งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตรกรรมสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่เล่า เรื่องทางศาสนาเป็นลักษณะการเขียน ภาพแบบอุดมคติ เช่น ภาพอดีตพุทธเจ้า ประทับยืนเรียงรายเป็นแถว แต่ละองค์คั่น สลับด้วยภาพบุคคลชั้นสูงประทับอัญชลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตรกรรมสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่เล่า เรื่องทางศาสนาเป็นลักษณะการเขียน ภาพแบบอุดมคติ เช่น ภาพอดีตพุทธเจ้า ประทับยืนเรียงรายเป็นแถว แต่ละองค์คั่น สลับด้วยภาพบุคคลชั้นสูงประทับอัญชลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตรกรรมสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่เล่า เรื่องทางศาสนาเป็นลักษณะการเขียน ภาพแบบอุดมคติ เช่น ภาพอดีตพุทธเจ้า ประทับยืนเรียงรายเป็นแถว แต่ละองค์คั่น สลับด้วยภาพบุคคลชั้นสูงประทับอัญชลี จิตรกรรมในผนังคูหาเจดีย์รายหมายเลข 33 วัดเจดีย์เจ็ดแถว ถือว่าเป็นภาพระบาย สีที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังปรากฏภาพลายเส้นจาร บนแผ่นหินชนวน อยู่ในอุโมงค์วัดศรีชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 แผ่น เป็น เรื่องราวชาดกต่างๆ แสดงให้เห็นถึง อิทธิพลจากศิลปะลังกาสมัยโปลนนารุวะ ( รูป 43 ) จิตรกรรม

2

3 เครื่องสังคโลก ในสมัยสุโขทัยมีการทำเครื่องถ้วย ชามดินเผาเคลือบที่เรียกว่า เครื่องสังค โลก ซึ่งคงได้รับแบบอย่างมาจากช่าง จีน และขอม ทั้งยังได้ส่งไปขายเป็น สินค้าออกไกลๆ เช่น ที่เกาะญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จนกระทั่งถึงเกาะ บอร์เนียว นอกจากเครื่องถ้วยชามแล้ว ยังมี การทำเครื่องเคลือบเป็น ตุ๊กตาสังคโลก ทวารบาล และ ส่วนประกอบสถาปัตย กรรม หรือเครื่องตกแต่งโบสถ์วิหารด้วย เช่น ปั้นลมสังคโลก

4 รูปเทพนม และนาคหรือมกรสังคโลก ประดับมุมชายคา หรือมุมล่างของจั่ว บราลีใช้ประดับสันหลังคา ปลอก สี่เหลี่ยมสำหรับสวมครอบหัวอกไก่ หัวขื่อ หัวแปเพื่อกันน้ำฝน แหล่งเตาผลิตสังคโลก หรือ แหล่งเตาที่มีชื่อเสียงในสุโขทัยตั้งอยู่ ริมแม่น้ำโจนข้างวัดพระพายหลวง และแหล่งเตาที่เมืองศรีสัชนาลัย ที่ บ้านเกาะน้อยและบ้านป่ายาง ( รูป 44- 53 )

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 เตาเผาสังคโลก แหล่งเตาสุโขทัย – อยู่ทางตอน เหนือของเมืองเก่าสุโขทัยนอกกำแพง เมือง ใกล้กับวัดพระพายหลวง มีแหล่ง เตาสังคโลกอยู่เรียงรายตามลำน้ำโจน เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เท่า ที่สำรวจพบแล้วมีมากกว่า 50 เตา แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลัย – อยู่ นอกกำแพงเมืองโบราณศรีสัชนาลัยไป ทางเหนือ มีเตาเผาเครื่องสังคโลกที่ เรียกว่า เตาทุเรียงเรียงรายเป็นกลุ่ม ใหญ่ในบริเวณสองหมู่บ้าน คือ บ้านป่า ยางและบ้านเกาะน้อย

