งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 อายุ 30 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 อายุ 30 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 อายุ 30 ปี

3 ประวัติส่วนตัว  สีที่ชอบ สีเขียว  สัตว์เลี้ยงที่ชอบ แมว  อาหารที่ชอบ ขนมจีน  กีฬาที่ชอบ ปิงปอง

4 ประวัติส่วนตัว  ที่อยู่ปัจจุบัน 263 หมู่ที่ 4  ตำบล แม่สอง  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  รหัส 6 3 1 5 0

5 ประวัติส่วนตัว  คติประจำใจ  อยู่ให้เขารัก จากไปให้ เขาคิดถึง

6 ประวัติการศึกษา  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ อุสุ  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวัด วิเวกวนาราม  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

7 ประวัติการทำงาน  ปี 2545 – 2546 เป็นครู ศศช. บ้าน มอโก้คี  ปี 2546 – 2549 เป็นครู ศศช. บ้าน เล้อก่อโกร  ปี 2550- ปัจจุบัน เป็นครู ศศช. บ้าน ห้วยมะโหนกคี

8 ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ได้สอนต่อหน้าพระพักตร์ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ประกวด ศศช. ได้รับรางวัลอันดับ ที่ 6 ของจังหวัดตาก

9 ประวัติครอบครัว  มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน  เป็นบุตรคนที่ 1  บิดาชื่อ นาย ปิปิ คีรีสุธาลัย  มารดาชื่อ นาง ปาลิดา คีรีสุธาลัย

10 คู่สมรส  คู่สมรส ชื่อ นายอนุชิต บริหาร พานิช  บุตร ชื่อ เด็กหญิง ณิชกานต์ บริหารพานิช

11 หน้าที่ความรับผิดชอบ  สอนผู้ไม่รู้หนังสือ  สอนเด็กนักเรียน ป.4- ป.6  จัดกิจกรรมโครงการ เกษตร เพื่ออาหารกลางวัน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526 อายุ 30 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google