งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายนกนางแอ่น (Swallows) แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีความ ยาวตัว 15 เซนติเมตร ตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน เข้ม ใต้คอสีน้ำตาลดำ หน้าผากมีขนสีดำ คล้ายกำมะหยี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายนกนางแอ่น (Swallows) แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีความ ยาวตัว 15 เซนติเมตร ตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน เข้ม ใต้คอสีน้ำตาลดำ หน้าผากมีขนสีดำ คล้ายกำมะหยี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายนกนางแอ่น (Swallows) แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีความ ยาวตัว 15 เซนติเมตร ตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน เข้ม ใต้คอสีน้ำตาลดำ หน้าผากมีขนสีดำ คล้ายกำมะหยี่ ขาและแข้งเป็นสีชาพู จุดเด่น ที่เห็นได้ชัดคือ นกเจ้าฟ้าฯ จะมีขอบตาสีขาว เป็นวงรอบตาเห็นได้ชัดเจน ทำให้เห็นเหมืน ว่าตาของมันพองโปนขึ้นมา ชาวบ้านเรียกนก ชนิดนี้ว่า " นกตาพอง " บริเวณสะโพกมีแถบ สีขาวขนาดใหญ่เด่นชัด และในขณะที่นก นางแอ่นมีขนหางยาวแฉกลึกนั้น นกเจ้าฟ้าฯ จะมีหางสั้นกลมมน และนกที่โตเต็มที่แล้วจะมี แกนหางคู่กลางเส้นเล็กๆ 2 เส้น ยี่นยาว ออกมาประมาณ 8.5 เซนติเมตร คล้ายหาง นกหางบ่วง แต่ปลายบ่วงมีขนาดเล็กมาก มี ความกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาว ประมาณ 35 มิลลิเมตร ปากของนกเจ้าฟ้าฯ มีลักษณะแบนกว้างกว่าปากของนกนางแอ่น มาก

4 ลำตัวป้อม หัวเล็ก ขนปกคลุม ลำตัวหลากสี แต่ที่พบมากที่สุดมีสี เทาเข้ม และมีแถบใหญ่สีดำขวางที่ ปีกสองเส้น คอมีแถบสีเขียวเหลือบ ปากดำและขาแดง เป็นต้นตระกูล ของนกพิราบที่เลี้ยงกันอยู่ใน ปัจจุบัน นกที่พบตามธรรมชาติมัก เกาะอยู่ตามสายไฟหรือหลังคาสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆอาหารได้แก่ เมล็ด พืช ผสมพันธุ์ตลอดทั้งปี ทำรังตาม สิ่งก่อสร้างหรือซอกหิน วางไข่ครั้ง ละ 2 ฟอง เป็นนกประจำถิ่นที่พบได้ ง่ายทั่วประเทศ ตามพื้นที่ เกษตรกรรม ป่าละเมาะ และป่าโปร่ง

5 ลักษณะคล้ายนกเขาใหญ่ ต่างกันตรงที่มีแถบสีดำข้าง คอแบ่งเป็นสองแถบไม่ ต่อเนื่องกัน และในแถบเป็น ลายขีดขาวไม่เป็นจุดอย่าง นกเขาใหญ่ อาศัยอยู่ตามป่า เต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง ป่ารุ่น และป่าละเมาะ บางครั้งพบ เป็นฝูงใหญ่มาก มักหากิน ตามพื้นดิน อาหารคือ เมล็ด พืช ขุยไผ่และยอดอ่อนของ พืช ผสมพันธุ์เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ทำรังตามต้นไม้หรือกิ่งไผ่ สูงจากพื้นดินประมาณ 1.5- 3.6 เมตร วางไข่ 2 ฟอง เป็น นกประจำถิ่นที่พบได้น้อย มี บางส่วนเป็นนกอพยพช่วง นอกฤดูผสมพันธุ์ ลักษณะคล้ายนกเขาใหญ่ ต่างกันตรงที่มีแถบสีดำข้าง คอแบ่งเป็นสองแถบไม่ ต่อเนื่องกัน และในแถบเป็น ลายขีดขาวไม่เป็นจุดอย่าง นกเขาใหญ่ อาศัยอยู่ตามป่า เต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง ป่ารุ่น และป่าละเมาะ บางครั้งพบ เป็นฝูงใหญ่มาก มักหากิน ตามพื้นดิน อาหารคือ เมล็ด พืช ขุยไผ่และยอดอ่อนของ พืช ผสมพันธุ์เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ทำรังตามต้นไม้หรือกิ่งไผ่ สูงจากพื้นดินประมาณ 1.5- 3.6 เมตร วางไข่ 2 ฟอง เป็น นกประจำถิ่นที่พบได้น้อย มี บางส่วนเป็นนกอพยพช่วง นอกฤดูผสมพันธุ์