17 - กลุ่มเตาทุเรียงบ้านป่ายาง อยู่ ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ห่างจาก ตัวเมืองศรีสัชนาลัยไปทางเหนือ ประมาณ 500 เมตร เป็นกลุ่มเตาเผา สังคโลกประมาณ 21 เตา แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเตายักษ์ และกลุ่มเตา ตุ๊กตา ( ที่เรียกกลุ่มเตายักษ์ เนื่องจาก มีเตาเผาจำนวนหนึ่งพบชิ้นส่วนของ ยักษ์ซึ่งเป็นส่วนประดับตกแต่งอาคาร เช่นเดียวกับกลุ่มเตาตุ๊กตา เนื่องจาก ได้พบชิ้นส่วนประติมากรรมลอยตัว ขนาดเล็ก รูปบุคคลและรูปสัตว์เป็น จำนวนมาก ) เตาที่พบเป็นประเภท เตา ประทุน อายุของเตากลุ่มนี้นี้อยู่ในรุ่น หลังกว่าเตาบ้านเกาะน้อย

18 - กลุ่มเตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย ห่างจากแหล่งเตาเผาบ้านป่ายางไป ทางเหนือประมาณ 4 กม. กลุ่มเตาเผา นี้ประกอบด้วยเตาเผาไม่น้อยกว่า 200 เตา ประเภทของเตากลุ่มนี้เป็นเตา ประทุนและเตาตะกรับ

19 ประเภทของเตาเผาสังคโลก มีรูปร่างรีก่อหลังคาโค้งคล้าย ประทุนเรือ โครงสร้างของเตาก่อด้วย อิฐทั้งหมด แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนช่องใส่ไฟ ส่วนห้องบรรจุภาชนะ และส่วนปล่องไฟ เตามีขนาดต่างๆกัน ยาวระหว่าง 4-12 เมตร กว้างระหว่าง 2- 5 เมตร เตาชนิดนี้ให้ความร้อนสูงและ ควบคุมอุณหภูมิได้ โดยความร้อนจะ ไหลผ่านขึ้นมาจากระดับต่ำสุด คือ บริเวณหน้าเตาที่เป็นช่องสำหรับ ลำเลียงภาชนะเข้าออก และเติม เชื้อเพลิง แล้วไหลไปออกปล่องไฟซึ่ง เป็นส่วนที่สูงที่สุดของเตา เตาประทุน

20 ลักษณะที่ความร้อนไหลเช่นนี้เป็น การไหลในแนวนอนที่ลาดเอียง ทำให้ เรียกเตาเผาประเภทนี้ว่า เตาระบาย ความร้อนในแนวนอน (Crossdraft or Horizontal Kiln) หรือเรียกง่ายๆตาม รูปทรงของเตาว่า เตาประทุน เนื่องจาก เตาประเภทนี้ให้ความร้อนสูงได้ถึง 1000-1250 องศาเซลเซียส และ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้จึงใช้เผา พวกเครื่องเคลือบและภาชนะประเภท เนื้อแกร่ง ( รูป 54-56 )

21

22

23

24 เตาตะกรับ เป็นเตาเผาขนาดเล็กให้ความร้อน ไม่เกิน 900 องศาเซลเซียส รูปร่างที่พบ มีทั้งทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-2 เมตร แบ่ง ออกได้เป็น 2 ชนิดตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง คือ อิฐ และดินเหนียว เตาประเภทนี้ ความร้อนจะไหลผ่านจากห้องใส่ไฟไปสู่ ห้องบรรจุภาชนะในระดับแนวดิ่ง (Updraft Kiln) จึงทำให้เรียกชื่อเตา ชนิดนี้ตามลักษณะการไหลของความ ร้อนว่า เตาระบายความร้อนในแนวดิ่ง หรือเรียกชื่อตามลักษณะแผ่นตะกรับ ( ภาพ 57)

25

26

27 นอกจากเตาสองประเภทที่กล่าว มาแล้ว ยังได้พบเตาหลอมโลหะขนาด เล็กกระจายอยู่ทั่วไปทางตอนเหนือของ บ้านเกาะน้อย เตาหลอมโลหะ เตาประเภทนี้เหมาะสำหรับเผา ภาชนะประเภทเนื้อเครื่องดิน เช่น กระเบื้องและหม้อซึ่งไม่ต้องใช้ความ ร้อนสูงมากนัก กลุ่มเตาบ้านเกาะน้อยมี อายุเก่ากว่ากลุ่มเตาบ้านป่ายาง


ดาวน์โหลด ppt จิตรกรรมสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่เล่า เรื่องทางศาสนาเป็นลักษณะการเขียน ภาพแบบอุดมคติ เช่น ภาพอดีตพุทธเจ้า ประทับยืนเรียงรายเป็นแถว แต่ละองค์คั่น สลับด้วยภาพบุคคลชั้นสูงประทับอัญชลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google