งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวาย ฎีกา ที่มา สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดิน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ( สมเด็จพระ พันวษาในเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวาย ฎีกา ที่มา สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดิน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ( สมเด็จพระ พันวษาในเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวาย ฎีกา ที่มา สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดิน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ( สมเด็จพระ พันวษาในเรื่อง คือ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่๒ ) เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องที่เล่าสืบ ต่อกันมาจนกลายเป็นนิยายพื้นเมือง ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมา ภายหลังได้มีผู้นำมาแต่งเป็นคำ กลอนแล้วใช้ขับเสภา แต่ต้นฉบับเดิม ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสูญหายไป ใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้แต่งขึ้น ใหม่

3 ผู้แต่ง เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน รัชกาลที่ ๒ - พลายแก้วเป็นชู้กับ นางพิมพ์ - ขุนช้างขอนางพิม - ขุนแผนขึ้นเรือนขุน ช้าง ได้นางแก้ว กิริยา - ขุนแผนพานางวัน ทองหนี - นางวันทองหึงลาว ทอง รัชกาลที่ ๓ - ขุน ช้างตามนางวันทอง สุนทรภู่ - กำเนิด พลายงาม

4 ครูแจ้ง - กำเนิดกุมาร - ขุนแผน พลายงาม แก้พระท้ายน้ำ - ขุนแผน พลายงาม สะกดพระเจ้าเชียงใหม่ - ขุนแผน พลายงามยก ทัพกลับ - จระเข้เถรขวาด ส่วนตอน - ขุน ช้างถวายฎีกา ไม่ปรากฏนามผู้ แต่ง

5 ลักษณะการประพันธ์ - แต่งเป็นกลอน เสภา เรื่องย่อ เป็นตอนที่พลายงามคิดถึงแม่ที่ไปอยู่กับขุน ช้าง จึงลอบขึ้นเรือนขุนช้าง โดยสะกดผู้คน ให้หลับ แล้วปลุกแม่ อ้อนวอนและบังคับให้ แม่ไปกับตน ฝ่ายขุนช้างเมื่อตื่นขึ้นมาไม่เห็น นางวันทอง ก็โกรธแค้นพระไวยมาก จึง ทูลเกล้าถวายฎีกา เป็นตอนที่พลายงามคิดถึงแม่ที่ไปอยู่กับขุน ช้าง จึงลอบขึ้นเรือนขุนช้าง โดยสะกดผู้คน ให้หลับ แล้วปลุกแม่ อ้อนวอนและบังคับให้ แม่ไปกับตน ฝ่ายขุนช้างเมื่อตื่นขึ้นมาไม่เห็น นางวันทอง ก็โกรธแค้นพระไวยมาก จึง ทูลเกล้าถวายฎีกา


ดาวน์โหลด ppt เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวาย ฎีกา ที่มา สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดิน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ( สมเด็จพระ พันวษาในเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google