6 ลำตัวป้อม หัวเล็ก คอ ปากและขาสั้น ขนปกคลุม ลำตัวสีน้ำตาล มีขีดสีคล้ำ กระจายอยู่ทั่ว หัวมีสีเทา หลังคอตอนล่างมีจุดกลม เล็กๆ กระจายอยู่บนแถบ พื้นสีดำ อาศัยอยู่ตามพื้นที่ เกษตรกรรม ป่าละเมาะ ทุ่ง โล่งและป่าโปร่ง เวลาหา กินจะลงมาเดินหากินอยู่ ตามพื้นดิน อาหารได้แก่ เมล็ดพืช ผสมพันธุ์เดือน มีนาคม ถึงกรกฎาคม ทำ รังตามต้นไม้ พุ่มไม้หรือ ป่าไผ่ วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง เป็นนกประจำถิ่นที่ พบได้ทั่วประเทศ

7 ปีกและหลังมีสีเขียวสดเป็นเงา วาว ตัวผู้มีหน้าผากและคิ้วขาว บนกระหม่อมมีสีเทาจางๆ ส่วนตัว เมียมีสีตัวหม่นกว่าและบน กระหม่อมมีสีน้ำตาล อาศัยตาม ป่าดงดิบในบริเวณที่โล่ง เตียน มักลงมาหากินบนพื้นดิน ตามลำพัง และพบได้บ่อยตาม ริมถนนในป่าต่างๆ อาหาร คือ เมล็ดพืชและแมลงบางชนิด เช่น ปลวก ผสมพันธุ์เดือน เมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทำรัง เล็กกกๆ บนต้นไม้ พุ่มไม้ หรือป่า ไผ่สูงจากพื้นประมาณ 2- 8 เมตร วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง เป็นนกประจำถิ่นที่พบได้บ่อย เกือบทั่วประเทศ

8 ส่วนบนของตัวตั้งแต่ ไหล่ ปีก ขนคลุมปีกถึงขน คลุมบนโคนหางมีสีเขียว เหลือบเหลืองและม่วง ขน ปลายปีกมีสีดำแกมน้ำเงิน มี ขนที่คอยาวเรียก " สร้อยคอ " ซึ่งขนสร้อยคอและหน้าอก ตอนบนสีเขียว อาศัยและหา กินอยู่ตามพื้นดินมากกว่าอยู่ บนต้นไม้ อาหารได้แก่ เมล็ด พืชและผลไม้เล็กๆ ที่หล่นอยู่ ตามพื้นดิน ผสมพันธุ์เดือน มกราคมถึงเดือนเมษายน วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง เป็นนก ประจำถิ่นที่หายากในทะเลอัน ดามัน ตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน ส่วนบนของตัวตั้งแต่ ไหล่ ปีก ขนคลุมปีกถึงขน คลุมบนโคนหางมีสีเขียว เหลือบเหลืองและม่วง ขน ปลายปีกมีสีดำแกมน้ำเงิน มี ขนที่คอยาวเรียก " สร้อยคอ " ซึ่งขนสร้อยคอและหน้าอก ตอนบนสีเขียว อาศัยและหา กินอยู่ตามพื้นดินมากกว่าอยู่ บนต้นไม้ อาหารได้แก่ เมล็ด พืชและผลไม้เล็กๆ ที่หล่นอยู่ ตามพื้นดิน ผสมพันธุ์เดือน มกราคมถึงเดือนเมษายน วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง เป็นนก ประจำถิ่นที่หายากในทะเลอัน ดามัน ตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน

9 ตัวผู้หัวสีส้ม ด้านบน ลำตัวสีน้ำตาลมีลายสี ส้ม หางสีดำ ด้านล่าง ลำตัวสีน้ำตาลจาง มีลายสี ขาวคาดบนหน้าอก ตัวเมียสี คล้ำกว่าและลายเด่นชัด กว่า อาศัยอยู่ตามป่าดง ดิบ บางครั้งจะลงมาบน พื้นดินเพื่อกินแมลงเล็กๆ เมล็ดข้าวและเมล็ดพืชบาง ชนิด เป็นนกที่ค่อนข้าง เชื่อง ผสมพันธุ์เดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน ทำรังตามง่ามไม้สูงจาก พื้นดินไม่เกิน 8 เมตร วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง เป็นนกประจำถิ่นที่พบ ได้น้อยเฉพาะทางด้าน เหนือ ตัวผู้หัวสีส้ม ด้านบน ลำตัวสีน้ำตาลมีลายสี ส้ม หางสีดำ ด้านล่าง ลำตัวสีน้ำตาลจาง มีลายสี ขาวคาดบนหน้าอก ตัวเมียสี คล้ำกว่าและลายเด่นชัด กว่า อาศัยอยู่ตามป่าดง ดิบ บางครั้งจะลงมาบน พื้นดินเพื่อกินแมลงเล็กๆ เมล็ดข้าวและเมล็ดพืชบาง ชนิด เป็นนกที่ค่อนข้าง เชื่อง ผสมพันธุ์เดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน ทำรังตามง่ามไม้สูงจาก พื้นดินไม่เกิน 8 เมตร วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง เป็นนกประจำถิ่นที่พบ ได้น้อยเฉพาะทางด้าน เหนือ

10


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายนกนางแอ่น (Swallows) แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีความ ยาวตัว 15 เซนติเมตร ตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน เข้ม ใต้คอสีน้ำตาลดำ หน้าผากมีขนสีดำ คล้ายกำมะหยี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google