งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประวัติของสุนทรภู่. ประวัติของสุนทรภู่ 2. รูปภาพ รูปภาพ 3. ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดลายเส้น 4. กลอน กลอน 5. นิราศ เด็กหญิง อุสุมา อุ่น อำไพ ม.3/2 รหัส 00425.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประวัติของสุนทรภู่. ประวัติของสุนทรภู่ 2. รูปภาพ รูปภาพ 3. ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดลายเส้น 4. กลอน กลอน 5. นิราศ เด็กหญิง อุสุมา อุ่น อำไพ ม.3/2 รหัส 00425."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ประวัติของสุนทรภู่. ประวัติของสุนทรภู่ 2. รูปภาพ รูปภาพ 3. ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดลายเส้น 4. กลอน กลอน 5. นิราศ เด็กหญิง อุสุมา อุ่น อำไพ ม.3/2 รหัส 00425 นิราศ

2 พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ) มีนามเดิมว่า ภู่ เป็นบุตรขุนศรี สังหาร ( พลับ ) และแม่ช้อย เกิดในรัชกาลที่ ๑ กรุง รัตนโกสินทร์ เมื่อวันจันทร์ เดือนแปด ขึ้นหนึ่งค่ำ ปี มะเมีย จุลศักราช ๑๑๔๘ เวลาสองโมงเช้า ตรงกับ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ. ศ. ๒๓๒๙ ที่บ้านใกล้กำแพงวัง หลัง คลองบางกอกน้อย สุนทรภู่เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็หย่าจากกัน ฝ่าย บิดากลับไปบวชที่บ้านกร่ำ เมืองแกลง ส่วนมารดา คงเป็นนางนมพระธิดา ในกรมพระราชวังหลัง ( กล่าว กันว่าพระองค์เจ้าจงกล หรือเจ้าครอกทองอยู่ ) ได้ แต่งงานมีสามีใหม่ และมีบุตรกับสามีใหม่ ๒ คน เป็นหญิง ชื่อฉิมและนิ่ม ตัวสุนทรภู่เองได้ถวายตัว เป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก

3

4 ครูกวีศรีสุนทรกลอนสยาม ประพันธ์งามเลอค่าสง่าศรี กาพย์โคลงกลอนสอนมนุษย์สุดความดี เป็นกวีลือเลื่องถึงเมืองนคร ด้วยนิราศศาสตร์บทกลอนสอนสุนทรภู่ เป็นพระครูอาลักษณ์ที่สั่งสอน คำประพันธ์หลากรสอรชร เป็นบิดรแห่งศาสตร์ภาษาไทย เก้านิราศ ณ " เมืองแกลง " แล " พระบาท " บ่มิขาด " ภูเขาทอง "" เมืองเพชร " ใส " วัดเจ้าฟ้า " และ " อิเหนา "" สุพรรณ " ไป " รำพัน " ไซร้ " พิลาป "" พระประธม " ( รำพัน พิลาป )

5 นิราศ ๑. นิราศเมืองแกลง แต่งในราว พ. ศ. ๒๓๕๐ ตอนต้นปี ๒. นิราศพระบาท แต่งในราว พ. ศ. ๒๓๕๐ ตอนปลายปี ๓. นิราศภูเขาทอง แต่งในราว พ. ศ. ๒๓๗๑ ๔. นิราศเมืองสุพรรณ ( โคลง ) แต่งในราว พ. ศ. ๒๓๘๔ ๕. นิราศวัดเจ้าฟ้า ฯ แต่งในราว พ. ศ. ๒๓๗๕ ๖. นิราศอิเหนา ๗. นิราศพระแท่นดงรัง ๘. นิราศพระประธม ๙. นิราศเมืองเพชร แต่งในราว พ. ศ. ๒๓๘๘ - ๒๓๙๒นิทาน ๑. เรื่องโคบุตร แต่งในราวรัชกาลที่ ๑ ๒. เรื่องพระอภัยมณี แต่งในราวรัชกาลที่ ๒ - ๓ ๓. เรื่องพระไชยสุริยา แต่งในราวรัชกาลที่ ๓ ๔. เรื่องลักษณวงศ์ ( มีสำนวนผู้อื่นแต่งต่อ และไม่ทราบเวลาแต่ง ) ๕. เรื่องสิงหไตรภพ แต่งในราวรัชกาลที่ ๒


ดาวน์โหลด ppt 1. ประวัติของสุนทรภู่. ประวัติของสุนทรภู่ 2. รูปภาพ รูปภาพ 3. ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดลายเส้น 4. กลอน กลอน 5. นิราศ เด็กหญิง อุสุมา อุ่น อำไพ ม.3/2 รหัส 00425.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google