให้สง่างาม ที่ตั้งป้ายติดกับรั้วโรงเรียนด้านหน้ากึ่งกลางหรือมุมประตูเข้าออก เพื่อให้มองเห็นง่าย เป็นสง่า ภูมิฐาน ตัวอักษรควรถูกต้องตามหลักแบบภาษาไทย บริเวณติดตั้งป้ายต้องสะอาด เรียบร้อยไม่รกรุงรังควรมีลักษณะแผงผนังทึบตัน แข็งแรง

7 6. ถนนภายในโรงเรียน ต้องกว้างพอให้รถวิ่งสวนได้เพื่อความคล่องตัวในการสัญจร บริเวณสี่แยกจุดตัดควรมีพื้นที่พอทำวงเวียน เพื่อความปลอดภัยจาก การวิ่งของรถตามหลักของวงเวียน  มีการชลอความเร็ว  ลดความเร็ว ขวาไปก่อนมีน้ำใจต่อกันมีป้ายจราจร ตามความเหมาะสม เพื่อการเรียนรู้กฎจราจร มีที่จอดรถของครูและผู้มาติดต่อ  ผู้ปกครอง ด้านหลังอาคารอำนวยการ

8 7. การระบายน้ำ ต้องมีท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำ เมื่อฝนตกแล้วน้ำไม่ท่วมขังและต้องไม่มีน้ำขังในรางระบายน้ำ เพราะอาจเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสัตว์นำโรค

9    8. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยทั่วไป ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นตามสภาพของโรงเรียนที่พอจะทำได้  มีการจัดสวนหย่อมจัดที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักเรียน ตลอดจนบรรยากาศต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วมีความสุข อยากที่จะมาโรงเรียนเพราะชอบบรรยากาศของโรงเรียนและเกิดความรักความภาคภูมิใจในโรงเรียน

10 9. การจัดทำเส้นทางการเดินทาง  กำหนดเส้นทาง มาโรงเรียน เขียนแผนที่บริเวณรอบโรงเรียน หรือให้นักเรียนเขียนแผนที่ชุมชน นักเรียนช่วยกำหนดเส้นทาง ที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้านของตนมาโรงเรียน โดยเลือกเส้นทางที่มีการจราจรน้อยที่สุด เมื่อจัดทำแผนที่กำหนดเส้นทางเดินทางเท้าเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนควรส่งแผนที่ไปให้ทางบ้านหรือผู้ปกครอง เพื่อจะได้ศึกษา และรับรู้การเดินทางของนักเรียน

11 ข้อเสนอแนะของกลุ่ม สถานที่ตั้งของโรงเรียนควรห่างจากแหล่งอบายมุข เช่น ร้านขายสุรา ผับ บาร์ ต่างๆในรัศมีไม่ต่ำกว่า 500 เมตร, โรงงานต่างๆที่ปล่อยก๊าซหรือควันพิษในรัศมีไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร, สนามบิน ในรัศมีไม่ต่ำกว่า 3 กิโลเมตร

12 สมาชิกกลุ่ม 1 นายพิมล แจ่มคีรีรัตน์ 52181105
นายพิมล แจ่มคีรีรัตน์ นางสาวจริยา เมืองตาแก้ว นางสาวศันสนีย์ สิงห์ตา


ดาวน์โหลด ppt ทำเลที่ตั้งสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google