งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอร์กับการคำนวณ... แอร์กับการคำนวณ... “ คุณรู้หรือไม่ เครื่องปรับอากาศที่ คุณใช้ในแต่ละวันนั้น สร้างปัญหาให้กับ โลกและสิ่งมีชีวิต บนโลกอย่างไรบ้าง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอร์กับการคำนวณ... แอร์กับการคำนวณ... “ คุณรู้หรือไม่ เครื่องปรับอากาศที่ คุณใช้ในแต่ละวันนั้น สร้างปัญหาให้กับ โลกและสิ่งมีชีวิต บนโลกอย่างไรบ้าง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แอร์กับการคำนวณ... แอร์กับการคำนวณ... “ คุณรู้หรือไม่ เครื่องปรับอากาศที่ คุณใช้ในแต่ละวันนั้น สร้างปัญหาให้กับ โลกและสิ่งมีชีวิต บนโลกอย่างไรบ้าง ”

2 รู้ไว้ใช่ว่า... นักเรียนทราบหรือไม่ ว่าในแต่ละวันที่เราเปิด เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว ต่อ 1 ห้อง ใช้วันละ ประมาณ 6 ชั่วโมง เป็น เวลา 180 วัน ของ 1 ปี การศึกษา เราใช้ไฟฟ้า ประมาณ 350 ยูนิต ต่อปี แอร์จะปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาประมาณ 3 เท่า กล่าวคือ ประมาณ 1,050 กิโลกรัมต่อหนึ่งปี นั่นเอง

3 แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อมี CO 2 มากขนาดนั้น เพื่อป้องกันมิให้ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มาก เกินไป วิธีที่จะลดก๊าซ เหล่านั้นก็คือ การปลูกต้นไม้ นั่นเอง มีผู้กล่าวไว้ว่า ต้นไม้ หนึ่งต้นนั้นสามารถดูดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ ปีละ 9-22 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ ชนิดและขนาดของต้นไม้นั้น คิดแบบแย่ที่สุดแล้วหาก 1 ต้น ดูดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ 9 กิโลกรัม / ปี แค่แอร์ 1 ห้อง เราควรจะปลูกต้นไม้ทดแทน คนละกี่ต้น ?

4 10 กันยาที่ผ่านมา ! จากการที่นักเรียน ของเรา ส่วนหนึ่งได้ไปร่วมปลูกป่าเพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์ ในหลวงนั้น มีผลต่อเราอย่างไร บ้าง ในวันนั้นเราได้ปลูกต้นไม้ ไปประมาณ 55 ต้น ใน 1 ต้น ก็ จะสามารถ ดูดก๊าซได้ประมาณ 9 กิโลกรัม คิดโดยคร่าวๆต้นไม้ 1 ต้นมีอายุประมาณ 40 ปี คิด แล้วจากที่เราปลูกไปสามารถดูด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 55  40  9 เท่ากับ 19,800 กิโลกรัมเลยทีเดียว

5 อย่าเพิ่งดีใจไปคนดี ?? ที่เราคิดได้ว่าที่ปลูกไปดูดได้ถึง 19,800 กิโลกรัมนั้น มันก็เกินที่เราใช้ต่อปีเพียง 1,050 กิโลกรัมเท่านั้น คุณลืมคิดไปหรือ เปล่าว่า 1,050 กิโลกรัมนั้น เพียงห้องเรียน เพียง 1 ห้องต่อ 1 ปี แต่ที่ต้นไม้ดูดนั้นใช้ถึง 40 ปีเท่านั้น หากคิดเฉพาะที่โรงเรียนไผท อุดมศึกษาแล้ว เรามีห้องเรียนที่ใช้ เครื่องปรับอากาศประมาณ 80 ห้อง ดังนั้น เฉพาะโรงเรียนเราปล่อยก๊าซออกมา ถึง 1,050  80 เท่ากับ 84,000 กิโลกรัมเลย ทีเดียว คำถามที่ตามมาคือ 55 ต้นเพียงพอ หรือไม่ ?

6 จิตสำนึกของแต่ละคน ! เมื่อเราคำนวณเพียง คร่าวๆ เท่านี้แล้วจะเห็นได้ว่า ในแต่ละวันเราได้ทำลายโลก และทำลายตัวเราเองมาก ขนาดไหน นี่ยังไม่ได้คิดถึง บริษัท ห้างร้าน อื่นๆที่ใช้ เครื่องปรับอากาศจำนวน มากๆ ซึ่งจะปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา จำนวนมหาศาล แต่เราได้ ทำอะไรเพื่อเป็นการทดแทน บ้างหรือไม่ ?

7 เรามาปกป้องโลกกัน เถอะ... หากเราทุกคนในที่นี้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้เพียงคนละ 1 ต้น เรา จะช่วยให้โลกน่าอยู่และสดใสได้ มากขึ้น เฉพาะในระดับมัธยมมี นักเรียนประมาณ 200 คน ปลูก คนละ 1 ต้น จะสามารถดูก๊าซได้ ถึง 200  9 เท่ากับ 1,800 กิโลกรัม แต่ 1 ห้องปล่อยก๊าซ 1,050 กิโลกรัม ระดับมัธยมมี 6 ห้องเรียน คิดเป็น 6,300 กิโลกรัม ดังนั้น 200 ต้นที่ นักเรียนปลูกนั้นยังไม่เพียงพอ เลย แล้วเราควรจะปลูกกันคนละ กี่ต้นดีหละ ?

8 แล้วเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ มันแสบอย่างไร ? นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าเหตุการณ์พายุ เฮอร์รเคนแคทรีนาที่ถล่มอเมริกาเมื่อไม่กี่ วันที่ผ่ามานั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเจ้า ก๊าซชนิดนี้ เพราะจากที่เราใช้ก๊าซในแต่ ละวัน และต้นไม้ดูดไปใช้ไม่หมดมันก็จะ ไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้ บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกบางลง ส่งผลให้ โลกร้อนขึ้น น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทำให้ น้ำระเหยขึ้นไปบนบรรยากาศมาก ทำให้ ก่อตัวเป็นเมฆฝนและก่อตัวพายุขนาด ใหญ่

9 อนาคตของโลกจะเป็น เช่นไร ? เมื่อน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น ประเทศที่เป็นเกาะหรืออยู่ติดกับ ทะเลก็จะถูกน้ำท่วม และจมหายไป เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียเป็น ต้น เมืองไทยจะถูกน้ำท่วมชายฝั่ง ของเราคือ จังหวัด เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นั่นเอง ดูแล้ว นักเรียนอาจจะบอกว่าอีกนาน แต่ ถ้าหากเราไม่ช่วยรักษาสมดุลของ ธรรมชาติให้กลับมาให้เป็นปกติ แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวคงอยู่ ในช่วงชีวิตของนักเรียนอย่าง แน่นอน

10 แล้ววันนี้คุณปลูกต้นไม้ แล้วหรือยัง ด้วยความปรารถนาดีจาก ครูจุฑา พุทธ นิมนต์ ครูชวนชม คงวุฒิ ครูพรเทพพรมตา


ดาวน์โหลด ppt แอร์กับการคำนวณ... แอร์กับการคำนวณ... “ คุณรู้หรือไม่ เครื่องปรับอากาศที่ คุณใช้ในแต่ละวันนั้น สร้างปัญหาให้กับ โลกและสิ่งมีชีวิต บนโลกอย่างไรบ้าง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google